Home About Browse Search
Svenska


Urban, Iwona, 2015. The impact of stumps’ height on secondary spread of Heterobasidion parviporum in precommercial thinning stands of Norway spruce (Picea abies). Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Southern Swedish Forest Research Centre

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

The economic losses caused by Heterobasidion spp. infection is an important issue in the Swedish forestry sector where Scots pine and Norway spruce make up to 80% of the standing volume. Both of the fungi species naturally existing in Sweden: H. annosum and H. parviporum cause decay of the wood and decrease quality of the timber. In spruce dominated stands the risk of primary infection occurred even in small sized (2-14 cm at stump height) percommercial thinning stumps. Therefore, there is a need to develop useful methods of preventing the primary infection and secondary spread the in young spruce stands. The paper investigates the impact of stump’s height created during precommercial thinning operations on transferring H. parviporum infection into adjacent trees due to root contact. Ninety Norway spruce trees were cut down in three precommercial thinning spruce dominated stands in southern Sweden to create two types of donor stump high- (100 cm above the ground) and low stumps (15 cm above the ground). Four years after artificial inoculation of H. parviporum sample discs were collected from donor stumps and the four the biggest trees within 2 m radius in order to examine the secondary spread of the infection. The infection frequency has reached 16,2%. In most cases it was naturally occurred contamination, the artificially inoculated strain of H. parviporum was found only on four out of 51 infected discs (0,7 % infection frequency). Trees surrounding low stumps were infected more frequent than those adjacent to high stumps, 31 and 18 infected trees respectively. It means that 63% of the infection was found in the trees adjacent to low stump and 37% of infected trees occurred next to high stumps. However, the differences of infection frequency occurred in the blocks with high and low stumps is too slightly to be significantly important (p-value equal 0,0691) when all investigated strains of Heterobasidion are taken into account.

,

‘Wpływ wysokości pni utworzonych podczas czyszczeń późnych na wegetatywne rozprzestrzenianie się Korzeniowca drobnoporego (Heterobasidion parviporum) w drzewostanach świerkowych’
Straty gospodarcze wywołane przez grzyby rodzaju Heterobasidion (korzeniowiec) są istotnym zagadnieniem szwedzkiego leśnictwa gdzie gatunki iglaste, podatne na infekcje, stanowią 80% zapasu drewna na pniu. Oba gatunki huby korzeniowej naturalnie występujących we Szwecji: H. annosum i H. parviporum są przyczyną zgnilizny twardzieli, co powoduje obniżenie jakości drewna. Zarodniki mogą zainfekować pniaki nie dużych rozmiarów (2-14 cm na wysokości pnia), które powstają podczas czyszczeń późnych w drzewostanach świerkowych. W związku z tym istnieje potrzeba opracowania skutecznych metod ograniczenia infekcji pierwotnej i następującego po niej wegetatywnego rozprzestrzenianie się zakażenia w młodych drzewostanach świerkowych. W niniejszej pracy zbadano wpływ wysokości pniaków powstałych podczas czyszczeń późnych na rozprzestrzenianie się zakażenia H. parviporum do sąsiednich osobników poprzez kontakt pomiędzy systemami korzeniowymi. Długo okresowy eksperyment został ustanowiony w trzech młodnikach świerkowych w południowej Szwecji. Na każdej powierzchni utworzono dwa rodzaje pni: wysokie (100 cm ) i niskie (15 cm), oba rodzaje pniaków zostały sztucznie zakażone szczepem H. Parviporum Rb175. Cztery lata po wszczepieniu sztucznej infekcji zebrano próbki z pni i czterech drzew o największej pierśnicy w promieniu 2 m od zakażonych odziomów. Wskaźnik infekcji osiągnął 16,2%. Sztucznie wprowadzony szczep H. parviporum stwierdzono tylko w czterech z 51 zainfekowanych dysków (0,7% częstotliwości infekcji). W większości przypadków drzewa zostały zarażone przez zarodniki naturalnie występujące w badanym siedlisku. Drzewa otaczające niskie pnie zostały zainfekowane częściej niż w sąsiedztwie wysokich pni, odpowiednio 31 i 18 zainfekowanych drzew. Oznacza to, że 63% infekcji stwierdzono u drzew przylegających do niskich pni, a 37% zakażonych drzew wystąpiło przy wysokich pniach. Jednakże, różnice częstotliwości zakażenia pomiędzy blokami z wysokimi i niskimi pniami są zbyt małe aby być statystycznie istotnie (p = 0,0691).

Main title:The impact of stumps’ height on secondary spread of Heterobasidion parviporum in precommercial thinning stands of Norway spruce (Picea abies)
Authors:Urban, Iwona
Supervisor:Rönnberg, Jonas and Gunulf, Anna
Examiner:Agestam, Eric
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:246
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SM001 Euroforester - Master's Programme 120 HEC
Supervising department:(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
Keywords:Norway spruce, Heterobasidion parviporum, precommercial thinning, wysokość pnia, świerk pospolity, czyszczenia późne
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4960
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4960
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Forest injuries and protection
Language:English
Deposited On:09 Nov 2015 15:10
Metadata Last Modified:09 Nov 2015 15:10

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics