Home About Browse Search
Svenska


Jonsson, Axelina, 2017. Performance of susceptible and tolerant juvenile Fraxinus excelsior infected by Hymenoscyphus fraxineus, the invasive pathogen causing ash dieback. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Southern Swedish Forest Research Centre

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

European ash (Fraxinus excelsior), a tree species with both economic and ecological importance, has experienced a steady population decline in Europe since the early 1990’s due to ash dieback, caused by the pathogen Hymenoscyphus fraxineus. In 2001, the first observations of ash dieback were made in Sweden and by 2010, ash had become a red-listed species. In its origin in east Asia, H. fraxineus exists on native Fraxinus species, such as Fraxinus mandshurica, mainly as a benign associate causing little to no damage, suggesting a balanced equilibrium between host plant and pathogen. In Europe, H. fraxineus infects F. excelsior trees of all sizes, however there are several reports indicating large genotypic variation in the level of disease susceptibility among different individuals. The aim with this thesis is to evaluate heritability of ash tolerance to H. fraxineus by studying young progeny and clonal trials. The results aim to elucidate differences in susceptibility to ash dieback among individuals. This study has included a progeny trial, located in Alnarp, planted in 2014 with progeny from both known susceptible and tolerant mother trees. During 2014-2016, assessments were conducted to determine any variability among selected progeny in leaf phenology (bud burst), tree health status and stem form. Included in this thesis was also, a trial of selected ash genotypes planted in 2016, in Snogeholm, consisting of 65 clones, including susceptible and tolerant F. excelsior individuals and Asian Fraxinus species. In this trial, only health assessment was carried out. The results show that none of the ash families were unaffected by H. fraxineus but showing differences in disease severity. However, progeny from tolerant mother trees had higher survival, lower mean health class rating (HCR) and in general better stem form. This work is a first step to enable targeted genotypes to be selected for further commercial propagation, breeding and future establishment of new seed orchards.

,

Asken, Fraxinus excelsior, ett trädslag som är viktigt både ur ett ekonomiskt och ekologiskt perspektiv har sedan tidigt 1990-tal tydligt minskat i antal i Europa. Detta på grund av askskottsjukan, en sjukdom orsakad av patogenen Hymenoscyphus fraxineus. I Sverige fann man de första skadorna orsakade av sjukdomen 2001 och asken blev rödlistad 2010. H. fraxineus finns på inhemska Fraxinus arter som t.ex. Fraxinus mandschurica i Asien, men då oftast utan att skada trädet. Detta indikerar att det finns en utvecklad balans mellan värdväxt och patogen. För F. excelsior är läget ett annat, träd i alla storlekar blir infekterade av H. fraxineus. Men det finns rapporter som indikerar på en stor genetisk skillnad i mottaglighet av sjukdomen mellan olika individer. Målet med denna studie var att utvärdera askens tolerans mot H. fraxineus utifrån unga avkomme- och klonförsök. Resultaten syftar till att belysa olika individers tolerans mot askskottsjukan. Studien inkluderar ett försök, planterat i Alnarp 2014, med avkommor från både toleranta och mottagliga moderträd. Under åren 2014–2016 bedömdes knoppsprickning, hälsostatus, och flerstammighet för att utvärdera eventuella skillnader mellan de olika avkommorna. I studien ingick även ett försök med askkloner. Detta försök planterades 2016 i Snogeholm och bestod av toleranta, mottagliga inhemska samt asiatiska Fraxinus kloner. Inventeringarna utgjordes här endast av en bedömning av hälsotillståndet. Resultaten visar att ingen av askfamiljerna var helt opåverkade av H. fraxineus men graden av skada skiljer olika familjer. Resultaten indikerar även att avkommor från toleranta moderkloner har högre överlevnad, lägre genomsnittlig hälsoklass (HCR) och generellt mindre tendens till flerstammighet. Studien är ett första steg för att möjliggöra fortsatt urval av toleranta individer för kommande förädlingsarbete och etablering av nya fröplantager.

Main title:Performance of susceptible and tolerant juvenile Fraxinus excelsior infected by Hymenoscyphus fraxineus, the invasive pathogen causing ash dieback
Authors:Jonsson, Axelina
Supervisor:Cleary, Michelle
Examiner:Nilsson, Urban
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:285
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
Keywords:ash dieback, Fraxinus excelsior, Hymenoscyphus fraxineus, disease tolerance, heritability
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6578
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6578
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant genetics and breeding
Plant diseases
Language:English
Deposited On:11 Jul 2017 14:07
Metadata Last Modified:11 Jul 2017 14:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics