Home About Browse Search
Svenska


Hörnsten, Fredrik, 2018. External timber quality of birch in birch-spruce mixtures. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Southern Swedish Forest Research Centre

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

The Swedish forest management model, largely based on monocultures of conifer species, has
increasingly come under scrutiny. Its disadvantages to biodiversity, recreation and climate
change susceptibility incentivize alternative ways of forest production. Mixtures with a
secondary species is one such alternative. Birch and spruce, two species native to Sweden, are
well-known to function together. Mixtures of the two exist today already, although the species
are usually treated with different goals in mind. Further encouragement of forest owners is
necessary for the practice to become more widespread.

This thesis attempts to reflect upon whether naturally regenerated birch in birch-spruce
mixtures have a high enough timber quality to make the birch valuable from an economic
perspective. The aim of the study was therefore to assess external timber quality of naturally
regenerated birch in birch-spruce mixtures in southern Sweden. The hypotheses to be
addressed was a) that naturally regenerated birch trees in Norway spruce plantations fulfill the
requirements for high quality saw timber and b) that the quality of the future crop trees of
birch is lower when the surrounding competition is of Norway spruce instead of other birches.
Birch quality was assessed externally in 27 birch-spruce mixture stands in Götaland.
Straightness, leaning, stem damage, spike knots and forks were among the studied variables.

The result showed that naturally regenerated birch trees in Norway spruce plantations
generally did not fulfill the requirements for high quality saw timber, but had a potential for
intermediate quality saw timber.

Furthermore, the quality of the future crop trees of birch was lower when the surrounding
competition was Norway spruce instead of other birches.

The actual cause for the differences is not possible to state with this type of forest survey,
where the earlier management is uncertain and the objectives of the different forest owners
are unknown. Further research is needed to clarify this, and to determine how to achieve an
optimization of birch-spruce mixtures, with yields of both high quality birch timber and
spruce timber.

,

Svensk skogsskötsel och dess traditionella fokus på monokulturer av barrträd, har mer och
mer ifrågasatts. Dess nackdelar för biodiversitet, rekreation samt känslighet för
klimatförändringar ger skäl att undersöka alternativa system för skogsskötsel. Blandskogar,
där ett sekundärt trädslag introduceras, är ett sådant alternativ. Björk och gran är inhemska
arter i Sverige, och är väl kända att fungera tillsammans. Blandningar av de två existerar
redan idag, om än oftast med olika mål för trädslagen. Skogsägare tycks dock behöver
ytterligare uppmuntring för att dessa blandskogar ska bli vanligare.

Denna uppsats försöker begrunda huruvida björk i björk-gran-blandskogar är av tillräckligt
god kvalitet för att den ska vara lönsam ur ett ekonomiskt perspektiv. Målet med
undersökningen var därför att skatta extern virkeskvalitet hos naturligt föryngrad björk i
björk-gran-blandskogar i Götaland. Hypoteserna var a) att naturligt föryngrad björk i
granbestånd når kvalitetskraven för hög virkeskvalitet och b) att kvaliteten hos framtida
huvudstammar är lägre när den omgivande konkurrensen är av gran snarare än björk.

Björkkvalitet skattades externt i 27 björk-gran-bestånd i Götaland. Stammars rakhet och
lutning, samt stamskador, torrkvistar och stamklykor var variabler som registrerades.

Resultatet visade att naturligt föryngrad björk i björk-gran-bestånd generellt inte uppfyllde
kvalitetskraven för hög virkeskvalitet. Dock tycks det finnas viss potential för sågtimmer av
intermediär kvalitet. Dessutom var kvaliteten av de framtida huvudstammarna lägre när den
omgivande konkurrensen var av gran snarare än björk.

De faktiska skälen bakom dessa skillnader är ej möjliga att utröna med denna typ av
undersökning, där beståndens tidigare skötsel samt skogsägarnas mål är okända. Ytterligare
forskning behövs för att klargöra detta, samt för att optimera björk-gran-skogsskötsel
generellt.

Main title:External timber quality of birch in birch-spruce mixtures
Authors:Hörnsten, Fredrik
Supervisor:Holmström, Emma
Examiner:Agestam, Eric
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:300
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
Keywords:mixed-species forestry, birch-spruce mixtures, external timber quality, birch
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9959
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9959
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:English
Deposited On:14 Nov 2018 09:44
Metadata Last Modified:19 Nov 2018 10:09

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics