Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Tobias, 2008. Trädslagsjämförelser på Omberg. SLU, Southern Swedish Forest Research Centre, Alnarp. Alnarp: SLU, Southern Swedish Forest Research Centre

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Det här examensarbetet är skrivet på C-nivå, inom ämnet skogshushållning på institutionen
för Sydsvensk skogsvetenskap. Omfattningen är 10 poäng (15 hp), vilket motsvarar 10
veckors heltidsstudier. Handledare för arbetet har varit Ulf Johansson och Per Magnus Ekö,
examinator var Eric Agestam. Studien handlar om skogliga försöksytor på Omberg i
Östergötland. Bakgrunden till att jag valde att skriva det här arbetet är att skogarna på
Omberg sedan låg tid tillbaka har varit föremål för skoglig forskning och försöksverksamhet.
Redan i början av 1900-talet anlade dåvarande Statens Skogsförsöksanstalt de första skogliga
försöksytorna där. Det har inte på senare tid gjorts någon samlad redovisningen av dessa
försök. Idén till studien kom ursprungligen från Per Pettersson (Sveaskog). År 2003 avsattes
skogarna på Omberg av Sveaskog till en eko-park. Sveaskog satsar på
informationsverksamhet inom ekoparken och i detta sammanhang finns ett önskemål om att
tillgängliggöra resultat och data från befintliga skogliga långtidsförsök.
Arbetet handlar om följande
• Sammanställning av försöksresultat
• Produktionsjämförelser mellan olika trädslag
• Utreda om det finns försöksytor som går att använda i informationssyfte.
Ett varmt tack riktas till Ulf Johansson och Per-Magnus Ekö, som på ett utmärkt sätt fungerat
som handledare till det här arbetet. Jag vill även tacka Sverker Svensson (Sveaskog) för
värdefull hjälp under fältdatainsamlingen.

,

The purpose of this study was (i) to describe a number of long term forest experiments at
Omberg, in the region of Östergötland, (ii) to compare the production between different tree
species and (iii) to examine the possibilities of using permanent sample plot data for
information activities at Omberg. The sample plots were visited in the field and a photos were
taken. The tree species comparisons used data from the permanent sample plots together with
newly collected data (site index comparisons) from temporary sample plots in nearby stands
of Norway spruce.
The results indicated that Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) had a high production over
the whole of Omberg. However, one problem was that many Norvay spruce stands at Omberg
were damaged by wind. Furthermore, stands of Silver fir (Abies alba L.) performed well and
had in many cases higher production than Norway spruce. Also some other tree species had
high production levels, for exampel beech (Fagus sylvatica L.) and larch (Larix sp.). Ash
(Fraxinus excelsior L.) and mixed stands of Norway spruce and birch (Betula sp.), as well as
mixtures of Norway spruce and common alder (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.), had a low
production compared to other tree species studied.
The permanent sample plots 260, 262, 280, 574, 837 and 838 are suitable for information
purpose. The data can be exposed on permanent field posters at the sample plots.

Main title:Trädslagsjämförelser på Omberg
Authors:Johansson, Tobias
Supervisor:Johansson, Ulf
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:120
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
Keywords:trädslagsjämförelser, Omberg
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7504
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7504
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 5045 ??
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:04 Oct 2017 12:44
Metadata Last Modified:04 Oct 2017 12:44

Repository Staff Only: item control page