Home About Browse Search
Svenska


Sjöstedt, Jenny, 2012. A literature study and survey of sycamore maple (Acer pseudoplatanus L.) in southern Sweden. Second cycle, A1E. Alnarp: SLU, Southern Swedish Forest Research Centre

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

Sycamore maple (Acer pseudoplatanus L.) is a common broadleaved species throughout Europe, however often
of minor interest to the forest sector. There is currently a lack of research on sycamore maple, and some of its
characteristics have throughout history contributed to a negative reputation in both literature and the forest
society. Since broadleaved species in general are of great importance to the forest sector in Europe and
presumably of enhanced significance in the future, deepened research is needed and particularly Swedish.
With a desire to hopefully increase the interest for sycamore maple, was the objective of the study to examine
the current status of the sycamore stands in southern Sweden. The study was carried out both as a survey with
inventory field work and as a literature study. Parts of the latter mentioned is also presented in the
introduction.
The study shows that the majority of the sycamore stands in Sweden are growing well, producing fairly high
qualities and volumes. The survey gives a well detailed description of the current status of where, how and
when the stands were established and by whom. In addition, most of the stand and site characteristics.
The lack of historical documentation on different management regimes and proveniences obstruct definite
conclusions in the study, the recommendation is to fund more research on the topic in order to bring way for
an increased diversity among the broadleaved species in southern Sweden.

,

Sykomorlönn (Acer pseudoplatanus L.) är ett vanligt lövträd i Europa, dock ofta av obetydligt intresse för
skogssektorn. Trädslagets karaktäristika har historiskt givit sykomorlönnen ett oförtjänt rykte, både inom
litteratur och skogssektorn och således råder nu en forskningsbrist. Då lövträd generellt är av stor betydelse för
skogssektorn i Europa och förmodligen av än större betydelse i framtiden så behövs mer fördjupad forskning,
särskilt baserad på svenska förhållanden.  
Med önskan om att förhoppningsvis öka det framtida intresset för arten var målet med studien att undersöka
den aktuella statusen på sykomorlönnbestånden i södra Sverige. Studien genomfördes både som en
undersökande granskning och som litteratur studie, varav det sistnämna också redogörs för i
introduktionskapitlet.  
Studien visar att majoriteten av sykomorlönnbestånden i Sverige har en god tillväxt och genererar höga
virkeskvaliteter och volymer. Undersökningen ger också en väl detaljerad beskrivning av var, hur och när
sykomorlönn bestånden är etablerade och av vem. Dessutom fastställer studien beståndens rådande
karaktäristiska, baserat på en rad olika ståndortsbeskrivningar.  
Bristen på historisk dokumentation av skötselmetoder och provenienser försvårar säkra slutsatser i den
aktuella studien, således rekommenderas finansiering av mer forskning för att breda väg för en ökad mångfald i
lövbestånden i södra Sverige.

Main title:A literature study and survey of sycamore maple (Acer pseudoplatanus L.) in southern Sweden
Authors:Sjöstedt, Jenny
Supervisor:Holmström, Emma
Examiner:Ekö, Per-Magnus
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:193
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
Keywords:sycamore maple, southern Sweden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1847
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1847
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:English
Deposited On:09 Nov 2012 07:29
Metadata Last Modified:09 Nov 2012 07:29

Repository Staff Only: item control page