Home About Browse Search
Svenska


Ulvdal, Patrik, 2016. Stand dynamics and carbon stock in a sal (Shorea robusta C.F. Gaertn) dominated forest in Southern Nepal. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Southern Swedish Forest Research Centre

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

There is a lack of knowledge about the stand dynamics and carbon storage in forests dominated by Shorea robusta C.F. Gaertn (fam. Dipterocarpaceae) in southern Nepal, especially in forests managed by local communities. Since S. robusta is a major tree species and REDD+ is of growing importance in Nepal, it is necessary to know about these characteristics. This study aimed to explore these stand characteristics, by analysing field data from a 700-hectare big community forest. The data was collected at four occasions, 2005, 2010, 2013, 2015 and consisted of 68 randomly positioned and 500 m² big plots, where measurements of diameter at breast height for more than 4000 trees were done, including 10 % of which also had their height measured. Height models were developed through regression analyses for all major species and existing volume equations were used to calculate the volume for all trees. Biomass was estimated by using existing algometric functions. Carbon stock was assumed to be 52 wt.% of the biomass. An additional analysis was done on single tree development of S. robusta. The standing volume was found to have increased from 99 to 161 m³ha⁻¹ over the years studied. Thus, the periodic annual increment (PAI) was 5.6 m³ha⁻¹1year⁻¹. In 2015, S. robusta accounted for 74 % of the volume and a PAI of 4.1 m³ha⁻¹year⁻¹. Recruitment showed a sudden decrease from 43 to 18 trees ha⁻¹year⁻¹. The above ground carbon stock of trees increased from 48 tonnes ha⁻¹ to 80 tonnes ha⁻¹ resulting in a PAI of 2.9 tonnes ha⁻¹year⁻¹. Standing volume, carbon stock, volume PAI and carbon stock PAI were at the highest in the diameter range between 10 and 30 cm. The strongest correlations with single tree growth of S. robusta were tree volume, tree basal area PAI and current and previous tree basal area. As expected, S. robusta dominated many of the processes in the forest. The carbon stock estimation showed that this type of S. robusta dominated forest under management of a local community, could be a carbon sink to count with.

,

Det saknas kunskap rörande beståndsdynamiken och kollagringen i skogar dominerade av Shorea robusta C.F. Gaertn (fam. Dipterocarpaceae) i södra Nepal, särskilt i skogar skötta av lokala invånare. Eftersom S. robusta är ett viktigt trädslag och REDD+ är på uppgång i Nepal är det viktigt att veta mer om dessa egenskaper. Den här studiens mål var undersöka dessa egenskaper genom att analysera fältdata från en 700 hektar stor byskog. Datat samlades in vid fyra tillfällen, 2005, 2010, 2013, 2015 och bestod av 68 slumpmässigt utlagda och 500 m² stora provytor, med diametermätningar för över 4000 träd, varav 10 % även fått sina höjder mätta. Höjdmodeller togs fram genom regressionsanalys för de vanligaste trädarterna och redan existerande volymfunktioner användes för att beräkna volymen för alla träd. Biomassa uppskattades genom användning av redan existerande allometriska funktioner. Kollagret antogs utgöra 52 viktprocent av biomassan. En analys gjordes också på enskild trädtillväxt hos S. robusta. Den stående volymen ökade från 99 till 161 m³ha⁻¹ under den studerade perioden, vilket motsvarar en periodisk årlig tillväxt (PAI) på 5,6 m³ha⁻¹år⁻¹. 2015 härrörde 74 % av den stående volymen och 4,1 m³ha⁻¹år⁻¹ av den årliga tillväxten från S. robusta. Inväxt minskade kraftigt från 43 till 18 träd ha⁻¹år⁻¹. Trädens kollager ovan jord ökade från 48 ton ha⁻¹ till 80 ton ha⁻¹, vilket motsvarade en tillväxt på 2,9 ton ha⁻¹år⁻¹. Stående volym, kollagret, volym- och koltillväxt var som störst i diameterspannet 10 till 30 cm. De starkaste korrelationer med enskilt trädtillväxt för S. robusta uppvisades av trädvolym, trädgrundytetillväxt och nuvarande och tidigare trädgrundyta. Som väntat dominerade S. robusta många av processerna i skogen. Kollageruppskattningen visade att denna typ av S. robusta-dominerad skog skött genom byskogsbruk kan vara en kolsänka att räkna med.

Main title:Stand dynamics and carbon stock in a sal (Shorea robusta C.F. Gaertn) dominated forest in Southern Nepal
Authors:Ulvdal, Patrik
Supervisor:Tigabu, Mulualem and Oden, Per Christer
Examiner:Agestam, Eric
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:264
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
Keywords:forest dynamics, S. robusta, carbon stock, community forestry, forest growth
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5805
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5805
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:English
Deposited On:09 Sep 2016 14:17
Metadata Last Modified:09 Sep 2016 14:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics