Home About Browse Search
Svenska


Mackowiak, Tomasz, 2013. A comparison between wood quality and growth in planted and naturally regenerated Scots pine (Pinus sylvestris L.) stands in Sweden and in Poland. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Southern Swedish Forest Research Centre

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Scots pine Pinus sylvestris L. is one of the most important trees species for wood industry in Sweden and in Poland. The silviculture is aiming for high quality timber. This study compares different regeneration methods, initial densities, improved planting material and their impact on wood quality and growth. The study areas were located in Linnebjörke and Värnamo Forests (southern Sweden) and
in Potrzebowice State Forest district (western Poland). In total 30 circular plots were set up in Sweden and 8 in Poland. The results shows stand characteristics such as height, diameter, mean annual increment, volume and timber quality traits, i.e diameter of the thickest branch, crookedness, spike knots occurrence, damages and judged overall quality .

Planted stands had on average greater mean heights (34%), diameters (39%), mean annual increment (242%) compared to the naturally regenerated stands. The volume of pines planted under the normal shelter was on average (121%) of those planted under the dense shelter. Similarly the volume of the naturally regenerated pines under normal shelter was (346%) of the ones regenerated under the dense shelter. In Värnamo and Potrzebowice the plots planted in the lowest spacing (10.000/ha and 13.000/ha respectively) had the highest mean height, total volume per ha and MAI. The trees
originated from improved planting material characterized high external quality and good growth. On average the growth of height and volume was 5% and 4% greater compared to the not improved plots planted on the clear cut.
Naturally regenerated pine stands will have superior overall quality compared to the planted stands on
the clear cut. On average the mean branch diameter was (20%) lower in the naturally regenerated plots compared to the planted ones. In general, fewer severely crooked stems were recorded in the natural regeneration. Longer shelter period improved the quality of planted pines. The stem straightness was considerably poorer and diameter of branches higher in the wide planting (1600/ha) compared to the closer planting (10.000 and 13.000/ ha). According to the linear correlation between the diameter of the thickest branch and the diameter at breast height the naturally regenerated stands will give higher selection possibilities than the planted stands.

,

Sosna zwyczajna to jeden z głównych gatunków lasotwórczych, którego drewno jest podstawowym materiałem wykorzystywanym w przemyśle drzewnym, zarówno w Szwecji, jak i w Polsce. Celem hodowli sosny jest produkcja drewna o wysokiej jakości. W niniejszej pracy magisterskiej porównany
został wpływ różnych metod odnowienia, więźby sadzenia, oraz materiału sadzeniowego pochodzącego z wyłączonych drzewostanów nasiennych na przyrost i cechy jakościowe sosny.

Badania terenowe zostały przeprowadzone w drzewostanach południowej Szwecji (Linnebjörke i Värnamo), oraz zachodniej Polski (Nadleśnictwo Potrzebowice). Wyniki przedstawiają charakterystykę badanych drzewostanów oraz jakość ich drewna.

Przeciętnie, drzewostany posadzone na powierzchniach pozrębowych miały większe wysokości (34%), pierśnice (39%),oraz większy przeciętny przyrost roczny (242%) w porównaniu do powierzchni odnowionych naturalnie. Ponadto miąższość drzewostanów sosnowych posadzonych pod
luźnym okapem drzew matecznych wynosiła (121%) tych, które posadzone zostały pod gęstym okapem drzew matecznych. Również, miąższość drzewostanów odnowionych naturalnie pod luźnym okapem drzew matecznych wyniosła (346%) tych, które zostały odnowione naturalnie pod gęstym okapem drzew matecznych. Powierzchnie pomiarowe w Värnamo i w Potrzebowicach odnowione w najgęstszych więźbach (10.000/ha i 13.000/ha) miały największa średnia wysokość, miąższość, oraz największy przeciętny przyrost roczny. Posadzone drzewostany, pochodzące z materiału sadzeniowego z wyłączonych drzewostanów nasiennych charakteryzowały się wysoką jakością i przyrostem. Przeciętnie odznaczały się 5 i 4%, większym przyrostem wysokości i miąższości w
porównaniu do posadzonych drzewostanów lokalnej proweniencji.

Naturalnie odnowione drzewostany sosnowe będą cechowały się lepszą ogólną jakością, w porównaniu do drzewostanów odnowionych sztucznie. Przeciętnie, średnia wielkość najgrubszych gałęzi była (20%) mniejsza w naturalnych odnowieniach. Ponadto, mniej szczególnie krzywych strzał
sosnowych, eliminujących je do dalszego przemysłowego wykorzystania zanotowanych zostało w drzewostanach sosnowych odnowionych naturalnie. Sosny posadzone pod długo trwającą osłoną drzew matecznych, odznaczały się lepszą jakością. Jakość starzał sosen posadzonych w bardzo
luźnych więźbach (1600/ha) była bardzo niska, a średnica gałęzi znacząca, w porównaniu do powierzchni posadzonych w gęstych więźbach 10.000/ha i 13.000/ha). Współczynnik korelacji liniowej pomiędzy średnicą najgrubszej gałęzi a pierśnicą drzew był niższy w naturalnych odnowieniach. A zatem, drzewostany naturalnie odnowione cechują się większymi możliwościami selekcji.

Main title:A comparison between wood quality and growth in planted and naturally regenerated Scots pine (Pinus sylvestris L.) stands in Sweden and in Poland
Authors:Mackowiak, Tomasz
Supervisor:Ekö, Per Magnus
Examiner:Agestam, Eric
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:213
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SM001 Euroforester - Master's Programme 120 HEC
Supervising department:(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
Keywords:Clear cut, crookedness, diameter of the thickest branch, growth, Scots pine, Pinus Sylvestris, natural regeneration, spike knots, wood quality
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2771
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2771
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:English
Deposited On:27 Sep 2013 08:56
Metadata Last Modified:27 Sep 2013 08:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics