Home About Browse Search
Svenska


Stoltz, Noah, 2016. Stormskador i granskog och dess samband med beståndsbehandlingen : resultat från ett försök med stormskadeförebyggande skogsskötsel i Dalby. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Southern Swedish Forest Research Centre

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Stormar har en stor påverkan på det svenska skogsbruket. Stormen Gudrun 2005 skadade stora arealer skog hos framförallt Gran (Picea abies) i södra Sverige. Långsiktiga försök har utförts av Sveriges Lantbruksuniversitet med syftet att undersöka bland annat skogsskötselns inverkan på stormskador för gran i Sverige, varav ett försök är utlagt i Dalby kronopark utanför Lund i Skåne. Två skötselmetoder har ställts emot varandra där den ena är en stormförebyggande skötselmetod som röjts hårt och sedan aldrig gallrats och den andra är en konventionell skötselmetod med sedvanlig röjning följt av gallringar. Stormfällda träd inventerades i bestånden, flygbildsstudier utfördes för att se areell påverkan av stormskador, andelen skadad skog i kantzon undersöktes och en spatial undersökning av lokalen på andel stormfälld skog undersöktes. Detta beräknades ihop till en total stormskadebild för de båda skötselmetoderna. Resultatet visar en viss skillnad mellan den stormförebyggande skötselmetoden och den konventionella, det finns tendenser till att den stormförebyggande skötseln gett upphov till mindre andel stormskador.

,

Storms have a large influence on Swedish forestry. The storm Gudrun 2005 damaged large areas of forest of mainly Spruce (Picea abies) in southern Sweden. Long-term studies have been carried out by the Swedish University of agricultural sciences in order to investigate the impact of forest management on storm damage of spruce in Sweden, one of which is located at Dalby kronopark just outside of Lund in southern Sweden. Two management practices have been compared against each other where one is a storm preventive management method with a hard precommercial thinning and then never thinned again and the other is a conventional management method with normal precommercial thinning followed by thinnings. Wind throws were inventoried in the field, satellite picture studies were performed to see the area impact of storm damage, the proportion of damaged forest in forest edges were examined and a spatial survey of the proportion of storm-felled forest were examined. This was calculated into a total storm damage of the two management methods. The results show a slight difference between the storm preventive management method and the conventional, there are tendencies that the storm prevention management presented smaller amount of storm damage.

Main title:Stormskador i granskog och dess samband med beståndsbehandlingen
Subtitle:resultat från ett försök med stormskadeförebyggande skogsskötsel i Dalby
Authors:Stoltz, Noah
Supervisor:Agestam, Eric
Examiner:Ekö, Per-Magnus
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:259
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
Keywords:gran, Picea abies, storm, skogsskötsel, skador
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5521
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5521
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forest engineering
Forest injuries and protection
Language:Swedish
Deposited On:05 Jul 2016 22:56
Metadata Last Modified:05 Jul 2016 23:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics