Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Year of Publication | Volume/Sequential designation | Creators | No Grouping
Jump to: 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Number of items: 218.

2008

Abrahamsson, Charlotta, 2008. Integrering av pelletsfabrik med Rya kraftvärmeverk i Göteborg : en teknisk och ekonomisk utredning. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Albertsson, Isak, 2008. Användning av rötrest från kombinerad etanol och biogasproduktion : en jämförelse mellan tre alternativ. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Björk, Anna, 2008. Optimering av SNCR-system i en biobränsleeldad panna : möjligheter till minskade NOx-utsläpp för ENA Energi. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Carlberg, Mårten, 2008. Application of the ChlorOut concept in a waste wood fired CFB boiler. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Gustafsson, Johan, 2008. Managing forecast errors at the Nordic power market at presence of large amounts of wind power. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Korneevets, Olga, 2008. Energisystem med utnyttjande av restprodukter för gödsling av Salixodling för energiproduktion : studier av kretslopprojektet i Enköping och dess applicering på en kommun i Ryssland.. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Pettersson, Anna, 2008. Optimering av sotningsfrekvens i biobränsleeldad CFB-panna : panna 5, Mälarenergi AB, Västerås. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Vilhelmsson, Caroline, 2008. Annonsmediers miljöpåverkan : när ska miljön få en reklampaus?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

2009

Anheller, Martin, 2009. Biomass losses during short-term storage of bark and recovered wood. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Bergsten, Tomas, 2009. Evaluation of the Sunlabob Battery Lantern from the perspective of users in rural Lao PDR. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Bolin, Lisa, 2009. Environmental impact assessment of energy recovery from food waste in Singapore : comparing biogas production to incineration. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Brage Tuñón, Teresa, 2009. Methods on poplar propagation and establishment on forest and agricultural land in Sweden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Dahlsten, Hilda, 2009. Life cycle assessment of electricity from wave power. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Larsson , Anders, 2009. Inventering av processvattenbalans : fastställande av fjärrvärmedistributionens läckage inom Vattenfall Värme Uppsala AB. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Lindow, Veronica, 2009. Sammankoppling av fjärrvärmenäten i Nyköping och Oxelösund : miljö- och systemkonsekvenser. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Villegas Hernández, Ana María, 2009. Timeliness cost for agricultural sprayers : weed control in cereal crops. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

2010

Axelsson , Camilla and Kvarnström , Theres , 2010. Energy from municipal solid waste in Chennai, India : a feasibility study. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Bosona, Techane G., 2010. Cluster building and logistics network integration of local food supply chain . Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Fusté Ballesteros, Jordi, 2010. Effects of global warming on reindeer husbandry in the Swedish subarctic : correlations across microclimatic change, subarctic vegetation cover, and reindeer foraging preferences. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Grönwall, Fred, 2010. Optimization of Burner Kiln 7, Cementa Slite. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Körnell, Jens, 2010. Partikelmängd i traktorers hydrauliksystem : en jämförande studie av två traktormärken med skilda respektive gemensamma oljor i hydraulik och transmission. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Larsson, Mattias, 2010. RTLS - real time location systems : an inventory study for agriculture applications and requirements. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Porsö, Charlotta, 2010. The effect of new raw materials on pellet prices. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Svensson, Mårten, 2010. Energibalans för biogas på mjölkgård : högkvalitetsvall till mjölkkor och lågkvalitetsvall till biogas. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Willén, Jessica, 2010. Fordonsgas från deponier : en potentialstudie i Biogas Öst-regionen. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

2011

Andersson, Mats, 2011. Energikartläggning vid biogasanläggningen, Kungsängens gård. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Arco de Mora, Antonio, 2011. Management and production of pulpwood : an overview of Sweden and Spain . First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Arias Navarro, Cristina, 2011. Production of biomass from short rotation coppice for energy use : comparision between Sweden and Spain. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Eriksson, Anders, 2011. Energy efficient storage of biomass at Vattenfall heat and power plants. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Kalin, Erik, 2011. Efficient hedging in an illiquid market. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Liaqat, Furqan, 2011. Effects of storage and geographical location on fuel quality of Norway spruce forest residues . Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Liljestam Cerruto, Jenny , 2011. Energianalys av Svensk Växtkrafts biogasanläggning i Västerås. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Lundström, Lukas, 2011. Energieffektivisering av Havets Hus : kartläggning av faktorer som påverkar energiförbrukningen i havsvattensakvariet i Lysekil. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Luo, Xun , 2011. Torrefaction of biomass : a comparative and kinetic study of thermal decomposition for Norway spruce stump, poplar and fuel tree chips. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Markey, Carolina, 2011. Könsselektering av spermier från lantbrukets husdjur. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Predotova, Ilona, 2011. Empirical evaluation of alternative cartographic solutions for the user interface of Abisko GIS . Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Svensson, Ruben, 2011. Småskalig biobränsleeldad kraftvärmeproduktion : teknik och investeringsutrymme. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Thomtén , Maria, 2011. Miljöbedömning av olika behandlingsmetoder för organiskt hushållsavfall, slakteriavfall och flytgödsel. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

2012

Berger, Christina, 2012. Biochar and activated carbon filters for greywater treatment : comparison of organic matter and nutrients removal. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Bighiu, Maria Alexandra, 2012. Zebra mussels (Dreissena polymorpha) for assessing microbial contamination and antibiotic resistant bacteria in freshwaters. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Cremades, Fernando, 2012. Production and management of timber : a comparative study of Sweden and Spain. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Dutta, Shanta, 2012. Urine drying with ash and lime at temperatures 20-60°C : nutrient recovery from source separated urine. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Emretsson, Camilla, 2012. En systemlösning för en framtida fjärrvärmeutbyggnad i Täby : ur Fortum Värmes perspektiv . Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Hjalmarsson, Marcus, 2012. Safe retrieval of nutrients to improve food security. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Karlsson, Emelie , 2012. Potential för värmeåtervinning från mjölkkylanläggningar. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Körnell, Jens, 2012. Partikelmängd i traktorers hydrauliksystem : en jämförande studie av två traktormärken med skilda respektive gemensamma oljor i hydraulik och transmission. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Lövebrant, Karin, 2012. Verktyg för värdering av miljöpåverkan vid investeringar i det svenska elstamnätet. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Meyer, Markus, 2012. Economic analysis of energy and matter generation from microalgae : an environmental LCC model for hydrogen and biogas production from Chlamydomonas reinhardtii. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Mårtensson, Hillevi, 2012. C16 - utveckling och metod. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Sjöberg, Emilia, 2012. Livsmedelssvinn i butikers miljömärkning : kriterier som kan leda till ett minskat svinn. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Tadessa Lencha, Abebe, 2012. Rural water supply management and sustainability in Ethiopia with special emphasis on water suplly schemes in Adama area. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Ullah, Ikram, 2012. Discoloration in poplar tree and production of sprouts after harvest. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

2013

Andersson, Johan, 2013. Uppgradering av biogas med aska från trädbränslen. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Carretero Moreno, Juan, 2013. PELDEX : a global pellet price and storage volume index. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Debela, Fekadu Melese, 2013. Logistics practices in Ethiopia. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Doolke, Philippa, 2013. Elförbrukning vid uppförande av Rosenborg 3 : identifiering och kartläggning av nyckelkomponenter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Dunder, Linda, 2013. Optimerad hygienisering vid kompostering av avloppsslam. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Fors, Erik, 2013. Kaffesump som substrat i biogasanläggningar eller som bränsle i fjärrvärmeverk : en studie av effekter på växthusgasutsläpp och kostnader. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Hamrén, Anders, 2013. Rostfärgat slam i dränagesystem vid vattenkraftsanläggningar : orsaker och åtgärder. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Petersson, Emmy, 2013. Lantbruket som energiproducent : tekniska, ekonomiska och miljömässiga förutsättningar för fjärrvärmeproduktion med lokalt skogsbränsle. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Scholz, Katharina, 2013. Carbon footprint of retail food wastage : a case study of six Swedish retail stores. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Unnsteinsdóttir, Sæunn Ósk, 2013. Biodiesel, framtid och möjligheter på Island. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Yang, Xi, 2013. Greenhouse gas emission from drying and rewetting stored sewage sludge. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

2014

Behrens, Felicia, 2014. Towards sustainable rye cultivation : soil carbon and yield modelling for crop rotations with rye. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Borucińska, Katarzyna, 2014. Analysis of a system response and effects of acidification on a freshwater ecosystem. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Byfors, Stina, 2014. Hur lokal bioenergi kan bidra till att Uppsala kommun når klimatmålet 2050. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Folkeson, Björn, 2014. Propensity of bed materials used in dual fluidized beds to retain ash-forming elements from biomass fuels. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Forsberg, Maria, 2014. Förändrad markanvändning vid biodrivmedelsproduktion : en empirisk undersökning av svenskproducerade biodrivmedels påverkan på åkermarkens användning. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Grim, Johanna, 2014. Energianalys av hygieniseringssystem : jämförelse av befintlig pastörisering med integrerad termofil hygienisering på Kungsängens gårds biogasanläggning i Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Häfner, Franziska, 2014. Optimised ammonia sanitation of sewage sludge. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Krouthén, Caroline and Lundgren, Andreas and Mandfloen, Per and Sandberg, Karl-Oskar and Sjöberg-Högerås, Johanna and Thorell, Johan and Wärnsberg Monie, Svante, 2014. Geotermisk fjärrvärme i Gunsta. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Laggren, Anna, 2014. Avsättningsmöjligheter för slaggrus från avfallsförbränning vid Åmotfors Energi. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Lantto, Erik, 2014. Metod för beslutsstöd vid formulering och uppföljning av en kommuns klimatmål : fallstudie Uppsala kommun . Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Molaei, Ramiyeh, 2014. Pathogen and indicator organisms removal in artificial greywater subjected to aerobic treatment : comparison of four filter media. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Parmlind, Erik, 2014. Energy analysis of farm-based biogas plants in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Prokofiev, Elias, 2014. Carbon Critical Masterplanning tool : klimatpåverkan från samhällsplaneringsprojekt. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Sidibe, Modibo, 2014. Comparative study of bark, bio-char, activated charcoal filters for upgrading grey-water : from a hygiene aspect. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Sjökvist, Björn, 2014. Insatser och åtgärder för främjandet av laddelbilar i Sverige. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Tabrizi , Shanar, 2014. Wood pellets in Mozambique : an alternative to charcoal and firewood for cooking in Mozambican households. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Thygesson, Jennie, 2014. Granskning av ett svenskt leksaksbolags miljöpåverkan : brister och förbättringspotential. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Vesterberg, Jessica, 2014. Wood pellet as an alternative cooking fuel in Mozambique : emission performance of a wood gasification stove. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Vidal Estévez, Brenda, 2014. Blackwater sanitization with urea in Sweden : sanitization effect and environmental impact. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

2015

Aalhuizen, Christoffer and Franzén, Anna and Levin, Olle and Magnusson, Sara and Nordlander, Emilie and Stålnacke, Joakim and Tikhonova, Anna, 2015. Elkraft från solceller driver komfortkyla i Staben. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Almers, Rickard, 2015. Climate impacts of land use in LCA : elaboration of criteria for satisfactory methods. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Daniels, Hanna and Fors, Stefan, 2015. Supply & value chain analysis of onions in Ethiopia. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Dortmans, Bram, 2015. Valorisation of organic waste : effect of the feeding regime on process parameters in a continuous black soldier fly larvae composting system. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Gezelius, Jon and Torstensson, Johan, 2015. Waste-to-energy in Kutai Kartanegara, Indonesia. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Hellstrand, Johanna, 2015. Nitrogen flow in Scania : substance flow analysis on a regional level. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Mattisson, Emmy, 2015. Att mäta matsvinn i skolkök : en jämförande studie av 13 metoder att mäta matsvinn. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Nemer, Achour, 2015. Evaluating energy efficiency and emissions of charred biomass used as a fuel for household cooking in rural Kenya. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Persson, Magnus, 2015. Äggsvinn i livsmedelsbutik : en fallstudie av svinn och effekten av en förlängd försäljningstid. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Sjöström, Joar, 2015. Energisäkerheten för fjärrvärmeanläggningars bränsletillförsel i Mälardalsområdet. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Welling, Sebastian, 2015. Energy transition in Knivsta: nothing but hot air? : a pilot study of energy system solutions and organizational forms of ownership in Nydal. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Wirell, Fredrik, 2015. Potential to inactivate microorganisms in sewage sludge by ammonia treatment : different temperatures and urea additions. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

2016

Ageborg Ollandt, Oskar and Albért, Anna Maria and Dalheim, Maria and Forslund, August and Holmlund, Dennis and Jansson, Samuel and Larson, Karl and Timm, Axel and Wendin, Gustav, 2016. Minskad energianvändning, men hur mycket?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Andersson, Elinda, 2016. Vidareutveckling av metod för bedömning av miljöpåverkan i samhällsekonomiska analyser vid investeringar i det svenska elstamnätet. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Axelsson, Anna, 2016. Vilka åtgärder kan vidtas för att förebygga fågelkollisioner vid Trollhättan-Vänersborgs flygplats?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Blom, Mikaela, 2016. Förutsättningar och affärsmodeller för avsättning av småskaligt producerad fordonsgas. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Göttert, Dorothee, 2016. A combination of temperature and urea sanitization of blackwater : optimization of a full scale system in Hölö, Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Hansson, Emma, 2016. Matsvinn på förskolor : en fallstudie av kvantiteter och orsaker i Knivsta kommun. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Hävermark, Ulf, 2016. Processintern metananrikning : energikartläggning och efterbehandling av svepgas. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Isaksson, Björn, 2016. Modellering av ett fossilfritt energisystem i Uppsala till år 2050. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Némethy, Attila, 2016. Analyzing the process of struvite recovery with life cycle assessment : a case study. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Palmquist, Saga, 2016. Orust : en klimat- och energineutral ö? : möjligheter och hinder. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

2017

Appelstål, Sophia and Falk, Wilma and Gustafsson, Anton and Gustafsson, Lovisa and Hedlund, Niklas and Klockare, Tobias and Nordén, Simon and Skrealid, Johan and Stoltz, Cristina, 2017. En studie av Lundellska skolan : energikartläggning, energieffektivisering och dimensionering av solcellsanläggning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Berglund, Mikaela, 2017. LCA av innovative matsvinnsentreprenörer : en studie ur ett socialt- och miljöperspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Bergström, Albert and Hagstedt, Love and Holmsved, Love and Hägglund, Ludwig and Nyman, Joakim and Zetterberg, David, 2017. Sol i Stenhagen : projektering av en solcellsanläggning på Stenhagens bildnings- och kulturcentrum. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Böhme, Sepp, 2017. CLINF stakeholder analysis : Inferring the network of CLINF stakeholder organisations, from Nuuk to Yakutsk. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Casimir, Justin, 2017. Drivers and hinders for a fossil-free energy system in the agriculture : a Swedish farmer perspective. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Dahlberg Rosell, Mårten and Eriksson, Emil and Jonasson, Erik and Knudsen, Clara and Leao, Theodorik and Rahimi Ata, Kooscha-Kevin and Strandler, Erik and Widéen, Eric, 2017. Ett självförsörjande utomhusbad. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Daub, Bärbel, 2017. Application of 2D fluorescence spectroscopy on faecal pigments in water : characterization of wastewater fluorescence and potential indication of faecal pollution. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Ek, Felix, 2017. Effektivare användning av SVA:s spillvärme : en ekonomisk analys av en organisk Rankinecykel (ORC). Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Geinzer, Magdalena, 2017. Inactivation of the urease enzyme by heat and alkaline pH treatment : retaining urea-nitrogen in urine for fertilizer use. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Johansson, Kristin, 2017. Livscykelanalys av behandlingsprocesser för flygaska från avfallsförbränning : jämförelse av Ash2Salt-processen med befintliga metoder. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Krouthén, Caroline, 2017. Asfaltåtervinning och masshantering : hur kan klimatpåverkan reduceras?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Lundmark, Linda and Marklund, Hanna and Schultz, Egil and Sparre, Catarina and Svensson, Lovisa and Wallgren, Philip, 2017. Energismarta ishallar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Shittu, Ayotunde Stephen, 2017. Location analysis for optimal collection of perennial forage crops to a biogas plant : the case of ley crops in Uppsala, Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

2018

Andersson, Frida and Carlsson, Johanna and Hane, Linnéa and Larsson, Jesper and Lindén Magnusson, Josephine and Olofsson, Hanna and Robertsson, Richard and Roos, Pontus and Wänlund, Jessica, 2018. Dimensionering av Jumkils nya skolas energisystem : implementering av bergvärmepump, solcellsanläggning och batterilager. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Berg, Karin and Brené, Erik and Dahlström, Lukas and Lanner, Victor and Larsson, Emanuel and Ljungqvist Baldesi, Raffaello and Majid, Safwat and Söderberg, Jonas, 2018. Växthus på Vaksala Eke. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Bäcker, Nicklas and Tapia Baez, Vivianne, 2018. Hållbarhetsaspekter vid förbränning av grot och RT-flis på KVV8 hos Fortum Värme. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Erlöv, Frida, 2018. Växthusgasutsläpp från fluglarvskompostering med den amerikanska vapenflugan (Hermetia illucens). First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Jivemark, Frida, 2018. LCA av snöstör : Jämförelseanalys av snöstör av salix respektive plast. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Lundgren, Anna, 2018. Förutsättningar för ökad biodrivmedelsproduktion i östra Mellansverige. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Stoltz, Lisa, 2018. Behovsstyrd insamling av matavfall för biogasproduktion i regioner med stor del glesbygd. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Vesterberg, Isabell, 2018. Enskilda avlopp : problematik ur miljösynpunkt samt kommunens roll och utmaningar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Westerin, Jesper, 2018. Klimatpåverkan av att pyrolysera dränerad torv : en konsekvens-LCA för användandet av biokol i betong. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

2019

Ahlm, Niklas and Backéus, Jonas and Edström, Erik and Lundquist, Philip and Paulsson, Kajsa and Redander, Jessica and Toivonen, Joacim, 2019. Omfördelning av Gränby Sportfälts effektuttag : en studie med fokus på flödesbatteriers potential att omfördela effekttoppar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Andersson-Gran, Hilda and Björn, Albin and Winning, Sonja and Bösenecker, Judith and Ersdotter, Gunnel and Karlberg, Madeleine and Norell Helmsjö, David, 2019. Driftmodellering av saltvattenbatteri för kapning av effekttoppar : för en förskoleverksamhet i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Christiansson, Oliver and Segelsjö Duvernoy, Marcus and Gelin, David and Nyberg, Joakim and Hultin Rosenberg, Jonatan and Thörn, Simon and Öberg, Anton, 2019. Fristående värmesystem till Akademiska sjukhuset i Uppsala : en analys av energi, effekt, flöde, kostnader och säkerhet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Ekvall, Martin, 2019. The earthship concept : a building technique and subculture aiming towards environmentally conscious-change. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Ericson, Martin, 2019. Utformning av en standardiserad och utbytbar batterimodul till arbetsmaskiner. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Eriksson, Felix and Gustafsson, Erik and Malmberg, Karl and Martelius, Simon and Johansson, Simon and Johansson, Patrick and Stanowski, Michael, 2019. Uppvärmning av Almunge brandstation med pyrolys. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Frösell, Märta, 2019. Mussel farming using various techniques evaluated using Life Cycle Assessment (LCA). First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Jazin Jareborg, Isac, 2019. Determining the primary energy demand and greenhouse gas emission of carrots : Comparing organic and conventional small scale carrot production and supply in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Levin, Olle, 2019. Avkokskomprimering till CBG-lager som avkokshantering på LBG-tankstationer. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Lindén, Jonathan, 2019. Hur kan Östersjöns salinitet påverkas av ett förändrat klimat?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Melin, Erika, 2019. LCA av tomatjuice – en jämförelse av KRAV-märkt och konventionell tomatjuice. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Silfwerin, Maria, 2019. Energieffektivisering och förbättrat resursutnyttjande vid Främby avloppsreningsverk i Falun. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Tunbjer, Ninja, 2019. From being worried about the climate crisis to reducing or quitting traveling by air : and what Tågsemester and Vi håller oss på jorden has meant for this behavior change. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Zanaroli, Giovanni, 2019. Multi-criteria assessment of biomethane production from waste and residual feedstocks of Emilia-Romagna (Italy). Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

2020

Al-Sabti, Noor and Cederwall, Emma, 2020. Analys av möjligheter för miljövänlig och effektiv hantering samt reducering av restprodukter från Scanias motortillverkning. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Arab, Antonia and Evertsson, Erica and Forsell, Lovisa and Halberg, Christine and Pakola, Marina and Reinholdsson, Lukas and Wållberg, Ida, 2020. Restvärmehantering på AB Sandvik Coromant. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Backman, Johan and Björk, Ebba and Bouveng Sellin, Alexander and Karlsson, Alice and Kunz, Sarah and Olsson Sederholm, Alexandra and Ågren, Sophie, 2020. Solceller till Uppsalas sportanläggningar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Egnell, Oscar and Gyulanszky, Tim and Helleday, Viktor and Nerby, Alfred and Wäreborn, William and Ågren, Simon, 2020. Apoteas nya energilager. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Hertzberg, Carolina, 2020. Modelling and optimising a power-to-gas system : a case study in Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Krautscheid, Lena, 2020. Assessing the impact of policy instruments on food waste reduction in the EU. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Leao, Theodorik, 2020. Integration of green hydrogen in the European energy systems : technical maturity and impact assessment of hydrogen utilisation in 2020. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Malthed, Caroline, 2020. Fångade i ett plastnät : en studie om matsvinn från apelsiner. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Olsson, David, 2020. Optimering av kalkcykeln på Iggesunds bruk med avseende på specifik energianvändning. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Omoleye, Oluwadamilola Oluwaseun, 2020. Assessment of food losses and waste and related greenhouse gas emissions along a fresh apples value chain. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Pia, Chiara, 2020. Agro-ecological diversification in meat and dairy farms : barriers and drivers in the European and Swedish policy. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Sundin, Emelie, 2020. Carbon footprint and energy use of transport in the supply chain of pulses for Swedish human consumption. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Tefera, Abel Nigussie, 2020. Logistics performances of health care system using queue analysis : the case of St. Paul’s hospital, Ethiopia. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Zetterberg, David, 2020. Styrmedel för en mer resurseffektiv användning av biomassa. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

2021

Andersson, Waldemar and Backlund, Erik and Maier, Johan and Söderberg, Oskar and Traneus, Henrik and Yu, Qiancheng and Jatzkowski, Maximilian, 2021. Ödrift av sportfastigheter : I samarbete med Sportfastigheter AB. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Berg, Karin, 2021. Bio-CCS från biogasanläggningar : Modellering av distributionssystem för CO2. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Borg, Sofia and Broman, Markus and Clarstedt, Philip and Eide, Madeleine and Lernstål, Ellinor and Lundqvist, Oskar and Udd, Emilia and Viklander, Alex, 2021. Fossilfri reservkraftanläggning i Håbo : en jämförande systemstudie av fossilfri reservkraft till pumpstation för spillvatten. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Christiansson, Oliver, 2021. Framtidens bränslemix i Härnösand : en jämförelse av HEMAB:s potentiella bränslemixar. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Deb, Chinmoy Kanti, 2021. Inhibiting enzymatic ureolysis in human urine with magnesium oxide : a pre-step to semicentralized alkaline urine dehydration. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Elzein, Musadag Mohamed Salah Eldin, 2021. Investigating off-grid systems for a mobile milking facility. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Friedrich, Christopher, 2021. Fertiliser derived from human urine : novel media for alkaline urine dehydration. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Larsson, Gustav, 2021. System concept for small-scale biological methanation using electrolysis and trickle bed reactor : with the aim of upgrading biogas to vehicle fuel quality. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Rosell, Mårten, 2021. Power-to-Gas and zero-emission buses in Uppsala : challenges and Opportunities from a techno-economic perspective. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Shigei, Makoto, 2021. Multi-module biochar filter for on-site wastewater treatment. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Sjölund, Amanda, 2021. Den svenska skolmåltiden ur ett hållbarhetsperspektiv : klimatpåverkan, trender och utveckling. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Stolpe, Madeleine, 2021. Climate impact of hydrogen as fuel for the heavy road transportation : A time-dependent life cycle methodology based assessment. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Tromp, Malou, 2021. How to reduce food waste in public catering units? : a case study at twelve school canteens in Sala municipality, Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Wetterholm, Daniel, 2021. Lagring av skogsflis med och utan täckning : substansförlusters påverkan av nederbörd och vind. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

von Bergen, Elsa and Christiansen, Linus and Eriksson, Jonathan and Israelsson, Karin and Laurell, Algot and Nedstrand, Emma and Pettersson, Anton and Werre, Albin, 2021. Energieffektivisering av Saint-Gobain AB Sweden Gyprocs torksystem : energy efficiency of Saint-Gobain AB Sweden Gyprocs drying system. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

2022

Alhomsi, Mohamad Karam and Bankefors, John and Bredin, Tanapon and Riche, Malko and Selin, Tim and Sollenberg, Henrik, 2022. Intern användning och export av Cytivas spillvärme. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Berggren, Simon and Kragge, Elin and Larsson, Julia and Liljeroth, Saga and Löchting Thunberg, Caroline and Norle, Simon and Nyström, Terése and Ullén, Marcus, 2022. Vätgasens möjligheter inom lantbruket. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Blomberg, Marcus, 2022. Kartläggning av klimatarbete och klimatkrav i elnätsbranschen. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Carlgren, Andrea, 2022. Effekter av styrmedel på fordonsgasmarknaden : en fallstudie av Sverige och Finland. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Forsell, Lovisa and Orrenius, Katja, 2022. Modellering och simulering av ett robust och resilient biogassystem för ökad försörjningstrygghet. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Harðardóttir, Hera, 2022. Climate impact of bioH2 production from biogas using CO2 mineralization for carbon capture and storage. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Martelius, Simon, 2022. Comparative techno-economic analysis of BECCS and biochar in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Sigvardsson, Linnéa and Lind Mayer, Molly, 2022. Stadens biologiska mångfald : ett urbant grönområdes ekosystempåverkan ur ett livscykelperspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Wallman, Emelie, 2022. Klimatpåverkan och energianvändning vid tillämpning av bio-CCS och bio-CCU från biogasanläggningar. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Weber, Leonie, 2022. The climate impact of the bread take-back agreement : a scenario-based assessment of decarbonization opportunities along the Swedish bread supply chain. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

2023

Andersson, Tilda, 2023. Alternativa energikällor för att driva Uppsalas bubbelbarriär : multikriterieanalys – en jämförande studie. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Badran, Nodar, 2023. En kartläggning av medvetenhet och kunskap kring allergener i kök som lagar mat till förskolor i Kalmar kommun. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Berkefelt, Filip and Dahl, Henric and Hagman, Ida and Levander, Tilde and Löwdin, Sofia and Nordin, Inga and Sjöborg, Johan, 2023. Energieffektivisering och energioptimering av Strömma naturbrukscentrum. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Christiansen, Linus, 2023. Dimensionering av krisberedskap för elbilsladdning : en simuleringsstudie om krisberedskap för samhällsviktiga funktioner. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Dufvenmark Wolf, Adam and Snöbohm Hartzell, Elsa and Segerstedt, Christoffer and Enbacka, Cornelia and Albrecht, Amanda and Beckius, Vera and Silier, Anton Jonathan, 2023. Bergvärme i kombination med solceller hos Skolfastigheter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Edling, Carl and Fransson, Markus and Gudmundsson, Lina and Lindberg, Agnes and Nordlund, Frida and Ohm, Tova, 2023. Potential till flexibilitet och energilagring : modellering av det framtida bostadsområdet Tarv Västra. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Enberg, Saga, 2023. Påverkan på klimat och biologisk mångfald från svensk och importerad quinoa: ett livscykelperspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Eriksson, Carin, 2023. Branschriktlinjer ur olika perspektiv : en fallstudie om revidering av branschriktlinjer för kontroll av mjölkens kvalitet. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Galler, Franziska Johanna, 2023. Modelling organic farming systems : is livestock needed for a functioning nitrogen cycle and food production?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Gulin, Lucas and Islam, Pianca and Kylberg, Matilda and Lindahl, Arvid and Johansson Melin, Knut Gustav and Ranestål, Felix and Sundström, Hanna, 2023. Elektrisk effektanalys av vårdcentraler. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Halvarsson, Runa, 2023. Investigating food waste composition in school catering with focus on carbon footprint. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Hildersten, Stella, 2023. The carbon footprint of rye bread production in Sweden : a life cycle assessment (LCA) of the Fazer product Rågkusar. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Holma, Martina, 2023. En hållbarhetsanalys av uppvärmning av konstgräsplaner i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Khoshnaw, Safin Mahdi, 2023. Val av lokalproducerade frukter och grönsaker i säsong - en väg mot hållbar konsumtion?. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Kopra, Emma-Kaisa, 2023. Parametrar och provtagningspunkter : En fallstudie av hur dricksvattenanläggningar påverkas av krav i nya dricksvattenföreskrifter. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Martino Johansson, Maria, 2023. Säkra livsmedel i fält : En studie om livsmedelssäkerhet vid Norrbottens flygflottilj. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Nilsson, Bianca, 2023. Klimatutsläpp från Region Uppsalas solcellsanläggningar ur ett livscykelperspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Paulsson, Staffan Mattias, 2023. Att se det som inte ska synas : Vilka utmaningar står livsmedelsinspektörer inom den kommunala kontrollverksamheten inför när det kommer till att upptäcka bedrägligt och vilseledande ageranden utifrån de lagar och föreskrifter som finns. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Persson, Jonatan, 2023. Klimateffekterna av elektrobränsle för flyg. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Randelin, Cristina, 2023. Minskning av matsvinn i hushållen: olika analysmetoder, liknande resultat : en litteraturstudie. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Rashoud, Bashar, 2023. Kommunal tillsyn som rör plastmaterial i kontakt med livsmedel i Norrköpings kommun. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Rick, Ruben, 2023. Payoff Time in Light Aircraft Drivetrains. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Werre, Albin, 2023. Simulering av effektbehovet på industrier och terminaler vid elektrifiering av skogstransporter. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Yadegari, Neda and Abas, Haura, 2023. Livsmedelsinspektörens nuvarande och framtida roll för minskat matsvinn : livsmedelsinspektörens perspektiv. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

2024

Ajwad, Amar, 2024. Livsmedelsskydd livsmedelstrygghet. Praktiska åtgärder för att stoppa, hindra och förebygga avsiktliga patologiska och kemiska sabotage och skadegörelse mot livsmedel i slakterier, vildhantering- och styckningsanläggningar i Sverige. : Från myndighet- företag- och beredskapsperspektiv. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Almushref, Fardos, 2024. De praktiska kommunikationskonflikterna som livsmedelsinspektören möter under inspektionssamtal och hur de hanteras. Second cycle, A1E. Uppsala: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Caesar, Filippa and Mekael, Anna Maria, 2024. Förfalskning av honung : en studie om konsumenters, producenters och statliga myndigheters uppfattning av förfalskning i Sverige. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Edling, Kristin, 2024. En kvalitativ studie av hur livsmedelsinspektörer och livsmedelsföretagare upplever kommunikationen mellan varandra. Second cycle, A1E. Uppsala: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Hejaze, Mohannad, 2024. Livsmedelsföretagens kunskap om ekologiska produktregler vid kontroll utförd av certifieringsorgan. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Johansson, Thorbjörn, 2024. Dricksvattenkontroll i Enköpings kommun : undersökning av dricksvattnets kvalité för parametrarna arsenik och uran i Enköpings kommun. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Laurin, Titti, 2024. Utredning av livsmedelsburna patogeners eventuella roll i utveckling av kolorektalcancer. Second cycle, A1E. Uppsala: (VH) > Institutionen för husdjurens biovetenskaper (HBIO)

Ledwaba, Lucia Motlogelwa, 2024. The in-situ faecal decomposition in a vermicomposting toilet. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Leukhardt, Mikaela, 2024. Utmaningar och möjligheter i den kommunala kontrollen av livsmedelsfusk : en intervjustudie. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Mårtensson, Johanna, 2024. Livsmedelskontroll i Östhammars kommun: vad skulle göra företagen nöjdare? : en jämförande intervjustudie med livsmedelsföretag i Östhammars- och Älvkarleby kommun. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Riljakova, Martina, 2024. Äldre personers konsumtion av och kunskap om risklivsmedel för listerios. Second cycle, A1E. Uppsala: (VH) > Institutionen för husdjurens biovetenskaper (HBIO)

Silva Neira, Maria Jesus, 2024. Food waste in Swedish households : trends, challenges, and opportunities towards achieving the global reduction target. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Sköld, Jennifer, 2024. Måltider och måltidspedagogik i förskolan : mack-tisdag, odlingsglädje & nakenfisk: en kvalitativ studie ur förskolepersonalens perspektiv. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Trudova, Evgenia, 2024. A Taste of Bioinformatics: Exploring the Pathogenetics of Clostridium botulinum. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Zein, Fatima, 2024. Matförgiftningar i hushåll : är kunskapen bland konsumenter tillräcklig för att inte bli drabbad?. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

This list was generated on Thu Jul 25 03:08:39 2024 CEST.