Home About Browse Search
Svenska


Sjöberg, Emilia, 2012. Livsmedelssvinn i butikers miljömärkning : kriterier som kan leda till ett minskat svinn. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Energy and Technology

[img]
Preview
PDF
582kB

Abstract

En tredjedel av den mat som produceras slängs samtidigt som en stor del av jordens befolkning svälter. Såväl konsumenter, myndigheter, butiker och icke-statliga organisationer kan arbeta mer aktivt för att minska livsmedelssvinnet. Vissa miljömärkningar innehåller kriterier för hur livsmedelsbutikers miljöarbete ska fungera. Idag det finns det ingen miljömärkning av butiker som ställer krav på åtgärder för att minska livsmedelssvinnet eller hur svinnet ska hanteras.
Syftet med denna studie är att ta fram och utvärdera förslag till svinnreducerande kriterier för Naturskyddsföreningens Bra Miljöval-märkning av butiker. För att uppnå syftet studerades relevant litteratur och intervjuer genomfördes med anställda i fem olika Bra Miljöval-märkta butiker. Utifrån litteraturen och intervjuerna analyserades kriteriernas genomförbarhet, effektivitet och mätbarhet.
Studiens resultat visade att det fanns kriterier som var genomförbara, effektiva och mätbara som skulle kunna inkluderas i miljömärkningen. Dessa kriterier var; registrering av svinn på ett visst sätt, målsättning för ett minskat svinn, användning av Autoorder-systemet, utbildning av personal, prissänkningar när varor närmar sig bäst före-datumet och ät snart-märkningar. Vissa kriterier behöver vidare studier för att bedöma dess genomförbarhet och nytta. Resultatet visade även att de intervjuade verkar se svårigheter eller sakna viljan att agera självmant för att minska svinnet. Det är viktigt att kriterier som bidrar till ett reducerat livsmedelssvinn i butiker tas fram av miljömärkningsorganisationer eftersom svinn inte är förenligt med en hållbar utveckling.

,

Globally, one third of the produced food is being discarded even though a large part of the world’s population is starving. Consumers, food stores, governments, non-governmental organisations can work more effectively in order to reduce food waste. There are some ecolabels that define environmental requirements for food stores, but none of these include measures to reduce food waste.
The study sought to evaluate measures that may reduce food waste in order to create a proposal for the Swedish society for nature conservation that then could be included in their ecolabel Good Environmental Choice. Interviews were conducted with staff in five food stores branded with the ecolabel and literature was studied. This made it possible to study whether these measures may be possible to implement, how effective and how measurable they are.
In conclusion some of the measures that the ecolabel may include were; registration of food waste in a predefined way, goals with the intent to reduce waste for the food stores, education for the staff in food stores, price reductions for food items near its sell by-date, donating food to charity, etc. Some of the measures require further research. The study also found that staff in some stores find it hard, or lack the motivation to act by themselves in order to reduce waste. It is important that measures to reduce food waste are being further studied by ecolabel organisations, since food waste is not compatible with a sustainable development.

Main title:Livsmedelssvinn i butikers miljömärkning
Subtitle:kriterier som kan leda till ett minskat svinn
Authors:Sjöberg, Emilia
Supervisor:Eriksson, Mattias
Examiner:Strid, Ingrid
Series:Examensarbete / Institutionen för energi och teknik, SLU
Volume/Sequential designation:2012:02
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
Keywords:Bra Miljöval, Livsmedelsbutiker, Livsmedelssvinn, Miljömärkning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1086
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1086
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Trade, marketing and distribution
Energy resources management
Food processing and preservation
Language:Swedish
Deposited On:03 May 2012 13:32
Metadata Last Modified:03 May 2012 13:32

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics