Home About Browse Search
Svenska


Lundström, Lukas, 2011. Energieffektivisering av Havets Hus : kartläggning av faktorer som påverkar energiförbrukningen i havsvattensakvariet i Lysekil. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Energy and Technology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I detta examensarbete undersöks potentiella åtgärder för att energieffektivisera havsvattensakvariet Havets Hus, beläget på Sveriges västkust. Driftsförhållandena på Havets Hus har kartlagts och beräkningar och datasimuleringar utförts för att fastställa åtgärdsförslag med syfte att effektivisera energiförbrukningen i anläggningen.

Klimatdata och energiförbrukningsstatistik har samlats in och redovisas. Mätningar och beräkningar på anläggningen har utförts för att fastställa driftsförhållandena. Utgående från driftsförhållandena har datasimuleringsmodeller skapats med vars hjälp beräkningar görs för att åskådliggöra effekterna av föreslagna åtgärder.

Driftsförhållandena för ett publikt havsvattensakvarium med stor variation på både besökarantal och temperatur på ingående havsvatten är unika. De är inte direkt jämförbara med driftsförhållandena i andra anläggningar i Sverige utan påminner mera om den avfuktningsproblematik som uppstår i länder med tropiskt klimat.

Resultatet är att den största potentialen att spara energi finns i att byta ut systemet där intagsluften regleras med återluft till ett system med ett variabelt luftflöde. Detta då luftflödesbehovet är under 30% av maximikapacitet ca 95% av tiden. Ett s.k. "wraparound"-system för avfuktning av intagsluften, där energi återvinns med värmeväxling mellan luft före och efter den mekaniska nedkylningen, visar sig enligt datasimuleringarna vara ca en fjärdedel energisnålare metod än endast mekanisk avfuktning.

Main title:Energieffektivisering av Havets Hus
Subtitle:kartläggning av faktorer som påverkar energiförbrukningen i havsvattensakvariet i Lysekil
Authors:Lundström, Lukas
Supervisor:Smårs, Sven and Bernesson, Sven
Examiner:Hansson, Per-Anders
Series:Examensarbete / Institutionen för energi och teknik, SLU
Volume/Sequential designation:2011:04
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:TE2SY Energy Systems Engineering (admitted before July 1, 2010) 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
Keywords:energi, fukt, avfuktning, luftfuktighet, kondens, akvarium, akvariehall, saltvatten, havsvatten, havsvattenakvarium, simulering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-32
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-32
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Energy resources management
Water resources and management
Technology
Language:Swedish
Deposited On:14 Apr 2011 09:38
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics