Home About Browse Search
Svenska


Körnell, Jens, 2012. Partikelmängd i traktorers hydrauliksystem : en jämförande studie av två traktormärken med skilda respektive gemensamma oljor i hydraulik och transmission. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Energy and Technology

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Det finns studier som visar att skador i transmission och hydraulik är bland de vanligaste och dyraste skadorna på traktorer. Ytterligare studier visar att det finns mycket partiklar i oljorna hos lantbrukets traktorer. Även om inte partikelmängden som sådan är orsak till skadan kan den orsaka följdskador, ofta med stora kostnader som konsekvens.

Partiklarna kan komma från både inre och yttre källor. Partiklar som uppstår i traktorn uppkommer på grund av olika slitage på materialen i traktorn. Partiklar som kommer utifrån och genom yttre faktorer kommer från till exempel luftningen på hydrauliksystem eller från slarv vid påfyllning av olja. Alla dessa partiklar kan på olika sätt skada traktorn och orsaka maskinskador eller slitage. Därför är det av intresse att undersöka traktorers partikelmängd i oljan. Är det så att olika hydrauliksystem som skiljer på oljorna mellan inre- och yttre hydraulik har skillnader i partikelmängd? I denna uppsats har en jämförande undersökning gjorts mellan två typer av hydrauliksystem hos två olika traktormärken, Fendt och John Deere. Fendt har i sitt system skilda oljor medan John Deere har gemensamma oljor för transmission och yttre hydraulik.

Oljeproverna till denna undersökning togs ute i fält hos de olika lantbrukarna och traktorerna har varit varmkörda inför varje prov. Oljeproverna har sedan analyserats genom RDE (Rotating Disk Electrod Atomic Emission Spectroscopy) där de olika ämnena i oljorna har analyserats fram. Antalet partiklar har räknats genom LNF (Laser Net Fines). Traktorerna som ingick i undersökningen är handplockade utifrån motoreffekt och praktisk användning så att samtliga utvalda traktorer skall vara jämförbara.

Undersökningen visade inte på några tydliga resultat utan endast att vissa antydningar kunde skönjas. Partikelmängden varierar oberoende på om traktorns hydrauliksystem har skilda eller gemensamma oljor mellan yttre hydraulik och transmission. Trots att denna undersökning inte ger ett entydigt svar på frågan om det finns för- eller nackdelar med de olika systemlösningarna så har oljans renhet stor betydelse för maskinernas prestation.

,

Previous reports show that damages in transmission and hydraulic are one of the most ordinary and most expansive damages in tractors. Other reports show that there are a lot
of particles in the hydraulic oil. Even though the amount of particles is not by itself the reason to the damage, it can cause ”after-effect damages”, often with large costs as a consequence.

The particles can come from both inner and outer factors. Particles that come from inside the tractor could result from wear and tear of different kind of materials. Particles
that come from outside could result from escape of air in the hydraulic system or from careless oil filling.

All these particles can in different ways harm the tractor and cause machine damage or wear. Therefor is it interesting to make a study of tractors amount of particles in the oil. The question is whether different hydraulic systems, which separate the oils between inner and outer hydraulic, have or do not have differences in the amount of particles. In this report a comparing study has been done between two types of tractor brands, Fendt and John Deere. While Fendt have separated oils in their system, John Deere have got the same oil for both the outer hydraulic and the transmission.

The oil samples for this study were taken on the field, at the farmers, and the tractors were warm at the time the oil samples were taken. The oil samples have been analysed
with RDE (Rotating Disk Electrod Atomic Emission Spectroscopy). The amount of particles has been counted by LNF (Laser Net Fines). In order to make comparable the
tractors which were a part of this study, all of them were selectively picked up according to their engines capacity and to their practical use.

The study did not show any remarkable results, but some hints could be seen. The amount of particles varies irrespective of the fact that the tractors hydraulic system have separated oil or they have the same oil for transmission and outer hydraulic. Even though this study does not give a straight answer to the question whether there are any pros-and-against (advantages or disadvantages) with the two systems solutions, the oils
cleaness is an important part of the machine labouring.

Main title:Partikelmängd i traktorers hydrauliksystem
Subtitle:en jämförande studie av två traktormärken med skilda respektive gemensamma oljor i hydraulik och transmission
Authors:Körnell, Jens
Supervisor:Lindgren, Magnus
Examiner:Hansson, Per-Anders
Series:Examensarbete / Institutionen för energi och teknik, SLU
Volume/Sequential designation:2009:06
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
Keywords:Olja, Renhet, Partiklar, Transmission, Hydraulik
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1984
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1984
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural engineering
Technology
Language:Swedish
Deposited On:23 Jan 2013 16:55
Metadata Last Modified:23 Jan 2013 16:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics