Home About Browse Search
Svenska


Stoltz, Lisa, 2018. Behovsstyrd insamling av matavfall för biogasproduktion i regioner med stor del glesbygd. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Energy and Technology

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

The use of fossil fuels need to decrease, and the management of both societies’ and nature’s resources have to increase. Production of biogas from food- and agricultural waste can aid in achieving both of these goals. The energy as well as the nutrients in waste are utilized through production of biogas. The biogas can then be upgraded to serve as vehicle fuel. Biogas is considered a renewable energy source.

Less than 10 % of the households in Sweden’s northern regions sort their waste. Most of the food waste is thrown with the rest of the household waste and a small portion is being composted. The northern regions are characterized by long distances between communities and large rural areas.

This study assessed the transportation costs of food waste collection in Swedish regions with large rural areas, as well as the potential amount of biogas as vehicle fuel that can be produced from this. It is most common to produce biogas through co-digestion where different forms of organic matter are treated. Therefore, the potential biogas production from agricultural waste is also included in this study. The combined biogas potential is compared to production- and investment costs from actual biogas plants to investigate under which circumstances biogas production might be profitable in said regions. The study was performed through modelling using the NetLogo software which simulated food waste collection over a year.

The different scenarios studied contain food waste collected from various parts of the community: households, restaurants, grocery stores, food industry, and large-scale catering establishments; households, restaurants and grocery stores; or households only. The scenarios also contain two types of garbage trucks, trucks with one or two compartments. Data from two Swedish regions, Dalarna and Västerbotten, were used to give more realistic conditions for the scenarios.

The study shows that production of biogas as vehicle fuel in regions with large rural areas can be economically profitable during certain circumstances. The identified circumstances are that food waste needs to be collected from all of the previously mentioned parts of the community; that the investment cost should range between 100 – 150 million SEK; and that the organic matter used for biogas production need to be of good quality.

The amount of collected food waste as well as the production cost for biogas differ greatly between municipalities and biogas plants. The results in this study should therefore be regarded with care.

,

Användningen av fossila bränslen behöver minska, samtidigt som hushållning av samhällets och naturens resurser behöva öka. Produktion av biogas från mat- och jordbruksavfall kan hjälpa till att uppnå båda dessa mål. Både energin och näringen i avfallet tas hand om vid produktion av biogas. Biogasen kan sedan uppgraderas för att tjäna som fordonsgas. Biogas anses vara en förnybar energikälla.

I Sveriges norra län sorterar i huvudsak färre än var tionde hushåll sitt matavfall. Den största mängden slängs i hushållssoporna, resterande del komposteras. De norra länen karaktäriseras av långa sträckor mellan samhällena och stor andel glesbygd.

I denna studie undersöktes transportkostnaderna för insamling av matavfall i regioner med stor andel glesbygd, samt den potentiella mängden fordonsgas som kan produceras från detta. Vanligast är att producera biogas från matavfall i så kallade samrötningsanläggningar där andra råvaror också behandlas. Därför ingår även potentiell mängd fordonsgas från olika mängder jordbruksavfall i studien. Den totala potentialen jämförs med olika produktions- och investeringskostnader för biogasanläggningar för att se under vilka förutsättningar som biogasproduktion i liknande regioner kan vara lönsamt. Studien genomfördes med en modell i programmet NetLogo som simulerade inhämtning av matavfall under ett års tid.

De scenarier som undersökts är då matavfall samlas in från olika samhällskategorier; hushåll, restauranger, livsmedelsbutiker, storkök samt livsmedelsindustrin; hushåll, restauranger samt livsmedelsbutiker; samt enbart hushåll. I studien ingår även ifall sopbilarna som hämtar matavfallet har ett eller två lastfack. Data från två län i Sverige, Dalarna och Västerbotten, har använts för att ge mer realistiska förutsättningar.

Resultatet visar att produktion av fordonsgas i regioner med stor del glesbygd kan vara lönsamt under vissa förutsättningar. De identifierade förutsättningarna är att matavfall behöver samlas in från samtliga av ovan nämnda samhällskategorier; att investeringskostnaden bör ligga på 100 – 150 miljoner SEK; samt att kvaliteten på substratet till biogasproduktion behöver vara god.

Insamlad mängd matavfall samt produktionskostnader för fordonsgas skiljer sig stort mellan olika kommuner och mellan olika biogasanläggningar. Resultaten i denna studie skall därför användas med försiktighet.

Main title:Behovsstyrd insamling av matavfall för biogasproduktion i regioner med stor del glesbygd
Authors:Stoltz, Lisa
Supervisor:Liljenström, Hans
Examiner:Nordberg, Åke
Series:Examensarbete / Institutionen för energi och teknik, SLU
Volume/Sequential designation:2018:06
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
Keywords:fordonsgas, hushållsavfall, jordbruksavfall, transporter, landsbygd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9615
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9615
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural engineering
Energy resources management
Language:Swedish
Deposited On:12 Jul 2018 10:15
Metadata Last Modified:12 Jul 2018 10:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics