Home About Browse Search
Svenska


Berg, Karin and Brené, Erik and Dahlström, Lukas and Lanner, Victor and Larsson, Emanuel and Ljungqvist Baldesi, Raffaello and Majid, Safwat and Söderberg, Jonas, 2018. Växthus på Vaksala Eke. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Energy and Technology

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

This project has been carried out on the behalf of IHUS and the aim was to find a solution to a greenhouse with an associated café on Vaksala Eke just north of Uppsala. This complex is intended to be self-sufficient on heat, electric power and crops. In the project we have created a greenhouse that fully supplies the café with crops during the summer, while during the winter the greenhouse only provides 8-16% of the café’s demand of crops. Six different scenarios were created to cover the heat demand of the greenhouse and the café. The following scenarios for the heat supply were considered: ground heat; solar thermal energy and ground heat; geothermal energy; solar thermal energy and geothermal energy; bioenergy; solar thermal energy and bioenergy. These six scenarios were compared to one another to obtain the most profitable system. The results showed that the scenario with the shortest payback period for heat generation, is the ground heat scenario. Photovoltaic solar panels is the only source of electric power examined for the small-scale operation on Vaksala Eke. All the scenarios, except for the scenarios with bioenergy, were fully self-sufficient on heat, on the other hand all the scenarios were self-sufficient on electricity over a year.

,

Detta arbete har genomförts på uppdrag av IHUS och har gått ut på att ta fram en lösning för ett växthus med tillhörande café på Vaksala Eke, norr om Uppsala. Anläggningen avsågs att vara självförsörjande på energi och grödor. I projektet har det skapats ett växthus som förser caféet till 100% med grödor under sommaren och på vintern med 8-16%. Sex olika scenarier skapades vilka alla skulle täcka värmebehovet till växthuset och caféet. Följande scenarier för värmeförsörjningen undersöktes: jordvärme; solvärme och jordvärme; bergvärme; solvärme och bergvärme; bioenergi; solvärme och bioenergi. Dessa sex scenarier jämfördes för att ta fram det mest lönsamma systemet. Resultatet visar att scenariot med kortast återbetalningstid är det när värmetillförseln enbart kommer från jordvärme. Solceller bedömdes som det enda rimliga alternativet för den småskaliga verksamheten på Vaksala Eke varför endast denna elkraftkälla undersöktes. De scenarier som ej innehöll bioenergi blev helt självförsörjande på värme, och över ett år blev alla scenarier självförsörjande på elkraft.

Main title:Växthus på Vaksala Eke
Authors:Berg, Karin and Brené, Erik and Dahlström, Lukas and Lanner, Victor and Larsson, Emanuel and Ljungqvist Baldesi, Raffaello and Majid, Safwat and Söderberg, Jonas
Supervisor:Larsolle, Anders
Examiner:Smårs, Sven
Series:Examensarbete / Institutionen för energi och teknik, SLU
Volume/Sequential designation:2018:08
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:TES2Y Energy Systems Engineering 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
Keywords:självförsörjande, växthus, café, värmeförsörjning, värmeflöde, elförsörjning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9909
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9909
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Renewable energy resources
Physical sciences
Technology
Language:Swedish
Deposited On:26 Oct 2018 08:24
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:32

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics