Home About Browse Search
Svenska


Körnell, Jens, 2010. Partikelmängd i traktorers hydrauliksystem : en jämförande studie av två traktormärken med skilda respektive gemensamma oljor i hydraulik och transmission. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Energy and Technology

[img]
Preview
PDF (Teknik, hydraulsystem, transmission, renhet, olja.)
3MB

Abstract

Det finns studier som visar att skador i transmission och hydraulik är bland de vanligaste och dyraste skadorna på traktorer. Ytterligare studier visar att det finns mycket partiklar i oljorna hos lantbrukets traktorer. Även om inte partikelmängden som sådan är orsak till skadan kan den orsaka följdskador, ofta med stora kostnader som konsekvens.

Partiklarna kan komma från både inre och yttre källor. Partiklar som uppstår i traktorn uppkommer på grund av olika slitage på materialen i traktorn. Partiklar som kommer utifrån och genom yttre faktorer kommer från till exempel luftningen på hydrauliksystem eller från slarv vid påfyllning av olja. Alla dessa partiklar kan på olika sätt skada traktorn och orsaka maskinskador eller slitage. Därför är det av intresse att undersöka traktorers partikelmängd i oljan. Är det så att olika hydrauliksystem som skiljer på oljorna mellan inre- och yttre hydraulik har skillnader i partikelmängd? I denna uppsats har en jämförande undersökning gjorts mellan två typer av hydrauliksystem hos två olika traktormärken, Fendt och John Deere. Fendt har i sitt system skilda oljor medan John Deere har gemensamma oljor för transmission och yttre hydraulik.

Oljeproverna till denna undersökning togs ute i fält hos de olika lantbrukarna och traktorerna har varit varmkörda inför varje prov. Oljeproverna har sedan analyserats genom RDE (Rotating Disk Electrod Atomic Emission Spectroscopy) där de olika ämnena i oljorna har analyserats fram. Antalet partiklar har räknats genom LNF (Laser Net Fines). Traktorerna som ingick i undersökningen är handplockade utifrån motoreffekt och praktisk användning så att samtliga utvalda traktorer skall vara jämförbara.

Undersökningen visade inte på några tydliga resultat utan endast att vissa antydningar kunde skönjas. Partikelmängden varierar oberoende på om traktorns hydrauliksystem har skilda eller gemensamma oljor mellan yttre hydraulik och transmission. Trots att denna undersökning inte ger ett entydigt svar på frågan om det finns för- eller nackdelar med de olika systemlösningarna så har oljans renhet stor betydelse för maskinernas prestation.

Main title:Partikelmängd i traktorers hydrauliksystem
Subtitle:en jämförande studie av två traktormärken med skilda respektive gemensamma oljor i hydraulik och transmission
Authors:Körnell, Jens
Supervisor:Lindgren, Magnus
Examiner:Hansson, Per-Anders
Series:Examensarbete / Institutionen för energi och teknik, SLU
Volume/Sequential designation:2009:0
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:BSYTE Biosystems Engineering Programme 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
Keywords:transmission, hydraulik, renhet, olja, traktor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-683
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-683
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural engineering
Agricultural machinery and equipment
Language:Swedish
Deposited On:30 Aug 2010 15:33
Metadata Last Modified:07 Oct 2012 21:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics