Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Frida and Carlsson, Johanna and Hane, Linnéa and Larsson, Jesper and Lindén Magnusson, Josephine and Olofsson, Hanna and Robertsson, Richard and Roos, Pontus and Wänlund, Jessica, 2018. Dimensionering av Jumkils nya skolas energisystem : implementering av bergvärmepump, solcellsanläggning och batterilager. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Energy and Technology

[img]
Preview
PDF
930kB

Abstract

The purpose of this study is to develop a modern and energy efficient system solution for a school in
Jumkil, combining solar power, battery storage and geothermal heat pump system. By using models,
simulations and available literature the study examines the dimensions of the included components for
optimal coverage of the schools energy demand. The type of solar cells used is monochrystalline silicon
solar cells and from an economical point of view, the installed effect should be 55 kWp. For such a solution
the optimal battery capacity is 60 kWh and the battery technique used is vanadium redox flow
battery. The vanadium redox flow battery technique is safe, have a long lifetime as well as a high depth of
discharge. Implementing a smaller photovoltaic plant of 22 kWp reduces the need of battery capacity to
20 kWh. The battery is used for several applications, for example storage of the excess solar production
and reducing the power peaks to eliminate expensive charge. An inverter heat pump of 79 kW is installed
to cover the heat demand. The study also shows that a geothermal automatically controlled heat pump
combined with floor heating is the best combination to reduce electricity costs annually. In interaction
with the self-produced power and the vanadium redox flow battery the system allows the school to reduce
their electricity consumption and thus the need of buying power from the grid decreases.

,

Syftet med studien är att designa en modern och energieffektiv systemlösning för en skola i Jumkil där
systemlösningen består av en solcellsanläggning, ett batterilager och en varvtalsstyrd värmepump. Genom
att använda modeller, simuleringar och tillgänglig litteratur undersöker studien vilka dimensioner de olika
komponenterna bör ha för att täcka skolans värme- och elbehov. Solcellerna som implementeras är av
typen monokristallina kiselsolceller och från ett ekonomiskt perspektiv bör den installerade effekten vara
55 kWp. För en sådan lösning är den optimala batterikapaciteten 60 kWh och är av typen flödesbatteri.
Fördelarna med flödesbatterier är att de är säkra, har lång livslängd och stort urladdningsdjup. Om
en mindre solcellsanläggning med en installerad effekt på 22 kWp installeras kan batterikapaciteten
reduceras till 20 kWh. Batteriet används bland annat för att lagra överskottet av producerad solel och
för att kapa effekttoppar vilket minskar kostnaderna för inköpt el. Även en bergvärmepump med en effekt
på 79 kW installeras för att täcka värmebehovet. Studien visar att kombinationen av bergvärmepumpen
och golvvärme är det bästa sättet att minska årliga elkostnader. Tillsammans med den egenproducerade
elen och flödesbatteriet kan skolan minska sin elförbrukning och på så sätt minska behovet av att köpa
el från nätet.

Main title:Dimensionering av Jumkils nya skolas energisystem
Subtitle:implementering av bergvärmepump, solcellsanläggning och batterilager
Authors:Andersson, Frida and Carlsson, Johanna and Hane, Linnéa and Larsson, Jesper and Lindén Magnusson, Josephine and Olofsson, Hanna and Robertsson, Richard and Roos, Pontus and Wänlund, Jessica
Supervisor:Nordberg, Åke
Examiner:Smårs, Sven
Series:Examensarbete / Institutionen för energi och teknik, SLU
Volume/Sequential designation:2018:07
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:TES2Y Energy Systems Engineering 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
Keywords:energikartläggning, miljöcertifiering, flödesbatteri, varvtalsstyrd värmepump, PVsyst, solcellsanläggning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9926
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9926
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Energy resources management
Renewable energy resources
Technology
Language:Swedish
Deposited On:07 Nov 2018 11:10
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:32

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics