Home About Browse Search
Svenska


Bäcker, Nicklas and Tapia Baez, Vivianne, 2018. Hållbarhetsaspekter vid förbränning av grot och RT-flis på KVV8 hos Fortum Värme. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Energy and Technology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

This master thesis examined two different fuels from a lifecycle perspective and from a
systemic perspective. The work focused on the combined heat and power plant, CHP8, at
Fortum Värme’s plant at Värtahamnen. The fuels examined were tops and branches (grot)
and recycled wood chips (RWC) where the field is studied including regard to changes in
soil carbon. The results showed that recycled wood produced the lowest greenhouse gas
emissions. RWC were estimated to release 0.7-1.7 g CO2-ekv per MJ fuel, compared
to10.3-17.5 g CO2-ekv per MJ fuel for grot. This applied when the biogenic emission was
excluded for RWC. The result showed that grot from the Baltic countries had lower greenhouse
gas emissions, 10.3 g CO2-ekv per MJ fuel, than domestic grot from central Sweden,
17.5 g CO2-ekv per MJ fuel. Finally, this work showed that combustion of biofuels at
KVV8 reduced emissions from the northern European electricity grid.

,

Oron för konsekvenserna av den globala uppvärmningen, vilket främst orsakas av användningen av fossila bränslen, har lett till gemensamma rationella och internationella mål att sänka koncentrationen av växthusgaser i atmosfären. För att kunna uppnå detta måste användningen av fossil energi minska och ersättas med annan förnybar eller återvunnen energi. Användningen av biobränslen är ett alternativ som redan används idag. Bioenergi betraktas idag som koldioxidneutralt, vilket innebär att det inte sker någon nettoökning av koldioxid till atmosfären. Däremot kommer användningen av bioenergi att skapa en temporär obalans i atmosfären, vilket kan påverka klimatet. Användningen av bioenergi har blivit omdebatterat då hållbarheten med att använda biomassa till värme- och elproduktion ifrågasatts.

Detta examensarbete undersöker klimatpåverkan från användningen av grenar och toppar (grot) och returträ (RT) i Fortum Värmes kraftvärmeanläggning KVV8 i Värtahamnen. Dessa bränslen valdes då Fortum Värme idag förbränner grot och har sökt tillstånd för att förbränna RT-flis. För att studera klimatpåverkan genomfördes två livscykelanalyser (LCA) för respektive bränsle samt en systemanalys. LCA för grot baserades på två uttagningsplatser, mellersta Sverige och Baltikum, där det biogena utsläppet inkluderades i beräkningarna. Studien genomfördes på beståndsnivå, en skörd, samt ur ett landskapsperspektiv, kontinuerlig skörd. Tre olika tidsperspektiv studerades: 25 år, 50 år samt en omloppstid (70 respektive 90 år). Tidsperspektivet har stor betydelse för den temporära obalansen av växthusgaser i atmosfären. LCA för returträ studerades utifrån tre olika leverantörer: Sverige, Norge och England, beräkningar baserades på fossila samt biogena utsläpp.

Systemanalysen utfördes med hjälp av den varaktighetsoptimerade modellen Minerva som utvecklats på Fortum Värme. Utsläppsvärden för grot och returträ jämfördes med kol samt ett referensfall där biobränslen antogs vara klimatneutrala, vilket innebär att utsläppsvärdet var noll. Modellen tar hänsyn till ett stort antal faktorer vid beräkningarna av den mest optimala bränslemixen med hänsyn till kostnad.

Resultatet från systemanalysen visade att returträ var att föredra då det var det bränsle som gav upphov till lägst växthusgasutsläpp, 0,7-1,7 g CO2-ekv per MJ bränsle, jämfört med grot, 10,3-17,5 g CO2-ekv per MJ bränsle. Detta gällde när det biogena utsläppet exkluderades för returträ. Resultatet visade även att importerad grot från Baltikum resulterade i lägre växthusgasutsläpp, 10,3 g CO2-ekv per MJ bränsle, än inhemsk grot från mellersta Sverige, 17,5 g CO2-ekv per MJ bränsle. De biogena utsläppsvärdena från LCA av grot från båda uttagningsplatserna varierade under de tre studerade tidsperspektiven. Utsläppen var som störst vid år 25 och reducerades därefter och var lägst efter en omloppstid. Användningen av grot och returträ var ett bättre alternativ än att använda kol ur ett klimatperspektiv och de genererade även mindre utsläpp över tid.

Main title:Hållbarhetsaspekter vid förbränning av grot och RT-flis på KVV8 hos Fortum Värme
Authors:Bäcker, Nicklas and Tapia Baez, Vivianne
Supervisor:Eriksson, Anders and Dahlén, Erik and Anderud, Erik and Levihn, Fabian
Examiner:nordberg, åke
Series:Examensarbete / Institutionen för energi och teknik, SLU
Volume/Sequential designation:2018:01
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:TE2SY Energy Systems Engineering (admitted before July 1, 2010) 300 HEC, TES2Y Energy Systems Engineering 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
Keywords:fjärrvärme, förnybara bränslen, markkolsförändring, livscykelanalys, systemanalys, biobränsle, avfall
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9210
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9210
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Renewable energy resources
Language:Swedish
Deposited On:24 Jan 2018 08:53
Metadata Last Modified:24 Jan 2018 08:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics