Home About Browse Search
Svenska


Böhme, Sepp, 2017. CLINF stakeholder analysis : Inferring the network of CLINF stakeholder organisations, from Nuuk to Yakutsk. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Energy and Technology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

With climate change, habitats suitable for organisms transmitting southerly infectious diseases
are expected to migrate towards the North, and tackling them will require joint action
and awareness shared across national borders. In the present study, experts representing
different scientific backgrounds supplied contacts and information regarding societal
groups (stakeholders) potentially vulnerable to climate sensitive infections (CSI), and their
associations with each other. From standardized questionnaires and open-ended interviews,
the study infers a “stakeholder network” which identifies not only potential stakeholders,
but also the underlying network implied by administrative stakeholder relations. The
administrative and social depths of such relations were estimated with associative correlations
whereupon a cluster analysis was performed with results depicted on a geographic
map that covers the entire project-area from Greenland to Eastern Siberia (combining multivariate
statistical methods with geographic information systems). As a result, stakeholder
patterns across the geographic expanses from Nuuk to Yakutsk seem to be clustered into
five relatively independent groups, covering topics from health sciences and governmental
health authorities to organisations dealing with reindeer herding and indigenous cultures.
The two latter topics of reindeer herding and indigenous interest are strongly correlated
across national borders, and particularly provide a rather rare bilateral connection across
northern Russia and western Europe. In contrast with associations across national borders,
institutions, companies, and authorities related to reindeer meat/food production, land-use,
and tourism seem to be relatively confined within national borders. If and when a pannorthern
organisation from Greenland to Eastern Siberia is constituted to tackle CSI
threats, it should encompass member organisations representing each of the five identified
CSI stakeholder clusters, where the most central organisations of each cluster may be identified
by means of maximum associative depth.

,

Prevalensen av nordliga infektionssjukdomar som är känsliga för klimatförändringar
kommer sannolikt att påverkas när klimatet förändras, och bekämpningen av dessa
sjukdomar kommer att kräva gemensamma åtgärder och gränsöverskridande beredskap. I
föreliggande studie har ledande experter från flera olika ämnesområden bidragit med
kontakter och information rörande intressenter av potentiellt klimatkänsliga
infektionssjukdomar (CSI – climate sensitive infections) och deras kopplingar med
varandra. Intressenterna är i det här fallet institutioner och organisationer vars
intresseområden kan påverkas när den samhälleliga exponeringen mot CSI:er förändras.
Studien har använt standardiserade frågeformulär och öppna intervjuer för att identifiera
nätverket av sådana intressenter i området ”från Nuuk till Yakutsk”, dvs. över i stort sett
hela den norra delen av Eurasien. Nätverket identifierar inte bara potentiella intressenter,
utan också de underliggande associativa kopplingar som impliceras av intressenternas
administrativa relationer. Styrkan av dessa administrativa kopplingar mäts i termer av
”associativt djup” (socialt djup) där kopplingarna kvantifieras med skattade
korrelationskoefficienter. Baserat på den resulterande korrelationsmatrisen använder
studien multivariata statistiska metoder och geografiska informationssystem för att
kartlägga hur intressenterna fördelas i relativt oberoende intresseområden. Resultaten
indikerar att nätverket av CSI-intressenter kan beskrivas med fem relativt oberoende
kluster, geografiskt fördelade från Nuuk till Yakutsk, där hälsovetenskaper, statliga
hälsovårdsmyndigheter, internationella renskötselorganisationer och inhemska
folkgruppers intresseorganisationer uppvisar starka gränsöverskridande förbindelser. Den
sistnämnda kopplingen, mellan renskötselorganisationer och inhemska folkgruppers
intresseorganisationer, utgör en av få administrativa kopplingar mellan norra
Ryssland och Västeuropa som har identifierats i föreliggande studie. Institutioner, företag,
och myndigheter med anknytning till livsmedelsproduktion (renkött), markanvändning och
turism ser däremot ut att vara mera nationellt begränsade. Om och när en Eurasisk
organisation bildas för att ta itu med det nordliga CSI-hotet, så bör den inkludera
medlemsorganisationer från vart och ett av de identifierade klusterna. Enskilda
organisationers lämplighet att representera sina respektive kluster kan mätas i termer av
maximalt associativt djup.

Main title:CLINF stakeholder analysis
Subtitle:Inferring the network of CLINF stakeholder organisations, from Nuuk to Yakutsk
Authors:Böhme, Sepp
Supervisor:Thierfelder, Tomas
Examiner:Larsolle, Anders
Series:Examensarbete / Institutionen för energi och teknik, SLU
Volume/Sequential designation:2017:11
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
Keywords:climate sensitive infections, stakeholder network, pan-northern organisation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8001
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8001
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Meteorology and climatology
Human medicine, health, and safety
Language:English
Deposited On:19 Oct 2017 07:17
Metadata Last Modified:19 Oct 2017 07:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics