Home About Browse Search
Svenska


Lundmark, Linda and Marklund, Hanna and Schultz, Egil and Sparre, Catarina and Svensson, Lovisa and Wallgren, Philip, 2017. Energismarta ishallar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Energy and Technology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

This project has been regarding the ability to make Ice Arenas more Energy Smart. Using info and
data from the A-hall in Gränby, Uppsala, different suggestions to make the arena better has been
developed. There has also been taking under consideration whether the solutions are applicable in
other Ice arenas in Sweden. The suggestions has focused on minimizing the energy usage, and if
there is a realistic investment to install solar panels on the roof of the arena. The project has been
based on theoretical studies, calculations, simulations and field trips. The project group has studied
different areas of the arena in order to evaluate ways to improve the energy situation for each
specific arena. The solutions has then been evaluated based on their respective applicability, energy
saving capability, investment cost and payback time.
Solutions found to be easy to apply with small investments were installing moving sensors for lights
in dressing rooms and corridors and to make sure all doors to the arena are properly sealed. Some of
the bigger investments included replacing glass in the windows, installing LED-tubes as light source
and installing an airlock at the entrance.
One conclusion to be drawn from the project is there are lots of ways to make an ice arena more
energy smart, but the most important part is to anchor all the decisions with the working staff. If the
new techniques are not properly taught and used, there will not be the required effect.

,

Denna rapport skrivs som en sammanfattande slutrapport för kandidatarbetet ”Energismarta
Ishallar” i kursen ”Självständigt arbete i Energisystem”. I projektet har gruppen studerat möjligheten
att göra A-hallen i Gränby, Uppsala mer energismart genom att bland annat försöka minska
energianvändningen och se över möjligheten att installera solceller. Under projektets gång har flera
mindre områden av hallen studerats separat, och förändringsförslag har tagits fram och utvärderats.
Projektet har baserats på teoristudier, beräkningar, simuleringar och studiebesök. Varje delområde
har hanterats utifrån områdets karaktär. Under projektets gång har delrapporter skrivit och
resultaten från dessa har resulterat i denna slutrapport. Gruppen har valt att värdera lösningarna
efter hur enkla de är att tillämpa, hur stor energibesparing de skulle innebära, samt
investeringskostnaden och återbetalningstiden.
Enkla lösningar med kort återbetalning:
• Se över samtliga dörrar så att de är ordentligt tätade och inte läcker värme. Detta kan spara
upp till 5 000 kWh/år.
• Installera rörelsevakter i serviceutrymmen, så som toaletter, omklädningsrum och korridorer.
Dessa investeringar har en återbetalningstid på 2-6 år.
• Installera en lågstrålningsduk i hallens tak. Detta kommer medföra minskade
strålningsförlusterna genom taket.
Lösningar som kräver lite större investeringar:
• Investera i energifönster för att minska värme och kylläckage. Dessa har en återbetalningstid
på cirka 12 år och kan spara cirka 7 000 kWh/år.
• Byt ut lysrören mot LED-belysning i befintlig armatur. Detta ger en bättre ljusbild, påverkar
isen positivt samt minskar den installerade effekten med 52%. Återbetalningstiden är drygt 2
år, dock ej installation inräknad.
• Se till att ingången till hallen är utrustad med en entré som inskar energiläckage, till exempel
en luftsluss.
Större och mer omständliga lösningar som kräver större investeringar:
• Se över hallens värmesystem och överväg att investera i en värmeanläggning som värmer
underifrån sätena istället för ovanifrån.
Utöver dessa åtgärder har projektet visat att det är viktigt att förankra beslut rörande ny teknik hos
de i personalen som kommer jobba med den. Detta då det är viktigt att det finns en kunskap och en
vilja att använda den nya tekniken. Det är oväsentligt hur bra en teknik är om den inte används på ett
korrekt sätt.

Main title:Energismarta ishallar
Authors:Lundmark, Linda and Marklund, Hanna and Schultz, Egil and Sparre, Catarina and Svensson, Lovisa and Wallgren, Philip
Supervisor:Nordberg, Åke
Examiner:Smårs, Sven
Series:Examensarbete / Institutionen för energi och teknik, SLU
Volume/Sequential designation:2017:13
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:TES2Y Energy Systems Engineering 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
Keywords:energieffektivisering, energibesparing, solceller, uppvärmning, energifönster, isläggning, klimatskärm
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9162
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9162
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Energy resources management
Technology
Language:Swedish
Deposited On:14 Dec 2017 14:09
Metadata Last Modified:14 Dec 2017 14:09

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics