Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Z | Å
Number of items: 43.

A

Ahnesjö, Sofia, 2019. Utvärdering av miljökvaliteter i utemiljö vid barn- och ungdomspsykiatrisk akutmottagning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Appelros Aronsen, Maria, 2020. Paradisets hemvist – ovan molnen är himlen alltid blå : en paradisisk mötesplats för själar och alla andra kolumbarium/glashus/paradisisk vegetation. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Arvidsson, Ellinor and Bäckman, Amanda, 2020. Litteraturstudie gröna korridorer i urbana landskap : begreppsanalys och applicering i exempelstäderna Boston, London och Malmö.. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Askaner, Julia, 2019. Invasiva växter och orsaker till spridning : en fördjupad studie av arterna Fallopia japonica, Heracleum mantegazzianum och Impatiens glandulifera. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

B

Berg, Moa, 2019. Hotade djurarter i trädgårdar och parker : bevarande av biologisk mångfald. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bright, Danielah and Vinbo, Linda, 2021. Designade växtsamhällen : perennplanteringar för en torr och solig ståndort i Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

C

Chapman, Erikka, 2020. Naturalistisk växtgestaltning i gränslandet mellan hus och natur : ett gestaltningsförslag för Naturhusvilla. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Claesson, Maria, 2019. Trädgårdsmästarbostaden : gestaltning av en visningsträdgård med växter från Nationella genbankens samlingar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

D

Dunér, Petra and Lindberg, Yrsa, 2021. Perennpaletten : en guide till pålitliga och långlivade perenner för fuktiga- och torra ståndorter. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

E

Englander, Linnea, 2020. ”…an astonishingly small space” : en rumslig studie och analys av Villa Gamberaia. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Eriksson Lantz, Rasmus, 2020. Vilka trädarter kan inom 50 år bli invasiva i svenska städer?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

F

Fridberg, Pernilla, 2020. Buskar : användning i offentliga planteringar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

G

Green, Olof, 2019. Villaträdgården som lundmiljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Gustafsson, Malin, 2019. Lämpliga växter för växtväggar i Göteborg. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

H

Hansson, Anna and Agace, Hanna, 2021. Entréträdgårdens utformning och egenskaper : människans beteende och uppfattning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hasselberg, Felix, 2020. Perenna vinterståndare : fröställningar för snöfattiga vintrar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Havermark, Felix, 2020. Ekologisk kompensation - återbetalning till naturen : en studie av omvärlden och förslag på tillämpning för Uppsalas nya stadsdelar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hellbom, Sofia, 2019. UÅ : växtförslag på skuggtoleranta lignoser för Umeå. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Henningsson, Anja, 2019. Designa utomhusmiljöer för hotell och restauranger : vilka faktorer påverkar trivseln?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Hjärtnäs, Matilda, 2021. Mellanrummen mellan rummen : från ett rum till ett annat. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Holmberg, Hanna, 2019. Hotade skånska arter : ett gestaltningsförslag till Botaniska trädgården vid Lunds Universitet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Holmberg, Milda, 2020. Urban ruderatmark som naturvårdsobjekt. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of People and Society

J

Johansson, Tina, 2020. I Peter Pans fotspår : växter för lek på förskolegården. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

K

Karlin, Linn, 2019. Lignosers vintervärden i gestaltningar : bark, habitus och placering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlsson, Cecilia, 2019. First we shape the cities, then the cities shape us : en kvalitativ fallstudie med gestaltning av en torgyta i Haag. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Karlsson, Mikaela and Sjögren, Kristina, 2020. Biologisk mångfald i samspel med historiska värden på Sofiero slott. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

L

Lindhagen, Anna, 2019. Biologisk mångfald i privatträdgårdar : även en liten trädgård kan bidra!. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

M

Magnusson, Camilla and Mikkonen Lundahl, Susanna, 2021. Gestaltningsförslag för utemiljön vid samfälligheten Fläderblomman : med utgångspunkt social hållbarhet och ståndortanpassat växtmaterial. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Moldvik, Alice, 2021. Välbefinnande i Sturefors Slottspark : en miljöpsykologisk analys av en trädgårdsanläggning i 1700-talsmiljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of People and Society

N

Neijber Söderquist, Miriam, 2019. Fruktbärande träd och buskar i offentlig miljö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Nilsson, Åsa, 2020. Gestaltningsförslag av utemiljö vid Villa Roos Park : med stöd av evidensbaserad design i vårdsammanhang. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of People and Society

Nordenblad, Johanna and Sandström, Matilda, 2021. Mindre träd för mindre trädgårdar : vilka träd lämpar sig för de mindre trädgårdarna?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nyman Svensson, Lisa, 2021. Inhemska perenner : vad finns tillgängligt och hur kan de användas?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

O

Olsson, Tora, 2021. Slänter i trädgården : problem och potential. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

P

Persson, Sandra, 2019. Solens betydelse för skörd i den ätliga trädgården. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Agricultural Biosystems and Techology

Petersson, Emma, 2019. Ett bortglömt växtmaterial för morgondagens stadsståndort : en studie i förtätningens problematik samt förslag på växtmateriallösningar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

R

Rydén Tomasson, Marie, 2021. Den behovsanpassade trädgården : hur man går till väga för att gestalta en tillgängligare trädgård. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

S

Selander, Sofie and Nordström, Nina, 2019. En pedagogisk och upplevelserik tematrädgård i Carl von Linnés anda : ett teoribaserat gestaltningsförslag till Linnéträdgården i Slottsträdgården, Malmö. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101)

Semb, Rebecca, 2021. Förgröning på Åkerslätts förskola : ett gestaltningsförslag med vegetation för hälsofrämjande förskolegårdar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Strand, Max, 2021. Örtgräsmattan : anläggning, skötsel, ekologi och estetik i jämförelse med bruksgräsmattan. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

T

Truelson, Charlotta, 2020. Primula för svenska förhållanden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Z

Zelander, Gugge, 2019. Växter för vinterträdgården. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Å

Åkesson, Julia, 2020. Naturens rehabiliterande effekt : en litteraturstudie av den senaste forskningen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

This list was generated on Sun Dec 5 01:07:29 2021 CET.