Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 103.

Adlers, Sara, 2022. Går det att öka graden av självförsörjning? : en jämförelsestudie mellan svensk nötkötts- och spannmålsproduktion. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Adlers, Sara and Fröberg, Kajsa, 2020. Konflikten om naturreservat och naturvårdsavtal : är skogen en hållbar resurs som alla ska ha tillgång till?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Albertsson, Carl-Magnus and Ågren, Mathias, 2020. Transaktionskostnaders påverkan på inställningen till prissäkringsstrategier : en studie av gårdar med storskalig spannmålsproduktion. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Albertsson, Carl-Magnus and Ågren, Mathias, 2022. Upplevda transaktionskostnader för jordägare och arrendatorer : en jämförande studie mellan Götalands södra slättbygder och nedre Norrland om sidoarrenden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Andersson, Olle and Linde, Vilhelm, 2019. Marknadsföring av köttlådor : en fallstudie av tre lantbruksföretag. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Andrén, Karin and Kuylenstierna, Ebba, 2021. What about perennial grains? : structures towards a sustainable grain production in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Ansin, Henrik and Karlsson, Lukas, 2023. Aktiebolag eller kooperativ? : en komparativ fallstudie på kooperativ respektive aktiebolag med fokus på krisresiliens. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Aschan, Ulrika, 2021. Determinants of Technical efficiency of Swedish Beef Farms : a Stochastic Frontier Analysis. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Aschan, Ulrika and Pettersson, Emma, 2019. A cost benefit analysis of climate compensation through different types of forestry in Uganda. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Beck-Friis, Caroline and Holm, Malin, 2019. Hur ett certifieringsorgan kan bidra till en hållbar värdekedja : en fallstudie om Svenskt Sigills nya certifiering. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Beck-Friis, Caroline and Linde, Vilhelm, 2021. Farmers management of fluctuating market prices for wheat and oilseeds : a case study of Swedish grain farmers. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Beckman, Henrik and Sundberg, Jonathan, 2022. Lönsam mjölkproduktion under svenska förhållanden - en fallstudie inom svensk mjölkproduktionen vid expansion av befintlig verksamhet verksamhet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Beckman, Josefine and Granath, Elisabeth, 2021. Hur påverkas långsiktiga kundrelationer av digital marknadsföring? : en studie av etablerade lantbrukskunders upplevelser av Länsförsäkringar Uppsalas digitala marknadsföring. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Bergeling, Emma, 2021. The business of business is the common good : not-for-profit business and the transition to a sustainable society. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Berglert, Carl and Lagerfelt, Adam, 2022. Resiliens och lönsamhet i agrara produktionssystem vid stigande råvarupriser : en jämförande studie mellan ekologisk och konventionell växtodling. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Berglert, Carl and Lagerfelt, Adam, 2024. Vad är viktigt i valet av företagsform? : en studie av aktiebolag i lantbrukssektorn. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Blom, Fanny and Danielsson, Sandra, 2019. Ett hållbart och lustfyllt företagande : en studie av hästföretag. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Blom, Fanny and Danielsson, Sandra, 2021. Motivational factors and values of : a study of Swedish producers in local food nodes. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Blomqvist, Filip and Stråkander, Gustaf, 2019. Avgörande faktorer för att lyckas starta lantbruksföretag från grunden : hur inträdesbarriärer har hanterats vid inträde i lantbruksbranschen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Bramstedt, Felix, 2023. Sveriges självförsörjningsgrad : en studie om Sveriges behov av att öka självförsörjningsgraden samt potentiella behov av beredskapslager. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Breitholtz, August and Hempel, Lukas, 2020. Mellanhandens roll i certifieringskedjan : en fallstudie på Svenskt Sigill. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Bäckelin, Samuel, 2022. Effects of the new Swedish strategic Plan for CAP 2023-2027 on proportion of Cultivated Perennial Grasses in Uppsala : aggregate modelling of farmland allocation in Sweden using Positive Mathematical Programming. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Chidiac, Nicole and Olsson, Malin, 2021. “Grönmattning” på konsumentmarknader : en fallstudie av hur konsumenters attityder och köpbeteenden påverkas av marknadsföring med miljö- och hållbarhetsbudskap. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Eke-Göransson, Fredrika, 2021. Nästa generations lantbrukare : hur ser de på marknadsföring och hur ska företag nå ut till dem?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Ekman, Elisabeth and Hillbom, Esther, 2022. Hur påverkas det svenska lantbruket av de förhöjda priserna på insatsvaror? : en jämförande fallstudie om prisförändringar från hösten 2021-våren 2022. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Ektander, Arvid and Pettersson, Kristian, 2020. Lepidium Campestre : en ekonomisk analys av fältkrassing. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Emilsson, Annie and Fornander, Martin, 2023. The Impact of Data-Sharing Technology on Farmers’ Sustainability Work : a study of Arla’s climate calculation tool. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Eriksson, Alina and Sjöling, Saga, 2018. Svensk fårull – en bra resurs : en fallstudie om att skapa mervärde på svensk ull. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Fahlgren, Izabelle and Larsson, Amanda, 2022. Nötboskap i en geografiskt avgränsad distributionskedja : en kvalitativ fallstudie om lokalproducerat nötkött och dess mervärden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Falk, Gabriella, 2023. Sockerskattens roll i utvecklingen av hälsosamma matvanor för barn - en studie som belyser hur en sockerskatt kan påverka svenska livsmedelsföretag.. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Friberg, Oscar and Jönsson, Amelie, 2018. Att marknadsföra en plats : fallstudie av tre livsmedelsproducerande företag på landsbygden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Frostgård, Louise and Svensson Svenungsson, Ellika, 2022. Underlying values and motivational factors of farmers : a study of Swedish farmers who use HVO in their productions. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Furustam, Johan and Uslu, Linn, 2023. Co-operatives in times of crisis : crisis management for co-operatives in the agricultural sector. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Förster, Lukas Alexander and Söderlund, Martin, 2022. Företags hantering av kris En studie av Volkswagens agerande under dieselgate. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Gillheimer, Madeleine, 2023. How is triple bottom line thinking included in small-firm decision making? – A study of potato farmers in Östergötland, Sweden : hur påverkas potatisproduktionen av kvalitetskrav?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Gillheimer, Madeleine and Larsson, Linnéa and Thomsson, Nathalie, 2019. Hur konsumenten inkluderas i en cirkulär ekonomi : en fallstudie om klädåterförsäljares initiativ på en handelsplats i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Granath, Elisabeth, 2023. Värdepåverkande faktorer i lantbrukskooperativa företag : en studie om medlemmars upplevda värde av skogs- och lantbrukskooperativ. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Haggarsson Lewis, Erik and Rosén, Manne, 2023. Landsbygdsföretagen och den gröna omställningen : en studie om företagsutveckling på landsbygden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Hansell, Emma and Olsson, Karl, 2022. Certifierat lantbruk : ur ett lönsamhetsperspektiv. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Hansell, Emma and Olsson, Karl, 2020. Prissättning på svensk åkermark : med avseende på avkastning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Hempel, Lukas and Hallin Johansson, Jessica, 2022. Restaurant wholesalers’ role and participation in a local food network : A comparative case study of two Swedish restaurant wholesalers. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Hermansson, Nils and Åkerblom, Albin, 2023. Profitability of optimizing biogas production in dairy farms : an experimental case study of a Swedish dairy farm´s usage of nitrogen in digestate as a nutrient resource for crop production. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Hernblom, Christine and Schmidt, Sara, 2023. Biokolteknik på lantbruk : en analys av ett investeringsbeslut. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Hertegård, Ester, 2022. Who pulls the strings? - Key stakeholders in Swedish forest policy development. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Hjälte, Carl Filip and Wretemark, Magnus, 2019. Förmögenhetsutveckling vid skogsöverlåtelser : överlåtelseformens påverkan på parternas finansiella ställning över tid. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Holm, Linda, 2022. I mötet med banken : kreditbedömning av lantbruksföretag ur ett genusperspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Häger, August and Nordqvist, Per, 2022. Hur påverkar ägandet lantbrukares inställning till risk?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Hägg, Jessica and Eriksson, Anette, 2023. Mellan lantbrukare och entrecôte : en jämförelsestudie om aktörer i livsmedelskedjan för köttprodukter i Uppsala län. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Häggman Othzén, Charlott, 2020. Does the Single Farm Payment associate with different types of farm income? : a study on how the SFP affect various incomes from farming. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Häggman Othzén, Charlott, 2022. Price transmission in the Swedish pig production : how has current price increases in an era of COVID-19 affect Swedish pig production?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Hökbåghe, Alva and Möller, Beatrice, 2023. Svenska lantbrukares tillämpning av arrendelagstiftningen : en undersökande studie om hur arrendelagstiftningen praktiseras i dagens lantbruk. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Hüllert Åkesson, Lukas and Ivedal, Gabriella, 2024. Påverkar medlemmarnas engagemang uppfattningen av medlemskap, förtroende och socialt kapital? : en komparativ studie mellan olika engagemangsnivåer bland medlemmar. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Ivedal, Gabriella and Hüllert Åkesson, Lukas, 2023. Investeringsmetoder gällande miljöinvestering : en fallstudie tillsammans med Kiviks Musteri AB. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Jennersjö, Ella, 2023. LFA support in a changing climate : the interaction between the LFA support and drought periods on the use of agricultural land in Sweden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Karlsson, Lukas and Ansin, Henrik, 2021. Hur EU-stödet påverkar beslutsfattande : en fallstudie på svenska mjölkföretag. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Kivelä, Anna and Thoresson, Linnéa, 2023. Kan fast fashion bli hållbart? : en studie om samhällsstrukturers påverkan på omställningen mot en hållbar klädindustri. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Kjellberg, Sofia and Kuiper, Tom, 2022. Insatsvaror i produktionen : hur svenska mjölkproducenter påverkas när priset på insatsvaror ökar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Klofsten, Oscar, 2021. A bank’s strategical positioning within the Green Sector for an increased customer satisfaction : a segmented kano analysis. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Knutsson, Gustaf and Rosenlew, Teodor, 2022. Franchisestrategi för producenter av cirkulära odlingssystem : en studie av Johannas Stadsodlingar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Kuylenstierna, Ebba and Andrén, Karin, 2019. Mellanaktörens roll för en levande landsbygd : en fallstudie av Gården Direkt. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Lagerstedt, Jacob and Rappe Nilsson, Jacob, 2023. Fysiskt eller juridiskt ägande? : en studie om hur det motiveras att förvärva lantbruksfastigheter i Sverige som juridisk person. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Landelius, Adam and Wejsfelt, William, 2023. Transport logistics for a biogas plant : an approach for an optimal collection of manure from local farms by the planned biogas plant Biogas Väst Skaraborg AB. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Lempiäinen, Thea and Witell, Carolina, 2022. Hållbart styrande i små och medelstora företag : en kvalitativ forskningsstudie om hållbara styrverktyg med hänsyn till företagets resurser. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Linde, Carl and Palmer, Karl, 2023. Lantbrukskooperativ och insatsvaror : en studie om Lantmännens roll i en tid av höga gödningspriser. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Linderson, Julia, 2022. Sustainable meat consumption. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Linderson, Julia, 2020. The removal of trade sanctions’ impact on South African wine export : a gravity model that estimates what happened with South Africa’s wine export when apartheid ended.. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Lindström, Anna and Ramsten, Amelie, 2022. Företagsetablering i produktion av insektsbaserat protein : en fallstudie på två företag i olika steg av etableringsfasen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Lyrvall, Martin, 2022. Age demographics and economic growth : a study of Sweden and Finland 1960-2020. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Läggeberger, Melina, 2022. Are there plenty of fish in the sea? : a study on how policy has influenced Norwegian fish exports and EU’s domestic aquaculture between 1995-2015.. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Mandal Hreggvidsdóttir, Elsa and Eriksson, Jerry, 2023. Äta som en häst, en osmaklig kostnad i vår samtid : en fallstudie om hur ridskolor hanterar kostnadsökningar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Mattsson, Anton and Thulin, Hanna, 2022. Ledarskap inom svensk grisproduktion : en kapslad fallkontrollstudie av grisnäringen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Mårtensson, Jens, 2024. How commercialization rate impacts the profits of dairy farms in Kenya. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Möller, Charlotte Alicia and Wässman, Märta, 2022. Marknadsföring av gårdsbutiker : en fallstudie om strategier och innehåll. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Möller, Charlotte Alicia and Wässman, Märta, 2024. Medlemmarnas värderingar i ett lantbrukskooperativ : en studie om medlemmarnas upplevda värde i förhållande till ålder. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Nessvi, Rasmus and Nilsson, Anders, 2018. Gårdsbaserad biogas – samarbeten & kontextens betydelse. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Nord, Gustav, 2023. Terminshandel i en volatil marknad : lantbrukares beteende vid finansiell riskhantering. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Nyberg, Oscar, 2020. Analysis of renewable energy consumption : a panel data evidence from the OECD countries. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Nygårds, Jakob, 2022. Accounting for growth in Swedish agriculture 1961–2019 : a study of productivity in Swedish agriculture. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Nygårds, Jakob and Svensson Svenungsson, Ellika, 2020. The elasticity of demand for phosphorus fertilisers in Swedish agriculture : a panel data study of price effects on phosphorus compounds in chemical fertilisers. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Nyman, Annie, 2022. Green marketing in the Swedish meat industry : a case study of one leading actor in the sector. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Palmer, Karl and Linde, Carl, 2021. Beslut och beteende vid terminshandel : en fallstudie på växtodlande lantbrukare. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Pham Nguyen, Khanh, 2022. Analysing the determinants of food security among farm households in northern upland Vietnam. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Rauf, Livia, 2021. Kan bonus-malus motiveras utifrån fördelningspolitiska aspekter på kommunnivå?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Rohdin, Alva and Ahlström, Mirjam Stephanie, 2021. Genusroller på diversifierade lantbruk : stereotypa roller på lantbruksbranschen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Sandqvist, David and Bengtsson, Gustaf, 2022. Hur uppfattar den svenska lantbrukarkåren den digitala utvecklingen inom AI?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Shabani, Arieta and Norman, Louise, 2019. Integrering av cirkulär ekonomi i produktutveckling : en fallstudie om Svegros örtpesto. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Simonsson, Charlie and Arvidsson, Julia, 2023. Mot ett mer hållbart lantbruk : En kartläggning av hur livsmedelsaktörer arbetar med miljömässig hållbarhet på gårdsnivå.. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Sköld, Stina and Svensson, Edward, 2019. Bankmarknadens praktiska hållbarhetsarbete : en fallstudie på tre banker inom den svenska banksektorn. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Sone Dy, Sanae, 2021. The hot and cold cow : a stochastic production frontier analysis of the effect of temperature and income diversification in Swedish dairy farms.. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Sundström, Ebba and Jonsson, Joel, 2022. The future of farm succession : how alternative financial solutions could facilitate Swedish farm successions. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Svensson, Frida, 2021. Investigating possibilities of a Swedish fossil free agricultural sector by 2030 : associations between investment support for the adoption of renewable energy practises in the Rural Development Programme and the use of biofuel in the agricultural sector.. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Svensson, Frida, 2023. The effect of knowledge on farmers’ intercropping adoption decisions : the perspective of Swedish farmers. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Svenungsson, Ellika and Andersson, Louise, 2019. Utmaningar och möjligheter vid omställning till ekologisk produktion : en fallstudie på en gård i omställningsprocess. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Söderlund, Martin, 2024. Cooperative Sustainability : a study of Arla’s Sustainable Incentive Model. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Treble-Read, Lee and Wilhelmsson, Lena, 2022. Entreprenöriell benchmarking : Hur kan etablerade metoder leda till nytänkande lösningar inom den svenska lantbrukssektorn?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Treble-Read, Lee and Wilhelmsson, Lena, 2020. Lantbrukare som entreprenör : hur kan resursutnyttjande leda till expandering, specialisering eller diversifiering i en föränderlig miljö?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Tynell, My, 2022. Hybridarbete som det nya vanliga : en kvalitativ studie om samspelet mellan hybridarbete och work-life balance i en svensk nischbank. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Törner, Samuel, 2022. What is the effect of crop diversification on farm net turnover during droughts? : a panel study on Swedish municipalities. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Vinberg, Hanna, 2022. Don’t go nuts over nuts : an analysis of policy to reduce water scarcity caused by nuts. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Vinberg, Hanna, 2020. Effect of fuel tax on carbon dioxide emissions in Sweden : a panel estimation approach. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Wahlqvist Odenman, Gunnar and Nordgren Motsanos, Filip, 2021. Information asymmetry in mutual funds’ sustainability communication and its effects on sustainable development. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Wejsfelt, Carl and Mörk, Oswald, 2023. Riskhantering i Animalieproduktion : hur hanterar integrerade grisproducenter risker kopplade till verksamhetens insatsvaror & personal?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

Wendel Örtqvist, Lina, 2022. Consumption relationship analysis on Salmon and Cod : quadratic Almost Ideal Demand System approach. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

This list was generated on Wed Jun 19 03:17:23 2024 CEST.