Home About Browse Search
Svenska


Nessvi, Rasmus and Nilsson, Anders, 2018. Gårdsbaserad biogas – samarbeten & kontextens betydelse. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
852kB

Abstract

The fact that different countries choose to invest in increased production of renewable energy is a continuous trend. This may be a consequence of rising fossil fuel prices, while technological advances has made this production more profitable than before. The Swedish government has also made efforts to strengthen domestic of these energy sources. Part of this effort is to increase the production of biogas. Currently there are about 280 biogas plants I Sweden, of which about 40 is based on agriculture farms. Researchers argue that collaboration is an important part of a farm-based production of biogas.

This study aims at identifying collaborations which make it possible to develop farm-based biogas production, and how the context affects the development of these collaborations. Through the interviews with a company in Målilla, a deeper understanding of what these companies choose to collaborate and what impact the context has on the development of collaborations is created. An inductive research effort allows for this deeper understanding.

By utilizing existing theories of collaboration and context, an analysis of the empirical material has given the authors a deeper understanding of these collaborations and the influence of the context on their development. In general, the company choose to collaborate on areas where the company can not solve problem on its own. In this case, this includes substrate, investment, expertise, design, service, sales and infrastructure. It can be seen that the surrounding context has influenced the development in different extend. The main impact is from the spatial context, but it is also evident that the social and the institutional context also influenced the development of these collaborations.

,

Att olika länder väljer att satsa på en ökad produktion av förnyelsebar energi är en genomgående trend. Detta kan vara en följd av de stigande priserna på fossila bränslen, samtidigt som teknologiska framsteg gjort denna produktion mer lönsam än tidigare. Även den svenska regeringen har gjort satsningar för att stärka en inhemsk produktion av dessa energikällor. En del av denna satsning är att öka produktionen av biogas. För tillfället finns det cirka 280 biogasanläggningar i Sverige, varav cirka 40 av dem är baserad på lantbruk. Forskare menar att samarbeten är en viktig del vid en gårdsbaserad produktion av biogas.

Denna studie syftar till att identifiera vilka samarbeten som möjliggör utvecklingen av gårdsbaserad biogasproduktion, samt hur kontexten påverkar utvecklingen av dessa samarbeten. Genom intervjuer med ett fallföretag i Målilla skapas en djupare förståelse för vad dessa företag väljer att samarbeta om och vilken påverkan kontexten har för samarbetenas utveckling. En induktiv forskningsansats möjliggör en djupare förståelse för dessa samarbeten och påverkan från den kontext som företaget verkar inom.

Genom att nyttja redan existerande teorier om samarbete och kontext har en analys av det empiriska materialet gett författarna en djupare förståelse för dessa samarbeten och kontextens inverkan på utvecklingen av dem. Det går framför allt se att företaget valt att samarbeta om de områden där företaget inte kan lösa ett problem på egen hand. I detta fall innefattar detta substrat, investering, kompetens, konstruktion, service, försäljning och infrastruktur. Det går se att den omgivande kontexten har påverkat utvecklingen i olika stor grad. Den största påverkan kommer från den rumsliga kontexten, men det går även se att den sociala och den institutionella kontexten också påverkat utvecklingen av dessa samarbeten.

Main title:Gårdsbaserad biogas – samarbeten & kontextens betydelse
Authors:Nessvi, Rasmus and Nilsson, Anders
Supervisor:Gaddefors, Johan
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1165
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY008 Agronomprogrammet ekonomi 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Biogas, Samarbete, Kontext, Social kontext, Rumslig kontext, Institutionell kontext
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9656
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9656
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Energy resources management
Language:Swedish
Deposited On:08 Aug 2018 09:21
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics