Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Year of Publication | Volume/Sequential designation | Creators | No Grouping
Number of items: 155.

2007:1

Caselunghe, Elvira, 2007. Fågelskådare och lantbrukare i samarbete : kommunikation och naturvård i jordbrukslandskapet. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2007:2

Manak, Vitezslav, 2007. Saproxylic beetles in two types of fine woody debris of Norway spruce. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2007:3

Grönberg, Lina, 2007. Field margins vs. insecticides : factors affecting the density of predators attacking Plutella xylostella. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2007:4

Larsson, Linda, 2007. Predators of Plutella xylostella in Nicaragua : feeding capacity and potential role in biological control. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2007:5

Cavén, Ethel, 2007. Tritrophic interaction between whiteflies, insect pathogenic fungi and host plant : biology of whitefly, Bemisia afer. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2007:6

Larsson, Sofia, 2007. Bembidion spp. : condition and fecundity in relation to cropping system and landscape parameters. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2007:7

Eklund, Helena, 2007. Restaurering av naturbetesmark i Gredelby och Krusenberg, Knivsta kommun. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2008:12

Hedberg, Erika, 2008. En uppföljning av floran i Enköpings vattenpark : kan anlagda våtmarker med vattenrening som huvudsyfte bidra till naturvård och biologisk mångfald?. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2008:13

Litsgård, Fredrik, 2008. Kan man genom kartstudier förutse häckningsframgång för ängshök (Circus pygargus) i Uppland?. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2008:2

Hoas, Linnea, 2008. GIS-modellering av habitat för vitryggig hackspett (Dendrocopos leucotos) som hjälpmedel i naturvårdsplanering på landskapsnivå. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2008:3

Svensson, Petra, 2008. Ips typographus and other bark and wood-boring beetles in girdled spruces. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2008:4

Ring, Karolin, 2008. Hotbild för ädellav Megalaria grossa i Uppland och på Gotland. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2008:5

Engberg, Sofia, 2008. Generell hänsyn vid avverkning : påverkan av dispens från sexveckorsregeln samt skogsägares kunskap, tankar och åsikter. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2008:6

Pallarès Vinyoles, Glòria, 2008. Effects of land use on soil microbial community function in western Kenya highlands. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2008:7

Adolfsson, Lena, 2008. The impact of agroforestry and other landuses on soil functional capacity. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2008:9

Lindström, Sandra, 2008. Effects of agricultural intensity and landscape complexity on plant species richness. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2009:12

Söderlind, Cecilia, 2009. Parasitering på en expanderande art : har kartfjärilen undkommit sina naturliga fiender?. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2009:16

Hultman, Elin, 2009. Rumslig fördelning av grov gammal tall i Uppsala stad med tallticka som indikator på höga naturvärden. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2009:2

Pasanen Mortensen, Marianne, 2009. Distribution of Daubenton's bat (Myotis Daubentonii) : why are males and females spatially segregated?. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2009:3

Johansson, Hans, 2009. Abundance of syrphid larvae in willow plantations : role of habitat type, prey (Phratora vulgatissima) availability and interactions with other natural enemies. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2009:4

Runesson, Karin, 2009. Grassland plant species on road verges in Mid Sweden : influence of semi-natural grasslands and impact of road maintenance. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2010:0

Ahlbäck, Lina, 2010. Habitat preference and dispersal of a sand associated beetle, Apalus bimaculatus. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2010:07

Bladfält, Linda, 2010. Konflikt mellan friluftsliv och naturvård : en studie av friluftslivets påverkan på naturreservatet Björnön, Västerås. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2010:12

Karlsson, Ida, 2010. Har antalet naturvärdesträd i Sverige förändrats mellan 1999-2009?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2010:13

González Alonso, Clara , 2010. Insect communities inhabiting Inonotus radiatus growing on Alnus glutinosa trees at northern and southern shores of boreal lakes. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2010:14

Wallgärd, Martin, 2010. Grågåsens (Anser anser) åker- och grödoval. Second cycle, A1E. Grimsö/Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2010:17

Hedlund, Anders E., 2010. Wolf movement patterns and the distribution of moose kills : implications for human harvest?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2010:2

Adelsköld, Tove, 2010. Hur påverkas vägkanternas kärlväxter av omgivande landskap och lokala variabler?. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2010:20

Livén, Mathias, 2010. Vedlevande lavar på döda grenar på levande träd i produktionsskog. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2010:21

Karlsson, Per, 2010. Externa kostnader för viltolyckor. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2010:3

Magnusson, Helena, 2010. Epixylic lichens and bryophytes in young managed forests : substrate preferences and amounts of dead wood. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2010:6

Hermansson, Pär, 2010. Observations of bears in relation to onset of the early big-game hunting and variations in pine cone production in Gardiner Ranger District, Montana. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2010:9

Kvastegård, Emma, 2010. Den licensierade vargjaktens betydelse för vargstammen . First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2011:13

Hammar, Erik, 2011. Vegetation development in a restored saltmarsh at Blakeney, north Norfolk coast, England. Second cycle, A1E. Uppsala, Cranfield, United Kingdom: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2011:20

Waldén, Emelie, 2011. Long-term development of vegetation in established permanent field margins. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2011:4

Hultby, Simon, 2011. Epixylic, forest-interior bryophytes in young stands : importance of local environmental variables, propagule sources, and distance to bordering woodland key habitats. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2012:10

Eriksson, Lisa, 2012. Samband mellan dammars egenskaper och trollsländearters förekomst och detekterbarhet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2012:11

Cederholm, Tina, 2012. Use and competition at artificial feeding sites : the roe deer and fallow deer case. First cycle, G2E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2012:12

Walander, Petra, 2012. Six years of estimating roe and fallow deer density with distance sampling at the Koberg estate. First cycle, G2E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2012:17

Lindqvist, Sara, 2012. Moose foraging patterns : implications for the use of browsing indices. Second cycle, A2E. Grimsö and Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2012:18

Bogomazova, Kristine, 2012. Ecology of the lichen Cladonia botrytes in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2012:19

Karlsson, Malin, 2012. Qualities and supply of suitable dead wood for Ceruchus chrysomelinus and its dispersal pattern in a translocated population. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2012:2

Kleve, Wera, 2012. Effekter av restaurering av naturbetesmarker på gökärtens (Lathyrus linifolius) och gullvivans (Primula veris) reproduktion. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2012:20

Jansson, Mattis, 2012. Effects of unsown patches in autumn-sown fields on Skylark territory densities : a study on skylark plots made in central Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2012:21

Ehlin, Johanna, 2012. The work with conservation of genetic diversity at Swedish official agencies : comparing practices with regulations. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2012:22

Neselius, Tobias, 2012. Undersökning av flyktiga organiska ämnens påverkan på allokeringen av biomassa vid samodling av majs (Zea mays) och bönor (Phaseolus vulgaris). Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2012:4

Åkerman, Kristina, 2012. Utvärdering av två inventeringsmetoder med hjälp av GPS-märkta vildsvin (Sus scrofa). First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2012:5

Karlsson, Sofie, 2012. Lantbrukare och rådgivare : tillsammans kan de främja biologisk mångfald.. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2012:7

Melberg, Staffan, 2012. Spatiotemporal competition patterns of Swedish roe deer and wild boar during the fawning season. Second cycle, A1E. Grimsö and Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2012:8

Borén, Victoria, 2012. Hur tillförlitligt är det att använda kartunderlag vid markslagsklassning av NILS linjeobjekt?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2012:9

Aronsson, Linnea, 2012. Effekter av obrukade åkerkantzoner på antal häckande gulsparvar (Emberiza citrinella). First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2013:1

Sjöberg, Samuel, 2013. Trädens utveckling efter att de har lämnats som naturhänsyn : tillväxt, mortalitet och strukturell förändring 6-18 år efter avverkning. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2013:10

Lindberg, Mikaela, 2014. Effekter av landskapets sammansättning på humlearters förekomst. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2013:11

Minnefors, Anna, 2013. Restaurerade ängs- och betesmarker : restaureringseffekten på växter och insekter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2013:12

Nilsson, Anna-Karin, 2014. Taxonomin hos Prinia flaviventris - en eller flera arter?. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2013:13

Söderlund, Sara, 2013. Ants and termites in small-scale plantain farms in Uganda : a comparison between agroforestry and non-agroforestry farms. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2013:14

Tennfors, Carina, 2013. Greylag geese (Anser anser) : crop selection and spatial distribution around Sörfjärden, Södermanland. Second cycle, A2E. Grimsö and Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2013:15

Steiner, Magdalena, 2013. Restoration of semi-natural grasslands, a success for phytophagous beetles (Curculionidae). Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2013:16

Törngren, Jonas, 2013. Insektspatogena svampar för biologisk bekämpning av bladlöss i stråsäd : möjligheter och hinder. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2013:2

Lindholm, Petra, 2013. Effekten av skyddszoner på antal häckande sånglärkor (Alauda arvensis). First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2013:3

Naalisvaara, Ronny, 2013. Clear-cut and substrate characteristics important for the occurrence of the beetle Upis ceramboides. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2013:4

Kohout, Manuel, 2013. Evaluating the biodiversity hotspots approach as a tool for global conservation planning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2013:5

Jonkers, Laurence, 2013. Impact of wood ants on the spatial distribution and feeding by the pine weevil. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2013:6

Malm, Lisa, 2013. Effects of leaf beetle herbivory on pollination success and fruit development in woodland strawberry Fragaria vesca. Second cycle, A2E. Uppsala : (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2013:7

Karlsson, Anna, 2013. Effects of wolf occurrence on the number of sheep farms in Värmland and Örebro, south central Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2013:8

Wärnsberg, Johanna, 2013. Artrikedom av kärlväxter i övergivna och restaurerade hagmarker : betydelsen av igenväxningsgrad och tid sedan igenväxning började. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2013:9

Dahl, Jenny, 2013. Hur kopplad är asp till tidigare jordbruksmark? : en studie av aspförekomst och tidigare markanvändning i fem län i Mellansverige. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2014:1

Eriksson, Carin, 2014. Does tree removal along railroads in Sweden influence the risk of train accidents with moose and roe deer?. Second cycle, A2E. Grimsö och Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2014:10

Brandin, Hannah, 2014. Artrika vägkanter - hur påverkas de av slåtter och underhållsdikning?. Second cycle, A1E. Uppsala : (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2014:2

Norkute, Milda, 2014. The effect of abiotic and landscape features on abundance of Anopheles larvae. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2014:3

Lagerqvist, Elsa, 2014. Side effects of biological control agents in agriculture : does the bacteria Bacillus amyloliquefaciens affect the earthworm Aporrectodea longa?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2014:4

Goss, Julia, 2014. Neonicotinoids and honeybee health : the effect of the neonicotinoid clothianidin, applied as a seed dressing in Brassica napus, on pathogen and parasite prevalence and quantities in free-foraging adult honeybees (Apis mellifera). Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2014:5

Kjellberg, Linnéa Eleonora, 2014. Short window of opportunity for brown bear (Ursus arctos) predation on reindeer (Rangifer tarandus) calves. First cycle, G2E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2014:6

Pettersson, Martin, 2014. Grödans kontra odlingssystemets effekt på frilevande nematoder. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2014:7

Åberg, Adam, 2014. Population i isolering : en inventeringsutvärdering. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2014:8

Pettersson, Gustav, 2014. Movement pattern and habitat use of female grass snake (Natrix natrix) in a semi-urban environment. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2014:9

Grossmann, Fiona, 2014. Environmental variables determining the occurrence of the red-listed Carbonicola anthracophila and C. myrmecina in boreal forests. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2015:1

Andreasson, Johanna, 2015. Home range size and movement patterns of female lynx (Lynx lynx) during the yearly survey period in reindeer husbandry area. Second cycle, A1E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2015:10

Lewis, Andrew, 2015. Disentangling risk in a multi-predator landscape : roe deer respond to differing patterns of risk to lynx, wolves and humans through shifts in their habitat selection. Second cycle, A2E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2015:11

Nygren, Emma, 2015. Activity patterns of snow leopards (Panthera uncia) at their kill sites. Second cycle, A2E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2015:12

Ånöstam, Filip, 2015. Rönn, asp, sälg och ek i skogslandskapet : effekter av skogsbruk och bete i nordöstra Uppland. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2015:14

Juuso, Markus, 2015. The effect of stump extraction on the diversity of saproxylic insects in the roots of Norway spruce (Picea abies) stumps. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2015:15

Svanström, Patrik, 2015. Rapsbaggen - en skadegörare i oljeväxter : litteratursammanställning av rapsbaggen som skadegörare i raps. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2015:16

Grunander, Mattias, 2015. Induced defecation in honeybees. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2015:17

Carlsson, Cecilia, 2015. Träd och buskar i naturbetesmarker : miljöstödens effekt på den biologiska mångfalden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2015:19

Wintermantel, Dimitry, 2015. The effect of field-level clothianidin exposure on the prevalence and loads of pathogenic and non-pathogenic microbes in bumblebees (B. terrestris). Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2015:2

Kawshar, Sharmin, 2015. Fundamental and realized niches of two chrysomelid competitors on two Salix host species. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2015:20

Kohlström, Erik, 2015. Växter på övergivna betesmarker : förekomst, överlevnad och utdöende på 21 lokaler i Västmanland. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2015:21

Kindbladh, Nathalie, 2015. Timing of the rut in fallow deer Dama dama. Second cycle, A1E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2015:22

Sjölund, Amanda, 2015. Bat activity at a major road in Sweden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2015:23

Kammonen, Johanna, 2015. Foraging behaviour of Myotis mystacinus and M. brandtii in relation to a big road and railway in south-central Sweden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2015:3

Malmgren, Louise, 2015. Sugar host preferences in adult Anopheles coluzzii : dry season plant selection in Burkina Faso. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2015:4

Lehto, Carl, 2015. Habitat selection of the European bison. Second cycle, A2E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2015:5

Källén, Ingela, 2015. Environmental variables determining the occurrence of Cladonia parasitica and Hertelidea botryosa, two boreal lichens confined to wood. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2015:6

Söderlund, Sara, 2015. Biological control of Fusarium wilt on tomatoes : use of Bacillus subtilis and interactions with the earthworm Pontoscolex corethrurus in a Kenyan highland soil. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2015:7

Reiter, Lisa, 2015. Effect of crop residue incorporation on soil organic carbon dynamics : changes in carbon stocks and carbon fractions in an Italian long-term field experiment. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2015:8

Björsell, Pia, 2015. Interactions between some plant-parasitic nematodes and Rhizoctonia solani in potato fields. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2015:9

Jonsson, Agnes, 2015. Methods for extracting plant pathogenic nematodes from Brachiaria seed. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2016:1

Larsson, Elin, 2016. Movement patterns of common cranes at European stopover sites. Second cycle, A2E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2016:10

Jönsson, Liselott, 2016. Markberedningens påverkan på blåbärsris och dess pollinerare. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2016:11

Risser, Laurent, 2016. Effects of phenology and the microclimate on the seed set of Anemone nemorosa. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2016:12

Ringdahl, Fabian, 2016. Sniglar i jordbruket : biologi och begränsning av skadeverkningar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2016:13

Sjölund, Magnus, 2016. Road and landscape features affecting the aggregation of ungulate vehicle collisions in southern Sweden. Second cycle, A2E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2016:14

Lavemark, Fia, 2016. Ekosystemtjänster i miljökonsekvensbeskrivningar : en illustration av hur ekosystemtjänster används vid miljöbedömningen av kommunala översiktsplaner. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2016:15

Hermansson, Joakim, 2016. Biology of the diamondback moth (Plutella xylostella) and its future impact in Swedish oilseed rape production : a literature review. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2016:16

Gustafsson, Oskar, 2016. European corn borer : biology, damage and management strategies in Sweden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2016:17

Roth, Nina, 2016. Modeling the effect of roads and topoclimate on plant invasions in mountains : the case of Trifolium repens. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2016:18

Engle, Olof, 2016. Orsaker och erfarenheter om bidöd. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2016:19

Ingelsson, Fredrik, 2016. Långsiktiga effekter av askåterföring och kvävegödsling på skogsmarkvegetationens sammansättning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2016:2

Dahl, Annika, 2016. Förebyggande åtgärder : har de någon effekt vad gäller vargangrepp på hund?. Second cycle, A1E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2016:3

Söderberg, Maria, 2016. Biologisk mångfald i infrastrukturen : en litteraturstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2016:4

Wu, Lina, 2016. Infestation and management of the black coffee twig borer in Uganda : and the potential impact of the leguminous tree Albizia chinensis on robusta coffee. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2016:5

Hultman, Christina, 2016. Black coffee twig borer, Xylosandrus compactus (Eichhoff) on robusta coffee in Uganda : impact of shade level on abundance of BCTB and knowledge levels about BCTB. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2016:6

Dahlqvist, Julia, 2016. What is the view of the black coffee twig borer (Xylosandrus compactus (Eichhoff)) among farmers, advisers and experts, and is the infestation on robusta coffee trees (Coffea canephora) higher or lower when grown close to a Ficus natalensis?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2016:7

Lång, Micaela, 2016. Trädsvampborrare i ettåriga tickor : en fältstudie om hur trädsvampborrare väljer värdsvamp med avseende på olika miljövariabler. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2017:1

Malmquist, Louise, 2017. Naturliga fiender till havrebladlöss vid en kantzon med varierad vegetation : en fältstudie av naturliga fienders förekomst vid två olika utformningar av vegetation och deras attraktion till metylsalicylat. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2017:10

Holmér, Filippa, 2017. The effect of agricultural land-use on bush-cricket and grasshopper diversity. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2017:11

Hellstrand, Ebba, 2017. Bete eller slåtter i naturliga fodermarker : faktorer som påverkar artsammansättningen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2017:12

Mellmann, Niels, 2017. Re-evaluating the contingent valuation method as a standard method for monetary valuation of ecosystem services : a case study of the Vitberget forest region in Skellefteå in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2017:13

Willebrand, Sofia, 2017. Identifying blackspots of wildlife collisions on the Swedish railroad. Second cycle, A2E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2017:14

Rosenquist, Johanna, 2017. The effect of environmental and disturbance factors on the presence of different crab species in Pranburi Forest Park, Thailand. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2017:15

Lindström, Linn, 2017. Age dependent costs of reproduction in a sexually dimorphic species : male fallow deer as an example. Second cycle, A2E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2017:16

Ferguson, Anna, 2017. Jordbearbetningens påverkan på ekosystemtjänster i lantbruket. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2017:17

Lundell, Sofia, 2017. Trädsvampborrare i ettåriga tickor : betydelsen av värdsvamparnas släktskap och miljövariabler. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2017:18

Hermansson, Marcel, 2017. Fukthaltens inverkan på spridningshastigheten i gräsbränder. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

2017:19

Eriksson, Pontus, 2017. Embryonal utveckling hos grodor med dygnsgrader som förklarande faktor. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2017:2

Öhman, Charlotte, 2017. Variation in neonate roe deer home range size. Second cycle, A2E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2017:20

Linder, Axel, 2017. Linear movement and habitat boundary response by butterflies in power line corridors. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2017:21

Tomasson, Lina, 2017. Återinventering av Svartvikskärret, Öland : naturvärden och kartering. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2017:3

Stolpe Nordin, Ellen, 2017. Life cycle of Agriotes wireworms and their effect in maize cultivation : from a Swedish perspective. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2017:4

Åkesson, Olle, 2017. Tea time for soils : decomposition experiments in Swedish long-term field trials. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2017:5

Schrire, Daniel, 2017. Effekterna av landbaserad antropogen ljudförorening på fågelsamhällets artsammansättning : en litteraturstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2017:6

Rautiainen, Heidi, 2017. Nutritional ecology of roe deer (Capreolus capreolus L.) and fallow deer (Dama dama L.) : a case study of the browser - grazer dichotomy. Second cycle, A2E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2017:7

Ramberg, Ellinor, 2017. Bränder på skogsmark i Sverige : en kartläggning och analys av spontana och kontrollerade bränder 2011-2015. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2017:8

Tollerz Bratteby, Ulrika, 2017. Linddynans habitatpreferenser : en studie av variabler som påverkar förekomsten eller avsaknaden av Biscogniauxia cinereolilacina. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2017:9

Eriksson, Johanna, 2017. Bevarandet av vitryggig hackspett i Sverige : en litteraturstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2018:1

Hammarström, Ola, 2018. Epifytiska lavar på gran i naturligt fragmenterad naturskog. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2018:10

Ekstrand, Henrik, 2018. Human attitudes towards Sweden's large carnivores : attitudes among students at the Swedish University of Agricultural Sciences. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2018:11

Modin, Hanna, 2018. Mobility, habitat selection and population connectivity of Lycaena helle in central Sweden : implications for conservation. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2018:12

Sattar Panahi, Mina, 2018. Den blygrå rapsviveln & skidgallmyggan : ett växande problem i svensk rapsodling. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2018:13

Eriksson, Elina, 2018. Jaktens påverkan på bäverpopulationen i Färnebofjärdens nationalpark. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2018:14

von Hirschheydt, Gesa, 2018. Predicting bat occurrence : evaluation of a connectivity-based habitat index for Swedish bats. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2018:15

Jamieson, Mark, 2018. Have wolves (Canis lupus) finally scared moose (Alces alces) in Sweden?. Second cycle, A2E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2018:16

Babu, Vivek, 2018. Effect of restoration and surrounding grassland proportion on the dung beetle metapopulation abundance in the fragmented semi-natural grasslands : dung beetles in restored semi-natural grasslands. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2018:17

Babu, Vivek, 2018. Importance of bumble bee community evenness for crop pollination : a simulation analysis of Swedish red clover seed production. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2018:18

Wu, Lina, 2018. Carbon sequestration in topsoil for forage-based cropping systems : an analysis of Swedish long-term experiments and SOC modelling. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2018:2

Leidefors, Malin, 2018. Are birds in agricultural habitats attracted to plant volatiles?. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2018:3

Karlsson, Malin, 2018. Ekologisk kompensation: en utvärdering av åtgärder för gölgroda (Pelophylax lessonae) i Forsmark. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2018:4

Ekefäll, Johan, 2018. Patogener och deras påverkan på honungsbin. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2018:5

Springe, Per, 2018. Hur har dagfjärilsarternas utbredning förändrats sedan 1950-talet i Sverige?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2018:6

Tooke, Daniel, 2018. Female behavior affects offspring survival in roe deer (Capreolus capreolus). Second cycle, A2E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2018:7

Höglund, Linda, 2018. Factors affecting timing of seasonal migration by roe deer (Capreolus capreolus). Second cycle, A1E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2018:8

Ekberg, Lisa, 2018. Naturvärdesträd : betydelsen av grovlek och ålder på träd för lavar och mossor. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

2018:9

Törnkvist, Stina, 2018. Prioritering av ekonomiska värden kan delvis förklara bristande miljöhänsyn i samband med avverkning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

64

Isaksson, David, 2003. Diversitet hos jordlöpare (Col: Carabidae) i hävdade strandnära gräsmarker. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

This list was generated on Tue Jul 16 03:08:09 2024 CEST.