Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 82.

Alm, Agnes, 2024. Förekommer förändringar i vätskebalansen hos hästar med EMS vid korttidsbehandling med en SGLT2-hämmare?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Ambjörnsson, Linn, 2023. Påverkas totalproteinnivåer i blodprov från kalvar av att blodprovet inte centrifugeras samt av hemolys?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Andersdotter, Emmie, 2023. Predicting Gastrointestinal Adverse Events in Dogs Treated with Chemotherapeutic Medication. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Arrhult, Ebba, 2024. Effect of training and feeding on saliva concentrations of cartilage oligomeric matrix protein neo-epitope (COMP664) and neuropeptide Substance P in horses. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Askefors Markström, Samuel, 2024. Prognosis and risk factors in dogs with malignant lymphoma, a retrospective single-center study from 2005-2021 of 356 cases. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Bergdal, Jessica, 2024. Movement patterns in horses with multiple limb lameness. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Berggren, Karin, 2023. Smittskydd på småskaliga och medelstora kommersiella äggproducerande gårdar i Sverige : med fokus på aviär influensa. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Björkholm, Clara, 2024. Seroprevalence of feline panleukopenia virus in domesticated cats in Maasai Mara, Kenya : a possible threat of transmission to wildlife?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Brånsgård, Viktoria, 2023. Acclimatisation of rats before scientific experiments. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Byström, Ronja, 2023. The seropositivity of Toxoplasma gondii in free-roaming domesticated cats in Masai Mara, Kenya : a zoonosis perspective. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Carlsson, Andrea, 2023. Kan möjligheten till rörelse i olika kalvhållningssystem påverka tjockleken på klövens elastiska puta? : en pilotstudie. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Dahl, Christine, 2024. Kartläggning av krisberedskapen på nötkreatursgårdar i Uppland : en intervjustudie av lantbrukares uppfattningar om sårbarheter och styrkor i beredskapen på mjölk- och köttgårdar. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

De Bourgh, Moa, 2024. Utvärdering av smärtenkät för bedömning av oral smärta hos hund och katt. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Diamanti Barredal, Agnes, 2024. Prevalence of antibacterial resistance in domestic cats in Masai Mara, Kenya - A One Health perspective. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Edvardsson, Sandra, 2023. Rödklöverensilage till suggor : effekter på produktion, reproduktionsorgan, grisningsbeteende och grisningsförlopp. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Ellexelius, Andres, 2023. Påverkas anknytningsbeteende hos hund av ägarens personlighet och/eller vuxna anknytningsstil?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Fahlroth, Nelly, 2023. Vad kännetecknar ett lämpligt foder för unga kastrerade katter? : foderval med fokus på den växande individen. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Fjällberg, Serina, 2023. Parasitära anmärkningar vid renslakt 2013–2022. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Fogelberg, Elin, 2023. Är mjölkprover en alternativ provtagningsmetod för diagnostik av lentivirus hos små idisslare?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Forsman, Sofia, 2024. Preoperativ intraartikulär analgesi och dess effekter på rörelseasymmetri och serum amyloid A efter artroskopi. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Friberg Holm, Matilda, 2023. Tick-borne diseases in roe deer - seroprevalence, possible cut-off and effects on health. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Friman, Amanda, 2023. Serum TK1 activity and SAA concentration as biomarkers to differentiate lymphoma from gastrointestinal disease in cats. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Förander, Fabian, 2024. Short- and long-term survival rates after colic surgery : a retrospective study of colic horses operated at UDS between 2019-2022. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > University Animal Hospital (until 231231)

Gerwins, Johanna, 2023. Mycoplasma bovis epidemiologi på tjurstation. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Gustafsson, Alice, 2024. P-glykoprotein-mutationen - ABCB1-1Δ hos collies i Sverige. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Gustafsson, Malte, 2023. The potential of the microbiome and inflammatory markers in the faeces of dogs with GI disorders. Second cycle, A1E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Hammarskjöld, Malin, 2023. Tävlingshästens munhälsa : med fokus på den svenska travhästen. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Harlén, Ellinor, 2023. Objective assessment of drawer test in cruciate ligament rupture in dogs. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Hedman, Ida, 2024. Serum levels of IL-12 and IL-23 in dogs with lymphoma and solid tumours. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Helmer, Yrsa, 2023. Kan hovens traktrörelse i sidled påverkas av och variera mellan olika beslag?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Hentz, Andrea, 2023. Mapping the pig value chain in the Dominican Republic with emphasis on the risk of transmission of African swine fever. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Holmström, Elsa, 2023. Dog owner knowledge and attitudes towards oral vaccination : a field study on canine rabies in Lao PDR. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Huber, Sara, 2023. Diagnostisk användbarhet av vaginalcytologi hos tik. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Hägg, Pernilla, 2023. Fibroblasttillväxtfaktor-23 (FGF-23) – en möjlig biomarkör för osteoartrit hos katt?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Isaksson, Sanna, 2023. Cystatin C i urin som markör för akut njurskada hos hundar. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Ivarsson, Ida, 2023. Påverkar graden av insulindysreglering effekten av behandling med kanagliflozin hos hästar med ekvint metabolt syndrom?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Jakobsson, Josefine, 2024. Dystoki hos katt : diagnos, behandling och resultat. Second cycle, A2E. Uppsalam: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Jansson, Tina, 2023. Fysiologiska effekter vid stående och liggande immobilisering av asiatiska och afrikanska elefanter : praktisk utvärdering och litteraturstudie. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Kallings Larsson, Anna, 2024. Vertical movement asymmetries in 3-year-old SWB horses and their associations with scores in Young Horse Tests. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Karlsson, Frida, 2023. Acklimatisering av möss inför försök. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Kavak, Louise, 2024. Samband mellan förlossningsförlopp och valpdödlighetr : hos berner sennen och labrador retrieve. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Klevestedt, Linda, 2023. How does different fresh gas flows affect stress in rats during anaesthesia induction with sevoflurane in a chamber?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Kontosic, Christopher, 2023. Risk- och skyddsfaktorer för skador i rörelseapparaten hos svenska agilityhundar. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Lang, Linnéa, 2023. Eye disorders in lesser white-fronted geese (Anser erythropus) in captivity. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Lernå, Jessica, 2023. Riskfaktorer för Strongylus vulgaris – en enkätstudie. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Leão Sjöblom, Eddie, 2023. Mitralisregurgitation hos australian kelpie : myxomatös mitralisklaffsjukdom eller annan orsak?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Leão Sjöblom, Michaela, 2024. Aggression hos hundar : orsaker och hantering i veterinärmiljö och hemmiljö. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Institutionen för husdjurens biovetenskaper (HBIO)

Lilliebrunner, Elsa, 2024. Skötselrutiner och dess påverkan på lammdödlighet : under de första fem dygnen. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Lind af Hageby, Agnes, 2023. Serology as a diagnostic tool for Parascaris spp. in foals – A pilot study. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Nilsson Fuglsang, Ellinor, 2023. Common practices and knowledge about African swine fever amongst pig farmers in the Dominican Republic. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Nilsson Johansson, Johanna, 2023. Reproduktionsproblem hos border collie : en enkätstudie riktad till uppfödare av border collie. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Nordin, Elvira, 2024. Förekomst av bandmask hos föl i Mälardalen : en jämförelse mellan koprologisk och serologisk diagnostik. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Nygårds, Julia, 2024. Äggstockscystor hos mjölkkor : en jämförelse av den kliniska bilden, förekomst, och diagnostiken idag mot för 10–20 år sedan. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Nääs, Emma, 2023. Genetic characterization of a Ragdoll family affected by hypertrophic cardiomyopathy. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Olsson, Elin, 2023. Dystoki hos sto : 138 fall vid tre djursjukhus i Sverige (2006-2022). Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Orrenius, Alva, 2023. Synen på djur, veterinärens ansvar och moralisk stress hos veterinärstudenter : finns olikheter mellan årskurserna?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Palm, Felicia, 2023. Viktminskning av katter : motivation, tillvägagångsätt och utmaningar bland kattägare i Sverige. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Palmegren, Cecilia, 2023. Distansmätning av hästens rörelsemönster före och efter utredning/behandling av hälta : en pilotstudie. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Persson, Kamilla, 2024. Initial karaktärisering av protein-innehållet i extracellulära vesiklar utsöndrade av Parascaris univalens och Toxocara canis L3-larver. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Institutionen för husdjurens biovetenskaper (HBIO)

Rahkonen, Matleena, 2023. Jämförelse av synovitgrad mellan olika lokalisationer i ledkapseln hos häst. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Rapp, Ronja Maria Miranda, 2024. Gastrointestinala parasiter hos alpackor i svenska besättningar. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Institutionen för husdjurens biovetenskaper (HBIO)

Rooth, August, 2023. Anti-Müllerskt hormon hos hanhund. Samband mellan avvikande testikelmorfologi, hormonets distribution i testikelvävnaden och koncentration i serum. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Roth, Wiktoria, 2023. Movement asymmetries in lame horses at the walk and their correlation to lameness in trot. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Sandgren, Elin, 2024. Effekt av lokalanestetika vid placering av perifer venkateter hos häst. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Schultz, Emilia, 2023. The occurrence of FeLV, FIV and FeCoV in free-roaming cats in Mara North Conservancy, Kenya : a possible threat to wild felids?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Sjö, Evelina, 2024. Histopathological assessment of canine lymphoma, with a focus on the inflammatory microenvironment and serglycin levels in affected lymph nodes. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Skans, Elin, 2023. Råmjölkskvalité hos sugga – inverkan på smågrisdödlighet och tillväxt. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Stålhandske, Josefine, 2023. Private Rehoming of Pets in Sweden : a Study on the Rehoming of Dogs and Cats on the Swedish Online Marketplace Blocket.se. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Sundström, Isabelle, 2024. Traumatiska skador hos jämthundar : en enkätstudie riktad till jämthundsägare. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Svärd, John, 2023. Hemtandvård hos hundar med parodontit. En uppföljande enkätstudie efter professionell tandrengöring (PTR). Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Svärd, Nicole, 2023. Survival of foodborne bacteria on wooden and plastic cutting boards - A laboratory protocol. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Thilén, Emma, 2024. Förekomst av rustrelavirus hos katter med vingelsjuka : en immunohistokemisk undersökning av arkiverat material från de senaste fem decennierna. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

Turnstedt, Johan, 2024. Tiaminbrist på idisslare : hur vanligt är det med symtom i Sverige?. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Törngren, Vendela, 2024. Resistensläget mot pyrantel hos Cyathostominae spp. på svenska gårdar. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Institutionen för husdjurens biovetenskaper (HBIO)

Vermelin, Tilde, 2023. Kartläggning av dystoki hos katt och bedömning av APGAR för att utvärdera neonatal viabilitet hos kattungar. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Weisskopf Holmqvist, Andrea, 2023. Utvärdering av bikarbonat i serum vid syrabasrubbningar hos hund. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Westander, Mimmi, 2024. Taurinkoncentrationer hos hundar undersökta vid tre svenska djursjukhus. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Wijk, Agnes, 2024. Uppväxtmiljöns påverkan på den unga värphönans stressnivå. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Zachrisson, Jacob, 2023. A field study on rabies in dogs in Cambodia : potential antibody titers in non-vaccinated dogs. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

von Schmalensée, Sofia, 2023. Samband mellan kroppsvikt och serumkreatinin hos friska privatägda hundar i Sverige. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Åkerholm, Timjan, 2023. Bacteria in the vagina during the estrous cycle in mares. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Åkesson, Therése, 2023. The incidence of post-operative colic in adult equine patients undergoing elective non-abdominal surgery at SLU and potential risk factors. Second cycle, A2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

This list was generated on Thu Jun 13 03:17:39 2024 CEST.