Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
  • SLU (16800)
    • (NL, NJ) (5443)
      • Dept. of Crop Production Ecology (129)
Group by: Creators | Level and depth descriptor | No Grouping
Number of items at this level: 129.

Alaton, Rebecka, 2022. Rågens allelopatiska verkan på ogräs : odlingstekniker av råg för ogräskontroll. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Alfredsson, Tobias, 2008. Effekt av sönderdelningsgrad och planteringsdjup på uppkomsten från rhizom av Tussilago farfara. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Alkhaled, Baraa, 2018. Late infection of Fusarium graminearum in winter wheat grown under different nitrogen regimes. Second cycle, A2E. Uppsla: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Altabbaa, Fayez, 2022. Assessing the effect of Fusarium graminearum inoculation on the root structure of Swedish winter wheat cultivars (Triticum aestivum. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Andersson, Amanda, 2014. Sorternas betydelse för höstveteskördarna i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Andersson, Madeleine, 2014. Cooking banana farming system in rural Uganda : a comparison between agroforestry systems and non agroforestry systems. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Arnqvist, Madeleine, 2008. Köttkonsumtion och dess klimatpåverkan : hur mycket kött kan vi äta och av vilka djurslag för att det ska vara hållbart?. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Axelsson, Lukas, 2013. Påverkar tidighetstyp fiberhalten hos rödklöver?. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Behaderovic, Danira, 2016. En jämförande studie av konventionella och ekologiska odlingssystem på svenska växtodlingsgårdar : har de närmat eller skiljt sig åt över tid?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Berg, Ida, 2015. Svensk boveteproduktion : odlingsförutsättningar och påverkan på biologisk mångfald. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Berglund, Anna Pers, 2012. Interspecifik konkurrens mellan kålrot och vårkorn. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Bergqvist, Sanna, 2021. Long-term effects of cropping system on red clover proportion and crude protein concentration in mixed leys. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Berkey, Christina, 2017. Blålupin : odling i Sverige, varför och hur? möjligheter och begränsningar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Berlin, Anna and Eitrem, Sofia, 2005. Tomato diseases, quality, yield and pesticide use : a field study in Nicaragua. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Bertholtz, Erik, 2016. Klippträda istället för svartträda : icke-kemisk kvickrotsbekämpning i växande gröda. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Björs, Marie, 2020. Resistensutveckling i våtarv mot ALS-herbicider i norra Europa. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Boström, Katarina, 2023. Nodulation and biomass development of yellow and blue lucerne under pH stress. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Brihall, Emma, 2020. Herbicidresistenssituationen i Europa : ogräs, historia och verkningsmekanismer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Cederberg, Gunnar, 2019. Tillväxtreglering i höstraps. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Chetnik, Zuzanna, 2022. Facilitating reduced- and no-tillage organic grain legume production systems through integration of cover crop mulch for weed control. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Chetnik, Zuzanna, 2020. No-till grain legume production in organic farming : constraints, possibilities and potential agronomic practice. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Dahlgren, Ellen, 2023. Carabids as weed seed control agent : impact of soil cultivation on carabid weed seed regulation. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Estevan Rodríguez, Eva, 2006. Effect of cultivar mixture on the competitive ability of barley against weeds. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Fabricius, Elric, 2023. Review of pH recommendations for soilless cultivation systems. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Falck, Frederik, 2023. Lindmalva i sockerbetor : ett framtida ogräs. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Forsberg, Björn, 2004. Microhabitat, phenology and diversity of Orthoptera in a seminatural pasture. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Forss, Johanna, 2023. En hållbart intensifierad slåttervall med vitklöver : en litteratursammanställning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Frick, Brage and Axelsson, Lukas and Neselius, Tobias, 2010. Konstruktion av en fotobioreaktor för odling av alger : ett småskaligt försök. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Gertzell, Henrik, 2020. Lostor : biologi, utbredning och kontroll. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Gottfridsson , Johan, 2012. Vårvetesorters effektivitet i användningen av kväve under den huvudsakliga tillväxtperioden. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Gouw, Luisa Carolien, 2021. Enhancing rose seed germination : investigating embryo viability,seed morphology and germination behaviour in roses. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Gustafsson, Ida, 2012. Integrerat växtskydd (IPM) : metoder för ogräsreglering. First cycle, G1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Gustafsson, Ida, 2014. Känsligheten hos blåklint mot en ALS-inhibitor. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Gustafsson, Linda, 2008. Vilken effekt har lärkrutor på ogräsfloran vid ekologisk höstveteodling?. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Hagdahl, Rickard, 2018. Råttsvingel och ekorrsvingel : biologi, utbredning och kontrollmöjligheter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Hagdahl, Rickard, 2020. Utsädesbehandling med växtnäring för en snabb uppkomst och förbättrad ogräskonkurrens i vårvete. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Hallberg, Lukas, 2019. Effects of nitrogen quality and quantity on weed-crop competition : a greenhouse experiment with Avena sativa and Avena fatua. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Hansander, Anna, 2012. Risk för spridning av ogräsfrö med rötrester : en litteraturstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Hansson, Lovisa, 2023. Reviving an 18th Century Dream of Swedish-Grown Tea. Examining the possibilities of growing tea, Camellia sinensis, in Sweden based on climatic crop requirements using GIS. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Hellgren, Sara, 2019. Falsk såbädd med Väderstad CrossCutter Disc : en jämförelse med standardtallrikar och gåsfotsskär. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Hellgren, Sara, 2018. Sötpotatisodling i Sverige : odlingsförutsättningar och odlingsteknik. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Hellman, Jorunn, 2017. Agroforestry på svensk åkermark : vägen mot ett resilient och mångfunktionellt jordbruk?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Henriksson, Jenny, 2009. Klimatförändringar och dess effekter på ogräsfloran i Sverige. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Hidén, Albin, 2020. Ogräskontroll : i odlingssystem utan glyfosat och med liten användning av herbicider och jordbearbetning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Holmstrand, Karin, 2019. The ecological footprint of swedish sugar consumption. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Isaksson, David, 2003. Diversitet hos jordlöpare (Col: Carabidae) i hävdade strandnära gräsmarker. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Jansson, Amanda, 2015. Effects of drought and nutrients on growth, morphology and wood anatomy of two genotypes of Salix. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Jansson, Amanda, 2013. Hur koncentrationen tillgängligt markkväve i matjorden respektive alven varierar inom ett fält på våren beroende på jordens egenskaper. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Jarmakowski, Sara, 2009. Effekten av klimatförändringar på kontrollbehovet av åkerogräs . First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Johansson, Nic, 2023. Käringtand, parasiter och emissioner från idisslare : en litteraturstudie om samodling med käringtand och effekter av kondenserade tanniner. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Johansson, Sara, 2006. Storage conditions of yeheb (Cordeauxia edulis Hemsl.) seeds. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Johansson, Stina, 2023. Companion crops in winter oilseed rape : effects on nitrogen concentration, biomass, and prevalence of weeds at the end of autumn growth. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Johnsson, Johan, 2021. Blåklint : ett ökande problem i svensk växtodling. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Juhlin Munoz, Sabina, 2024. Effect of different inoculation methods in modern and historic cultivars of soybean suitable for cultivation in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Jönsson, Magnus, 2015. Renkavlens biologi - möjligheter till kontroll. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Kamgari, Nona, 2009. Temperature requirement for germination of Solanum nigrum seeds. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Karlsson , Sofie, 2011. Gröngödslingens roll i odlingssystemet : en jämförelse mellan Mälarregionen och Östergötland. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Karlsson Bondesson, Sally, 2022. Vitblära tar över Gotland : en sammanställning av kunskapsläget kring dess biologi och bekämpning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Knutsson, Johan, 2015. Hur olika fånggrödor påverkar klumprotsjuka. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Larsson, Carl, 2022. Biologisk ogräsreglering med mikroorganismer : biologiska ogräsmedel och deras verkan. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Larsson, Emil, 2017. Resistensförädling av höst- och vårraps i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Larsson, Jakob, 2021. Utvintrande mellangrödor i höstraps : effekt på raps, ogräs och skadegörare. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Lehner, Matthias, 2009. Hindrances local organic farmers are facing in the Turkish organic agricultural sector : an attempt to identify barriers and suggest ways to eliminate them. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Lennartsson, Electra, 2024. Exploring Synergistic Effects of Soil Microorganisms in the Wheat Rhizosphere : evaluating the Role of Native Soil Bacteria and Arbuscular Mycorrhizal Fungi for Fusarium Disease Suppression. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Liew, Josefine, 2003. Desiccation tolerance of yeheb (Cordeauxia edulis Hemsl.) seeds. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Liljander, Paulina, 2007. Några vanliga ogräs : en litteraturstudie av arternas biologi samt förebyggande och direkta kontrollåtgärder. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Lilliehöök, Alexander, 2020. Hönshirs : ett gräsogräs på frammarsch. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Lindell, Ida and Magnusson Kroon, Gustaf, 2011. Sugarcane and agroforestry farming in western Kenya : a comparative study of different farming systems in the Nyando district. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Lindgren, Caroline, 2016. Tre perenna skräppor och dess biologi, ekologi samt kontrollmetoder : Rumex crispus, R. obtusifolius och R. longifolius. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Lindén, Elin, 2021. Cropping systems with leys : analysis of a long-term experiment in Northern Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Lissbrant, Sofia, 2005. Effects of shade, water and species mix on perennial ryegrass and red clover competition : a simulated silvopasture system. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Lloyd, Sofia, 2015. Perennial wheat. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Lomander, Hugo, 2023. Spridning av mjöldryga genom renkavle. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Lööv, Anders, 2022. Lantsorter och moderna sorter av vårvete : effekt av gödsling och miljö. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Lööv, Anders, 2018. Quinoa – en framtida gröda i Sverige?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Mackegård, Ida, 2018. En studie av hållbar växtnäringstillförsel vid ökad ekologisk produktion i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Markgren, Joel, 2013. Deoxynivalenol prediction in oats. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Mayer, Maximilian, 2016. Early detection of virus infections in potato by aphids and infrared remote sensing. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Modig, Per, 2007. Kvickrotens reaktion på klippning och konkurrens i rajgräs- och vitklöverbestånd. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Nachmansohn, Joachim, 2014. Do plants require nutrients in similar proportions? : a possible paradigm shift. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Neinavaie, Fargam, 2011. Treatment and utilization of pulp industry residues using Short Rotation Forestry. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Nguyen, Juliette, 2022. The assessment of ecosystem services provided by forest edge effects on fields in a fragmented Swedish agricultural landscape : a methodological framework. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Nilsson, Annika, 2014. Integrerat växtskydd i rapsodling. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Norell, Elisabet, 2013. Grön marktäckning i ekologisk vitkålsodling . Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Näslund, Erika, 2011. Water availability at farm household level : a case study in the Nyando district in South-Western Kenya. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Olsson, Carl-Magnus, 2007. Bevattning av lagrat virke vid svensk skogsindustri : omfattning och miljökonsekvenser. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Olsson, Gabriella, 2014. Orsaker till problem med skal-fasthet hos matpotatis. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Olsson, Karl-Fredrik, 2007. Kvalitetsförändringar hos rajsvingelsorterna Hykor, Perun och Paulita under första skörd. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Olsson, Maria, 2015. Allelopatisk effekt av industrihampa som förfrukt till åkerböna, ärt och lupin. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Orsvärn, Emma, 2024. Ökar samodling effektiviteten av markanvändningen i svenskt jordbruk?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Otuba, Moses, 2012. Effects of soil substrate and nitrogen fertilizer on biomass production of Acacia senegal and Acacia sieberiana in North Eastern Uganda. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Palmkvist, Kristofer, 2006. Utvecklingen hos nattskatta (Solanum nigrum L.) och dess bekämpningsbehov i konservärtsodling. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Pers Berglund, Anna, 2016. Weed suppressive ability of crop mixtures. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Persson, Camilla, 2009. Smart seed : fördröjd groning hos raps : försök med frö-coating samt litteraturgenomgång om frögroning, coating och praktisk tillämpning i reläodling. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Persson, Linnea and Johansson, Hanna, 2012. Intercropping strategies and challenges in cacao production : a field study in Juanjuí, Peru. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Persson, Mattias, 2013. Effekt av torkstress på tillväxt hos annuella ogräs. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Petersson, Ida, 2011. Metodik för resistenstest i renkavle : en studie om herbicidresistens; mekanismer, detektion och åtgärder. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Pettersson, Martin, 2012. Alternativa värdväxter för växtpatogener i svensk växtodling. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Prieto, Ines, 2017. Effects of cover crops and limiting resources on biomass allocation in Elymus repens (L.) Gould. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Pålsson, John and Hammargren, Magnus, 2021. Skillnader i vårvetekärnors utseende : betydelse av sort, miljö och gödsling. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Pålsson Andersson, Sofie, 2021. Germination dynamics of soybean cultivars in relation to common spring germinating weeds. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Pålsson Andersson, Sofie, 2019. Kontroll av renkavle (Alopecurus myosuroides Huds.) utan glyfosat. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Rosenkranz, Theresa, 2013. Phytoremediation of landfill leachate by irrigation to willow short-rotation coppice. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Rozenbeek, Elsa, 2023. Weather you like it or not : pre-season yield forecasting of malting barley with climate markers.. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Sattar Panahi, Mina, 2020. Långsiktiga effekter av växtföljd på avkastningen av vårsådd stråsäd. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Schulz, Milena, 2015. Combined chemical and biological control of Fusarium graminearum: co-application of antagonistic bacteria removed from winter wheat leaves. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Schück, Maria, 2012. Interdependence between seed age and aerated steam treatment intensities. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Seidenstädt, Julia, 2020. Odlingssystemfrågor i relation till klimat : en jämförande fallstudie av växthusavgång från en konventionellt brukad gård och en biodynamiskt brukad gård. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Siggelin, Erik, 2017. Durumvete : lantbrukares erfarenheter av durumveteodling på Gotland. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Soldevilla Martinez, Maria, 2009. Influence of cover crops on the development of some soil-borne plant pathogens. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Sollenberg, Markus, 2023. Jämförelse mellan olika system för ogräsrensning i lökodling : autonomt ∙ Manuellt ∙ Herbicider. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Strömberg, Elin, 2023. Ogräsfrönas överlevnad i biogasanläggningar : en litteraturgenomgång och ansats till metaanalys. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Strömberg, Elin, 2024. Överlevnad av ogräsfrön i rötnings- och i vattenbadsförsök. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Säll, Hedvig, 2020. How to improve the soilless cultivation of sweet basil looking at light and nutrition?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Tajrin, Tania, 2013. Interaction between mycotoxin producing fusarium species in different oat cultivars. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Tavaziva, Varwi Jacob, 2012. Effects of competition on compensation point and phenological development in Sonchus arvensis L.. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Tylstedt, Emma, 2012. Tillförsel av använda fosforfilter påverkar inte tillväxten eller fosforupptaget hos korn. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Ward, Cecilia, 2021. Gråbo : biologi och kontroll. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Wigh, Lisa, 2008. Behandling av utsäde : litteraturstudie samt försök med dragerat rapsutsäde för fördröjd groning. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Wiklund, Jonna, 2017. Olika faktorers påverkan på DON-halter i havre : en intervjustudie odlingssäsongen 2013. First cycle, G2E. Uppsla: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Wiklund, Nils, 2015. Utveckling och tillväxt av olika höstrapssorter på hösten. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Yesudasan, Jacob, 2013. Effects of rye-grass and red clover on morphology and biomass allocation in couch grass. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Yngve, Klara, 2020. Arbuscular mycorrhiza in landrace and modern wheat : its impact on plant performance and how it is influenced by plant breeding and modern cropping practices. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Yngwe, Kristina, 2010. Karaktärisering av höstvetets avkastningskomponenter . Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

von Rosen, Gabriel, 2022. Effects of temperature on germination and juvenile growth in Spinach (Spinacia oleracea L.). Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

von Rosen, Gabriel, 2020. Samodling av ettåriga grödor : attityder bland lantbrukare och hur tillämpningen kan öka i framtiden. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Älmefur, Marcus, 2020. Potentialen hos ”Mattenklee” (mattbildande klöver) : en ny typ av rödklöver i Sverige. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Älmefur, Marcus, 2018. Samspel mellan tillväxt och väderlek hos olika sorter av fodermajs. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Åhman, Magnus, 2011. Ljusets betydelse för rotknoppars groningsvillighet i åkermolke (Sonchus arvensis L.). First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

This list was generated on Thu Jun 13 03:05:50 2024 CEST.