Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Amanda, 2014. Sorternas betydelse för höstveteskördarna i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Crop Production Ecology

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Medelskördarna för höstvete har näst intill legat på samma nivå sedan början av 90-talet. Detta trots att sortprovningarna visar att det finns potential i sortmaterialet, då dess skördar visar en positiv
trend på skördenivåerna. Dessutom finns idag bättre möjligheter att uppnå högre skördar med dagens sorter, då de har både kortare strålängd och ökad stråstyrka, vilket möjliggör en högre kvävegiva. Medelskördarnas utveckling ser olika ut i olika regioner. I Götalands södra slättbyggder stiger skördarna fortfarande, men långsamt. Däremot tenderar skördarna i Svealand slättbyggder att
sjunka. Den påverkan som sorterna möjligtvis kan ha på att skördarna inte ökar är att dagens sorter är olika anpassade för Sveriges odlingsområden. De flesta sorter klarar sig bra i Skånes klimat, men har sämre potential i Västergötlands blötare förhållanden och Mälardalens tuffare vintrar och kortare växtodlingssäsong. Det kan därför vara så att det helt enkelt inte går att odla de mest högavkastande sorterna i hela Sverige, eftersom de inte klarar de tuffare miljöfaktorerna. Ytterligare en förklaring
kan vara den stora odlingen av Olivin under 2000-talet. Olivin är en odlingssäker sort med mycket god övervintring, men som inte ger den högsta skörden jämfört med många andra sorter. Därför kan man heller inte förvänta sig en ökad skörd med en så stor odling av en medelavkastande sort.
De faktorer som kan förklaras av sorterna är antagligen inte hela förklaringen till varför hösveteskördarna inte ökar. Resultaten från sortprovningarna visar att det finns potential för sorterna att producera högre skördar än vad som syns i skördestatisken för lantbrukarna.

,

The average yield of winter wheat in Sweden has almost been at the same level since the beginning of the 1990s. This is despite that the same stagnation cannot be found in the official variety testing.
The farmers have better possibilities to achieve higher yield levels now than in the 1990s, thanks to better varieties of winter wheat with shorter and stronger straw that makes it possible to fertilize with more nitrogen. The trend in yield of winter wheat is different among regions in Sweden. In Götalands södra slättbyggder (Gss) the yield level is still rising, although slowly. The trend in
Svealands slättbyggder (Ss) is that the yield level is slowly decreasing. The choice of variety of winter
wheat could affect yield levels differently in different regions, because the varieties are not equally adapted to all regions where winter wheat is grown in Sweden. Most varieties manage well in Gss, but the conditions is not as good in the western part of Götalands norra slättbyggder (Gns), e.g. due to wet conditions, and Ss, where winters are tougher and the growing season is shorter. The most productive varieties are not possible to grow in all regions of Sweden, which limits in less favorable region. Olivin has been grown more than any other variety during the 21th century. Yield are stable with olivine, e. g. because it survive winter but gives lower yield compared with many other winter wheat varieties. The big area with Olivin means that the highest possible average yield levels cannot be expected. Results of variety tests show that there is potential for greater yield with existing varieties. It appears that the reason for the yields does not increase also depend on factors others than the potential of the available varieties.

Main title:Sorternas betydelse för höstveteskördarna i Sverige
Authors:Andersson, Amanda
Supervisor:Bergkvist, Göran
Examiner:Hagman, Jannie
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
Keywords:Höstvete
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3117
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3117
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Language:Swedish
Deposited On:31 Mar 2014 14:29
Metadata Last Modified:09 Oct 2018 10:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics