Home About Browse Search
Svenska


Berkey, Christina, 2017. Blålupin : odling i Sverige, varför och hur? möjligheter och begränsningar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Crop Production Ecology

[img]
Preview
PDF
478kB

Abstract

Blålupin (Lupinus Angustifolius L.) är en kvävefixerande baljväxt med hög proteinhalt. Genom en ökad odling i Sverige skulle den kunna bidra till mer varierade växtföljder och en ökad produktion av proteinfoder. Blålupin är inte värdväxt för ärtrotröta, vilket gör den till ett bra alternativ till åkerböna och ärt I växtföljden. Blålupin bör inte återkomma oftare än vart 5:e år i växtföljden, bland annat på grund av dålig ogräskonkurrens, vilket kan ge en stor uppförökning av
ogräs. Blålupin föredrar lättare jordar och klarar ett lägre pH i marken, samt är en bra förfrukt. Utsädet är relativt dyrt och det kan än så länge vara svårt att få
avsättning för grödan om man inte kan använda den själv som foder.

Det finns två typer av blålupin, förgrenade sorter och oförgrenade sorter, och de skiljer sig åt i egenskaper som skörd, mognad och ogräskonkurrens. Det är möjligt att odla blålupin upp till Mälardalsregionen då den kräver en relativt lång växtsäsong. Blålupin är ett användbart fodermedel till de flesta djurslag. Förutsatt att man lyckas med ogräsbekämpning och skörd kan blålupin på lätta jordar konkurrera med andra grödor till proteinfoder i Sverige.

,

Narrow-leaf lupin (Lupinus angustifolius L.) is a nitrogen fixating leguminous plant high in protein which can contribute to more diverse crop rotations and an
increase in proteinfeed production in Sweden. Already today narrow-leaf lupin is grown in a small scale in Sweden. It is not host for pea root rot and is therefore a good alternative to pea and faba bean in the crop rotation. Narrow-leaf lupin should not return more often than once every five years in the crop rotation. This because
the poor weed competition could possibly increase the amount of weed on the field. Narrow-leaf lupin prefers light soils and can tolerate a lower soil pH, it is also a
good precrop.

There are two types of narrow-leaf lupin, branched and unbranched. They differ in characteristics like yield quantity, time to maturity and weed competitive ability.
Narrow-leaf lupin require a relatively long growing season and should in Sweden be possible to grow as far north as the lake Mälardalen district. As long as you suceed with the weed control and the harvesting, narrow-leaf lupin is an interesting proteincrop for Sweden.

Main title:Blålupin
Subtitle:odling i Sverige, varför och hur? möjligheter och begränsningar
Authors:Berkey, Christina
Supervisor:Boström, Ullalena
Examiner:Eckersten, Henrik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
Keywords:Blålupin, Lupinus angustifolium, proteingröda, proteinfoder, växtföljder
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6183
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6183
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agriculture - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:25 Jan 2017 12:34
Metadata Last Modified:09 Oct 2018 10:02

Repository Staff Only: item control page