Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Maria, 2015. Allelopatisk effekt av industrihampa som förfrukt till åkerböna, ärt och lupin. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Crop Production Ecology

[img]
Preview
PDF
263kB

Abstract

Under år 2007 observerades dålig etablering och svag tillväxt hos blålupin i ett odlingssystemsförsök i Bollerup, Skåne. Förfrukten var hampa. I led med sockerbetor
som förfrukt var blålupinetableringen god och visade inga tecken på försämrad uppkomst eller tillväxt. Samma iakttagelse gjordes år 2008. En misstanke väcktes då om att baljväxters etablering och tillväxt blir tillbakasatt av att odlas I en växtföljd med industrihampa på grund av dess allelopatiska ämnen. För att undersöka hampans eventuella hämmande effekt på efterföljande baljväxters uppkomst
och tillväxt utfördes kärlförsök i klimatkammare på SLU, Alnarp år 2009. I försöket odlades åkerböna, ärt och lupin. Jord hämtades från fält på den ekologiska garden Mossagården, Skåne, där hampa hade odlats som förfrukt. Ett led med jord från ett ekologiskt odlat sockerbetsfält användes som kontroll. Resultaten från kärlförsöket visade inget signifikant samband mellan hampa som förfrukt och försämrad uppkomst hos någon av baljväxterna. Uppkomstprocenten för lupin påverkades istället positivt av ett års förfrukt med hampa. Dock visade två års hampaförfrukt ge lägst uppkomst av lupin. Ärt visade högst uppkomst efter ett års hampa medan åkerböna hade högst uppkomst efter två års hampaodling. Tillväxten av biomassa var lägre för åkerböna och lupin med hampa som förfrukt
än med sockerbetor, men högre för ärt. Stjälklängden hos lupiner påverkades inte av förfrukten medan både ärt och åkerböna hade längre stjälkar när hampa var förfrukt.
Slutsatsen av denna studie var att inget signifikant samband mellan förfrukt och försämrad uppkomst av åkerböna, ärt och lupin kunde visas i kärlförsöket. Inte heller tillväxten av biomassa påverkades av förfrukten. Det visade sig dock finnas skillnader i plantlängd beroende av förfrukten för de olika baljväxtarterna, där längden hos lupinplantor inte alls påverkades av förfrukten, medan både åkerbön och ärtplantor blev signifikant längre då hampa var förfrukt.

,

During 2007, poor establishing and low growth was observed among lupines in a field trial at Bollerup, in the south of Scania, Sweden. The preceding crop was industrial hemp. In those cases where the preceding crop was sugar beets, no signs of low establishment or growth could be observed. The same observations were made in the following season, 2008. Suspicions then rose that hemp had an allelopathic
effect causing the setback among the lupines. To study hemps alleged allelopathy on leguminous crops, a greenhouse trial was conducted in 2009. Broad beans, peas and lupines were grown in soil collected from the fields on the organic farm Mossagården, Scania. The soil was collected from (i) fields where hemp had been cultivated and (ii) fields where sugar beets had been cultivated. By comparing establishment and growth of three leguminous crops in the different types of soil, it would be possible to test whether the development observed in field were caused by allopathic effects of the preceding crop (industrial hemp) or were mere coincident. The results from the green house trial showed no significant effects of preceding crop on establishing rate of lupines. Germination seemed to benefit from hemp as a one year preceding crop, but were setback by two years. Peas showed the highest germination rate when preceded by one year of hemp, while broad beans benefited
from two years of hemp. The biomass production of broad bean and lupines were lower when preceded by hemp than by sugar beets. The stem lengths of the lupines were not affected by the preceding crop, while both plants of peas and broad beans gained length. This study concluded that there was no significant interaction between preceding
crop and germination of lupines, peas or broad beans. Neither did the preceding crop affect biomass production in the studied leguminous crops. The stem length of peas and broad beans were however found to be affected when preceded by hemp.

Main title:Allelopatisk effekt av industrihampa som förfrukt till åkerböna, ärt och lupin
Authors:Olsson, Maria
Supervisor:Gissén, Charlott
Examiner:Lundkvist, Anneli
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
Keywords:allelopati, baljväxter, hampa, lupin, odlingssystem, växtföljd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4561
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4561
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Language:Swedish
Deposited On:06 Jul 2015 10:07
Metadata Last Modified:09 Oct 2018 10:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics