Home About Browse Search
Svenska


Gustafsson, Ida, 2014. Känsligheten hos blåklint mot en ALS-inhibitor. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Crop Production Ecology

[img]
Preview
PDF
727kB

Abstract

Växtföljder fick mindre betydelse för den sanerande effekten på ogräs när de kemiska bekämpningsmedlen introducerades på 1940-50-talen. Fram till sommaren 2010 hade herbicidresistens upptäckts i 194 arter i över 340 000 olika fält världen över och det är ett problem som kommer att öka i världen. Herbicider kan verka på olika sätt i växten. De flesta fall av herbicidresistens beror på en förändring på verkningsplatsen för herbiciden, men kan också bero på en ökad metabolism i plantan, dvs. herbiciden bryts ner innan den hinner göra verkan. I Sverige har resistens hos blåklint hittats på två platser.

Under 2012-13 konstaterades sämre bekämpningseffekter mot blåklint på några fält i Östergötland, Blekinge och Skåne. För att studera om känsligheten mot herbicider hade minskat hos blåklintspopulationerna samlades fröer in för att testas i ett växthusexperiment.

Syftet med experimentet var att undersöka känsligheten hos fem populationer av blåklint mot en ALS-inhibitor. För att undersöka känsligheten mot herbiciden utfördes ett växthusexperiment där blåklintsplantor från fem populationer behandlades med en ALS-inhiberande herbicid (Express 50 SX). Alla populationer visade sig vara känsliga mot herbiciden. Efter behandling avstannade tillväxten hos plantorna, toppskottet dog, och efter en tid började flera plantor istället skjuta sidoskott. Slutsatsen var att det inte fanns några tecken på resistens hos de testade populationerna.

,

Crop rotations became of less importance to the sanitizing effect on weeds when chemical pesticides were introduced in the 1940s and -50s. Until the summer of 2010, herbicide resistance was detected in 194 species in over 340 000 different fields over the world, which is a problem that will increase all over the world. Her-bicides may act in different ways in the plant. Most cases of herbicide resistance are due to a change in the site of action on the herbicide, but it may also be due to an increased metabolism in the plant. In Sweden resistance in cornflower has been found in two places.

In 2012-13, lower effects against herbicides were found in cornflower in a few fields in Östergötland, Blekinge, and Skåne. To study if the sensitivity to herbicides had decreased in these populations of cornflower, seeds were collected and tested in a greenhouse experiment.

The purpose of the experiment was to examine the sensitivity of five populations of cornflower against an ALS-inhibiting herbicide. To study the sensitivity against the herbicide a greenhouse experiment was performed where cornflower from five populations were treated with an ALS-inhibiting herbicide. All populations turned out to be sensitive to the herbicide. After the chemical control the growth of the plants stopped, the top shoot died, and after a while several plants began to develop side shoots. The conclusion was that no herbicide resistance was detected in either of the populations.

Main title:Känsligheten hos blåklint mot en ALS-inhibitor
Authors:Gustafsson, Ida
Supervisor:Lundkvist, Anneli
Examiner:Verwijst, Theo
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
Keywords:ALS-inhibitor, blåklint, Centaurea cyanus L., herbicidresistens
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3054
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3054
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Weeds and weed control
Language:Swedish
Deposited On:26 Feb 2014 11:03
Metadata Last Modified:09 Oct 2018 10:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics