Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Sara, 2006. Storage conditions of yeheb (Cordeauxia edulis Hemsl.) seeds. SLU, Dept. of Crop Production Ecology, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Crop Production Ecology

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Yeheb, Cordeauxia edulis Hemsl., is an endemic, semi-arid shrub which has become over utilised and is today in danger of extinction. Its natural regeneration is severely threatened since it is used as seasonal feed for animals like camels and goats, fire wood and food for humans. To learn more about the shrub's biology and manage the regeneration of the shrub by seed propagation a SIDA financed collaboration project between the Swedish University of Agricultural Science, Ultuna and the Alemaya University in Ethiopia was initiated in 2002.

Seeds can be divided into three categories, depending upon their length of life, responses to desiccation and preferred storage temperatures. Orthodox seeds are best stored in low temperature and with low moisture content, recalcitrant ones are sensitive to both desiccation and often low temperatures while intermediate seeds represent something in between the former two categories. The length of time for which a seed can survive is genetically programmed but there are several factors that determine whether the seed will survive for this period of time or if it will die at an earlier point.

Finding the optimal storage conditions for yeheb seeds is of great importance since the seeds age and deteriorate quite fast and the ultimate objective is to manage the survival of seeds between two rainy seasons. The aim of this study was to find the best storage conditions for the seeds of yeheb. This was done in experiments by variating temperature (6±1 respective 16±3°C) and moisture content (in equilibrium with H2SO4 in concentration 25, 30, 35, 40, 45 and 50 % respectively). The germinability was then evaluated by germination tests after 4 and 6 months respectively. The experimental results showed that it was possible to store seeds while maintaining satisfactory germinability. There were significant differences in germinability between different water contents, as between the both storage temperatures. No significant differences could be observed between 4 and
6 months of storage but a small but still significant reduction in germinability was detected in comparison with fresh seeds. The best results were obtained in 16°C and with a moisture content of 10.2 och 12.3 %, equal to H2SO4 concentration 45 and 40 %, where the germinability reached 93.8 %. The experimental results indicated that seeds from the yeheb shrub could be classified as intermediate.

,

Yeheb, Cordeauxia edulis, är en endemisk halvökenbuske som har blivit
överutnyttjad och idag betraktas som utrotningshotad. Dess naturliga föryngring är
starkt hotad då busken bland annat används som betesbuske av kameler och getter,
till ved och fröna rostas till människoföda. Genom ett samarbete initierat 2002
mellan SLU i Sverige och Alemaya Universitetet i Ethiopien genomförs ett SIDA
projekt för att lära sig mer om växten och lösa föryngringsfrågan.
Beroende av sin livslängd, nedtorkningstolerans och temperaturpreferenser
vid lagring kan frön delas in i olika kategorier. Ortodoxa frön lagras bäst vid låg
temperatur och låg vattenhalt, recalcitranta frön är mycket känsliga för
vattenförlust och generellt även för låg temperatur emedan intermediära frön utgör
ett mellanting. Livslängden hos frön generellt är genetiskt bestämd men det finns
en mängd faktorer som påverkar huruvida ett frö ska överleva så länge eller om det
kommer att dö i förtid.
Detta examensarbete går ut på att genom lagringsförsök med variation av
temperatur (6±1 respektive 16±3°C) och vattenhalt (i jämvikt med H2SO4 i
koncentration 25, 30, 35, 40, 45 respektive 50 %) finna de bästa
lagringsbetingelserna för yehebfrön. Att finna optimala lagringsbetingelser för
yehebfrön är av stor vikt då de är relativt kortlivade, målet är att säkerställa (i
första hand) den kortsiktiga lagringsdugligheten mellan två regnperioder.
Livsdugligheten bedöms därefter med groningsförsök vid två tidpunkter, efter 4
och 6 månader. Resultaten visade att det är fullt möjligt att lagerhålla yehebfrön
från en regnperiod till en annan med bibehållande av tillfredställande
groningsförmåga. Det förelåg signifikanta skillnader i grobarhet mellan olika
vattenhalter, liksom mellan de bägge lagringstemperaturerna. Däremot fanns det
inga signifikanta skillnader i grobarhet mellan 4 eller 6 månaders lagring men en
liten men ändock viktig minskning i grobarhet noterades i förhållande till färska
frön. Bäst resultat uppnåddes vid 16°C för vattenhalterna 10,2 och 12,3 %,
motsvarande H2SO4 koncentration 45 och 40 %, där grobarheten i bägge fallen
nådde 93,8 %. Försöksresultaten indikerade att yehebbuskens frön kan klassificeras
som intermediära.

Main title:Storage conditions of yeheb (Cordeauxia edulis Hemsl.) seeds
Authors:Johansson, Sara
Supervisor:Andersson, Lars
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:YHORT Horticultural Science Programme (admitted after 2000 and before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
Keywords:Yeheb, Cordeauxia edulis, storage, moisture content, temperature
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8839
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8839
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4075 ??
Plant ecology
Language:English
Deposited On:15 Nov 2017 11:59
Metadata Last Modified:09 Oct 2018 11:47

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics