Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Karl-Fredrik, 2007. Kvalitetsförändringar hos rajsvingelsorterna Hykor, Perun och Paulita under första skörd. SLU, Dept. of Crop Production Ecology, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Crop Production Ecology

[img]
Preview
PDF
290kB

Abstract

Today, high-yielding leys of good quality are a must for Swedish dairy and beef enterprises if they are to become profitable. Thus, it is of interest to evaluate the quality of the recently released high-yielding Festulolium hybrids ((Festulolium braunii (K.Rich.) A.Camus). The aim of this project was to determine at what phenological stage three different Festulolium hybrids should be cut in order to get the highest nutritional value. The hybrids studied were Hykor, Perun and Paulita. In the study I also investigated if leaf proportion of the crop could be useful for predictions of the crop content of metabolizable energy.

The cultivars were grown in plots within a variety trial with ryegrasses. The trial was located at Rådde in the south-west of Sweden. Each cultivar was replicated three times. The studied cultivars were harvested at the 25th of May, 2nd and 7th of June. Four samples, each with an area of 0.03 m2, were cut at ground level within each of the plots.

The phenological stage of the grasses was visually scored in the field. A detailed analysis of the phenological stage was also done in the lab on the basis of 100 randomly collected tillers. The same sample was thereafter separated into leaves and straw (including leaf sheaths), dried, weighed and analysed for metabolisable energy, protein, NDF, iNDF and ash contents.

The result showed that for Hykor the visually scored phenological stage agreed poorly with
the results from the detailed analysis performed in the lab, especially at late reproductive stages. Perun and Paulita had a good agreement between the visually scored phonological stage and the detailed analysis.

The chemical analyses showed that energy and protein contents decreased and NDF and iNDF
contents increased with the phenological development of the crop.

It was concluded that the two hybrids Perun and Paulita must be harvested at the beginning of heading in order to get a high nutritional value of the crop. The hybrid Hykor must be harvested before the phenological stage, beginning of heading, to get a high nutritional value. The study also shows that the genetical background of the hybrid affects the nutritional value more than leaf proportion does.

,

Bra grovfoderkvalitet är en förutsättning för att dagens mjölk- eller köttproduktion ska bli
lönsam. Detta leder i sin tur till att arterna som odlas i vallen måste ge en hög skörd med ett
högt näringsvärde. Det är därför intressant att undersöka kvaliteten hos de nya högavkastande
rajsvinglarna (Festulolium braunii ((K.Rich.)A.Camus)) som börjat användas i svensk
vallodling.
Syftet med projektet var dels att bestämma vid vilket fenologiskt utvecklingsstadium som de
tre rajsvingelsorterna Paulita, Perun och Hykor ska skördas för att få det högsta fodervärdet. I
studien ingick också att undersöka om beståndets bladandel gick att använda för skattning av
energiinnehållet.
Provtagningen gjordes i parceller som ingick i ett sortförsök med engelskt rajgräs och olika
rajsvinglar. Det fanns tre upprepningar av varje sort och från varje upprepning klipptes 4*3
dm2 stora delprov. Provtagningen ägde rum den 25 maj, 2 juni och 7 juni 2007.
Utvecklingsstadiet bestämdes på två sätt. Först uppskattades utvecklingsstadiet i fält enligt en
skala gjord av Tuvesson 1985. En noggrannare bestämning av utvecklingsstadiet gjordes
genom att 100 skott plockades ut ur den skördade biomassan och utvecklingsstadiet
bestämdes sedan på dessa skott enligt en något modifierad skala. Från den skördade
grönmassan plockades det även ut skott där blad och strå skiljdes åt. Bladen och stråna
torkades och vägdes var för sig, för att blad/strå kvoten skulle kunna beräknas. Bladen och
stråna analyserades med avseende på omsättbar energi, råprotein, NDF, iNDF och aska.
Resultaten visar att för Hykor, som är ett gräs där få skott utvecklas reproduktivt, stämde
uppskattat utvecklingsstadium i fält dåligt överens med beståndets verkliga utvecklingsstadium.
Detta gällde främst i senare utvecklingsstadier. De kemiska analyserna visade att
energi- och proteinhalterna sjönk i takt med den fenologiska utvecklingen hos gräsen samt att
NDF- och iNDF-halterna ökade i takt med den fenologiska utvecklingen. Av undersökningen
framgår att Perun och Paulita senast bör skördas i utvecklingsstadiet begynnande axgång för
att ha ett högt fodervärde. Hykor bör skördas tidigare än begynnande axgång för att ge ett bra
fodervärde.
Undersökningen visade också att sortens genetiska bakgrund påverkade fodervärdet mer än
bladandelen.

Main title:Kvalitetsförändringar hos rajsvingelsorterna Hykor, Perun och Paulita under första skörd
Authors:Olsson, Karl-Fredrik
Supervisor:Frankow-Lindberg, Bodil
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
Keywords:rajsvingel, fenologisk utveckling, smältbar energi, fiberhalt, råprotein
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8711
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8711
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Language:Swedish
Deposited On:08 Nov 2017 12:13
Metadata Last Modified:13 Feb 2019 15:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics