Home About Browse Search
Svenska


Mackegård, Ida, 2018. En studie av hållbar växtnäringstillförsel vid ökad ekologisk produktion i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Crop Production Ecology

[img]
Preview
PDF
495kB

Abstract

Målsättningen för ekologisk produktion är att producera produkter av hög kvalitet och samtidigt visa omsorg om natur och ekosystem. De ekologiska regelverken syftar till att minimera användning av ändliga resurser samt att
bygga upp markens bördighet, vilket är bakgrunden till att exempelvis mineralgödselkväve inte är tillåtet och att man istället ska cirkulera den växtnäring som finns i livsmedelssystemet. Idag används en mängd olika gödselmedel
inom ekologisk produktion. Vanligast är att använda stallgödsel från den egna gården eller inköpt från andra ekologiska eller konventionella gårdar. Växtodlingsgårdar
och trädgårdsodling som inte har tillgång till stallgödsel har möjlighet att använda andra gödselmedel, ofta kallade specialgödselmedel.

Fram till 2030 har nya politiska mål tagits om att öka den ekologiska arealen från 18 till 30 procent av den totala jordbruksmarken. Räcker dagens specialgödselmedel till en ökad ekologisk produktion på växtodlingsgårdar där inte stallgödsel är tillgängligt? Vilka nya möjligheter finns för en hållbar växtnäringsförsörjning på gårdar utan tillgång till stallgödsel?

Störst potential vad gäller mängd växtnäring att cirkulera från samhället finns i urin och fekalier. Att sluta detta kretslopp skulle minska behovet av konventionell
fosfor- och kvävegödsel och det går i linje med ekologisk produktions målsättning att utnyttja lokala växtnäringsresurser. Det finns dessvärre risker med återföringen av avloppsprodukter, speciellt avloppsslam, eftersom att det kan innehålla föroreningar. För att kunna använda avloppsprodukter krävs att avloppssystemet utvecklas för att kunna avskilja dessa. Ny forskning
görs på förbränning av slam och att utvinna ren fosfor ur askan men även om hur separering av urin och fekalier kan genomföras, samt att torka urinen för att få högre koncentration av näringsämnen.

,

Organic farming strives to minimize the impact on the environment, animals and society and still produce high quality products. It is important to reduce reliance on
external inputs and to improve soil fertility. Both conventional and organic manure is used in organic agriculture. Urban residues are also used as fertilizer and is referred to as special fertilizer. Examples of this category are residues from biogas production,meat and bone meal and residues from yeast production.

A new political goal is to increase the ecological farmed area from 18 to 30 percent of the agricultural land until the year of 2030. Will there be enough organic plant nutrition to supply farms without access to animal manure in the future? Farms without access to manure use other types of nutrient sources which either, currently are or might be available in the future.

For that reason, a present option could be to increase and improve nutrient recycling from urban waste. Sewage sludge has potential to become a source of nutrients. Especially phosphor, that is a dwindling resource, could be recycled through this source.
It is not permitted to use sewage sludge as a fertilizer in organic farming, because of the concerns of toxic components. Therefore, new methods and more research within
this area are needed, to find other ways to reuse nutrients from our sewage.

Main title:En studie av hållbar växtnäringstillförsel vid ökad ekologisk produktion i Sverige
Authors:Mackegård, Ida
Supervisor:Wivstad, Maria
Examiner:Bergkvist, Göran
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
Keywords:ekologisk odling, växtnäring, ökad ekologisk areal, specialgödselmedel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10012
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10012
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Cropping patterns and systems
Nutrition programmes
Language:Swedish
Deposited On:11 Dec 2018 12:06
Metadata Last Modified:20 May 2020 10:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics