Home About Browse Search
Svenska


Älmefur, Marcus, 2018. Samspel mellan tillväxt och väderlek hos olika sorter av fodermajs. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Crop Production Ecology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Fodermajs är en gröda som i Sverige ökat i odlingen sedan början på 2000-talet. En av anledningarna till det är höga skördenivåer av energirik biomassa per hektar. Eftersom majsen är en tropisk växt som härstammar ifrån Mellanamerika är val av sorter som passar i vårt klimat viktigt. Detta för att kunna odla en sort med rätt tidighet och som hinner skördas med god näringskvalitet under vegetationsperioden i Sverige. En tidig sort har en kortare växtsäsong och hinner inte ackumulera lika mycket i biomassa, men kan säkrare uppnå önskad näringskvalitet genom sin tidigare mognad. En sen sort har en längre växtsäsong och hinner producera en större mängd biomassa, men har större risk att inte uppnå önskad mognad och näringskvalitet.

Syftet med arbetet var att öka kunskapen om hur skörd och kvalitet för tidiga, mellansena och sena sorter av fodermajs samspelar med extremväder som kyla och torka jämfört med normalår. Om en sort är tidig eller sen går att urskilja genom sortens FAO-tal. En sort med FAO-tal på 150 mognar 7-14 dagar tidigare än en sort med 220 i FAO-tal. Skörd i kg torrsubstans, stärkelsehalt och torrsubstanshalt jämfördes under år 2012, 2013 och 2016. För varje år och på varje plats användes dygnsvisa väderdata (medeltemperatur, nederbörd och evapotranspiration) ifrån närliggande SMHI väderstation.

Skördedata hämtades ifrån den svenska sortprovningen av ensilagemajs och kommer ifrån områdena Skåne, Halland, Gotland, Småland och Västmanland. Målet är att hitta strategier för hur en lantbrukare kan välja rätt sort genom att visa hur tidiga, medelsena och sena sorter uppträder under olika klimatiska betingelser.

Resultaten visade att majs är mer torktålig än vad den är köldtålig. Kalla år är inte bra majsår medan torra år fortfarande kan ge höga skördenivåer. Eftersom värme påverkar majsens tillväxt mer än nederbörd, bör majs odlas på jordar som snabbt blir varma på våren. På södra odlingslokaler (Skåne, Halland och Gotland) som är väl lämpade för majsodling kan sena sorter som mognar senare användas. På odlingslokaler där majsodling inte är lika etablerat (Småland och Västmanland) bör tidiga sorter användas för att majsen ska hinna mogna i tid och skördas innan frostnätterna inträder och näringskvaliteten blir undermålig.

,

Maize is a crop that has increased in farming since the beginning of the 21st century. One reason for this increase is the potential of large energy rich harvests of biomass per hectare. As maize origins from Central America, the choice of which variety to use is important in order to obtain a quantitative and qualitative harvest during the Swedish growing season. A later variety has a longer growth season and can produce a larger amount of biomass. An early type of maize has a shorter growth season, but cannot produce as much biomass.

The purpose of this essay is to compare early and late varieties of maize and show how different crop varieties perform in different environment, such as weather and location.

The earliness of a variety can be distinguished by the FAO-number. A variety with a FAO-number of 150 ripens 7-14 days earlier than a variety with the FAO-number of 220. Harvests during 2012, 2013 and 2016 were compared regarding their harvest of dry matter, starch levels and dry matter level. Daily weather data (average temperature, precipitation and evapotranspiration) for each year and location was gathered from the local weather stations. The harvest statistics were taken from Swedish variety testing of silage maize in Skåne, Halland, Gotland, Småland and Västmanland.

The results show that maize is more drought resistant than cold resistant. Cold years are not good for maize; however, dry years can result in large harvests. Maize should therefore be grown in areas with light soils that warm up quickly in the spring. Southern areas (Skåne, Halland and Gotland) are more suitable for maize and it is better to use late varieties that ripen later here. In areas further north (Småland and Västmanland), maize cultivation is not as established, however, in these areas early types of maize should be used for the maize to ripen in time for harvest before frosts.

Main title:Samspel mellan tillväxt och väderlek hos olika sorter av fodermajs
Authors:Älmefur, Marcus
Supervisor:Halling, Magnus
Examiner:Boström, Ullalena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
Keywords:Fodermajs, FAO-tal, väder, majsvärmeenheter, skördedata.
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9361
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9361
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Language:Swedish
Deposited On:04 Jun 2018 13:50
Metadata Last Modified:20 May 2020 10:53

Repository Staff Only: item control page