Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Madeleine, 2014. Cooking banana farming system in rural Uganda : a comparison between agroforestry systems and non agroforestry systems. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Crop Production Ecology

[img]
Preview
PDF
823kB

Abstract

The demand for food, feed, fibre and fuel has increased in Uganda over the past 50 years due to population growth. Recurring extreme climate events such as drought and flooding, in combination with large-scale land degradation, have led to declining crop yields. Lack of equipment, money and socio-economic issues has contributed to low yields. However, the soils in Uganda have the potential to produce much higher yields than they do today.
This study, which was carried out in April-June 2013 in Kkingo District, south-east Uganda, examined the effects of agroforestry on yield of cooking bananas in small-holder farming systems. Six farms practising agroforestry and six farms with no agroforestry, which were chosen in cooperation with the NGO Vi Agroforestry, were compared. On each farm, semi-structured interviews and seasonal interviews were held and the crops cultivated were recorded, particularly cooking bananas in mixed cropping systems. This study was run in parallel and in cooperation with two other studies, one on soil carbon stocks and one on macrofauna, and farms and sampling sites were chosen to fit all three studies.
The results showed significantly increased yield of cooking bananas in the agroforestry systems. The farms which used organic manure (i.e. the agroforestry farms) also had significantly higher yields of cooking bananas. Agroforestry gave a more diverse cropping system than the non-agroforestry system, which resulted in a higher standard of living and more self-sufficient households on agroforestry farms. Agroforestry was no more time-consuming than the non-agroforestry system. In fact, in the long run agroforestry involved less heavy work. One of the most important factors for success in agroforestry was the farmer’s knowledge and dedication to managing the farm and taking advantage of all available resources.

,

Efterfrågan på mat, foder och ved har ökat under de 50 senaste åren i Uganda, på grund av en snabbt växande befolkning. Samtidigt som småskaliga lantbrukare i Uganda lider av produktionsnedgång i jordbruket. Det finns studier som visar på att agroforestry ger en ökning i skörd av kokbanan samt andra grödor som majs och kaffe. Agroforestry kan även ge jorden en bättre vattenhållande kapacitet och öka mullhalten i marken vilket kan bidra till en ökning i skörd.
Syftet med denna studie var att undersöka effekten agroforestry har på skörden av kokbanan i småskaliga lantbruk i Uganda. Sex gårdar med agroforestry principer jämfördes med sex gårdar som inte praktiserade agroforestry, gårdarna valdes ut i ett samarbete med den svenska biståndsorganisationen Vi Skogen. Hypotesen var att agroforestry metoden leder till högre skörd av kokbanan än icke-agroforestry. Samt att agroforestry är mer tidskrävande och hårdare arbete och att användning av organisk gödsel skulle ge högre skörd än utan gödsel. Fältarbetet utfördes i Kkingo region, sydväst om Masaka, Uganda. På varje gård valdes sex provrutor ut for att undersöka vegetationen. På varje gård gjordes även intervjuer med varje bonde (kunde ske parvis) samt gruppintervjuer med ca 10 bönder åt gången.
Resultaten visar på signifikant högre skörd av kokbanan med agroforestry jämfört med icke-agroforestry. Användningen och användningsmetoden av organisk gödsel, hade stor betydelse och gav högre skörd av kokbanan om gödsel användes. Dock så var inte agroforestry mer tidskrävande än icke-agroforestry och långsiktigt krävde det mindre tungt jobb. Slutligen resulterade agroforestry i att ge småskaliga bönder i Uganda en högre levnadsstandard och ett mer självständigt hushåll med mer komplext odlingssystem med större mångfald.

Main title:Cooking banana farming system in rural Uganda
Subtitle:a comparison between agroforestry systems and non agroforestry systems
Authors:Andersson, Madeleine
Supervisor:Halling, Magnus
Examiner:Bergkvist, Göran
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
Keywords:Agroforestry farming system, Non agroforestry, Cooking banana, Improved livelihoods , Uganda
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3219
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3219
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Language:English
Deposited On:25 Apr 2014 09:57
Metadata Last Modified:09 Oct 2018 10:08

Repository Staff Only: item control page