Home About Browse Search
Svenska


Palmkvist, Kristofer, 2006. Utvecklingen hos nattskatta (Solanum nigrum L.) och dess bekämpningsbehov i konservärtsodling. SLU, Dept. of Crop Production Ecology, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Crop Production Ecology

[img]
Preview
PDF
197kB

Abstract

Black nightshade (Solanum nigrum L.) is a major problem in gardenpea cultivations
contracted by Findus AB, a Swedish food processing company. The main problem is that the
nightshade berries contain solanin and, thus, are not tolerated in the marketed product, which
is fresh frozen peas. In addition, berries have the same size and color as the peas and cannot
be separated at the factory. Black nightshades have the last ten years become a more common
weed in field grown vegetables in the southern parts of Sweden. This MSc thesis presents an
experiment conducted in 2005, aiming at developing a tool for predicting the need for control
of black nightshade in peas. The report includes a literature review concerning characteristics,
growth and plant development of black nightshade. Also, it includes a description of the pea
cultivation strategy of Findus AB. The experimental part consisted of registration of the
development of black nightshade in relation to pea plants. The registrations were done in pea
fields contracted by Findus AB. The study of development was conducted in fields with four
pea cultivars differing in earliness. No berries of black nightshade were produced before the
harvest of the two early pea cultivars. However, nightshade plants growing in fields with late
pea cultivars were able to produce berries before harvest, indicating a need for an effective
weed control. The data from these experiments was then compiled to form graphic
presentations for each of the species. These graphs show the relationship between the
development of black nightshade and peas, and can be used to predict the risk of nightshade
plants producing berries before harvest of peas. As a result, the data from these graphs can
assist farmers and weed assistants in determining whether or not black nightshade shall be
controlled.

,

Nattskatta (Solanum nigrum L.) utgör ett stort problem livsmedelsföretaget Findus AB
ärtodlingar på grund av de giftiga bären. Bären har samma färg och storlek som
konservärtorna och kan ej frånskiljas på fabriken. Nattskatta har de tio senaste åren blivit ett
alltmer vanligt ogräs, främst i fältmässig köksväxtodling i södra Sverige. Denna rapport
presenterar ett examensarbete som genomfördes växtsäsongen 2005. Syftet var att bestämma
ett tröskelvärde för bekämpning av nattskatta, baserat på en jämförelse av nattskattans och
ärtplantans utvecklingshastighet. Rapporten innehåller en litteraturstudie över nattskattans
egenskaper, groning och utveckling. Den ger också en beskrivning av Findus
ärtodlingsstrategi och företagets problem med nattskattan. Examensarbetets experimentella
del bestod i att registrera nattskattans utveckling i förhållande till ärtplantornas och pågick
under sommaren 2005. Detta utfördes hos lantbrukare som odlade konservärter på kontrakt till
Findus och som var drabbade av nattskatta. Försöket omfattade fyra ärtsorter med olika
tidighet och målet var att bestämma bekämpningsbehovet av nattskattan. I de två tidigaste
sorterna hann nattskattan inte bilda bär innan skörd av grödan. I de två senare sorterna
bildades däremot nattskattabär, vilket visar på ett bekämpningsbehov för att undvika
föroreningar av ärtskörden. Resultaten från alla fält sammanställdes till diagram för varje
enskild sort. I dessa diagram plottades en linje som beskrev nattskattans utveckling i
förhållande till ärtplantorna, och indikerade bekämpningsbehovet. Detta sammanställdes i ett
diagram där man kan utläsa om bekämpning mot nattskatta är behövlig för de olika sorterna.
Detta diagram kan hjälpa ogräsassistenter och odlare att bestämma om nattskattan skall
bekämpas eller ej.

Main title:Utvecklingen hos nattskatta (Solanum nigrum L.) och dess bekämpningsbehov i konservärtsodling
Authors:Palmkvist, Kristofer
Supervisor:Andersson, Lars
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
Keywords:Solanum nigrum, nattskatta, konservärtor, utvecklingsstadium
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7941
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7941
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4075 ??
Pests of plants
Language:Swedish
Deposited On:18 Oct 2017 06:47
Metadata Last Modified:09 Oct 2018 11:34

Repository Staff Only: item control page