Home About Browse Search
Svenska


Pettersson, Martin, 2012. Alternativa värdväxter för växtpatogener i svensk växtodling. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Crop Production Ecology

[img]
Preview
PDF
277kB

Abstract

Kraven på hög kvalité och höga skördar har länge varit en drivkraft för att effektivisera och utveckla växtodlingen. Lantbrukare har i alla tider försökt att minska de negativa effekter som ogräs, insekter, svampar, bakterier och virus har haft på skörden. Bekämpningen har sett olika ut genom åren och utvecklats utifrån kunskaper om skadegörarna och ogräsen. Växtföljder, jordbearbetning samt bekämpning kemiskt och mekaniskt är idag de främsta åtgärderna.

Målet med denna litteraturstudie är att ge en klarare bild av samspelet mellan besvärliga växtpatogener och dess värdväxter i dagens svenska lantbruk. På detta vis kan man dra slutsatser om huruvida ogräsfloran på ett fält har betydelse för vilka svamp- och virussjukdomar som kan tänkas uppkomma på detta fält.

Studien visade att flertalet svampsjukdomar och virusinfektioner kan drabba flera av våra vanligaste åkerogräs, men även arter som odlas i vall kan angripas. Hur stor betydelse detta har för patogenens spridning och livscykel är beroende av flera faktorer bl.a. klimat samt patogenen i sig själv och val av värdväxten. Det är svårt att säga något generellt och ge konkreta odlingsråd med avseende på ämnet.

Arbetet är upplagt så att vissa patogener är granskade på grundligare nivå och behandlas separat i uppsatsen. Dessa är utvalda dels på grund av att de angriper olika grödor och har intressanta särdrag. Flertalet av patogenerna och dess värdväxter presenteras endast i tabellform.

,

Requirements for high quality and high yield have for a long time been a driving force to improve and develop crop production. Farmers have during all times tried to reduce yield losses caused by weeds, insects, fungus, viruses and bacteria. The main control of them is based on of knowledge about their biology. Today we often use crop rotation, tillage and mechanic or chemical control to regulate them.

The aim of this essay is to give a summarizing picture of the interactions between plant pathogens and their hosts in Sweden. In this way a conclusion could be drawn on the basis on weed presence in a field and the risk of contamination of the crop from pathogens using weeds as host plants.

One conclusion is that most of the common Swedish weeds could be an alternative host for fungus diseases and virus infections, in addition crops that are used in leys could be hosts for diseases. How important this is for the lifecycle of the pathogen depends on the host and of course on the pathogen. It’s hard to give any practical advises and even harder to draw general conclusions.

This essay presents some host-pathogen interactions thoroughly, while other examples are presented only in tabular form. The former are chosen based on which crop they infect and interesting feature.

Main title:Alternativa värdväxter för växtpatogener i svensk växtodling
Authors:Pettersson, Martin
Supervisor:Andersson, Lars
Examiner:Persson, Paula
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
Keywords:Samspel, Ogräs, Virus, Svamp, Värdväxter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1919
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1919
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Plant diseases
Language:Swedish
Deposited On:17 Dec 2012 11:46
Metadata Last Modified:09 Oct 2018 10:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics