Home About Browse Search
Svenska


Axelsson, Lukas, 2013. Påverkar tidighetstyp fiberhalten hos rödklöver?. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Crop Production Ecology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The high feeding value of red clover makes it into an important species in Swedish agriculture. There are three different maturity types grown in Sweden, early, medium late and late. The time for heading, regrowth and winter hardiness is affected by the maturity type, but there can also be other factors that are affected by the maturity type, for instance fiber content. In a greenhouse experiment three red clover varieties of different maturity types were compared; early Titus, middle late SW Nancy and late SW Torun. The features compared were fiber content and differences in development rates. The results indicate that the development rate of Titus was remarkably fast whereas the difference between SW Nancy and SW Torun was smaller. There was a large variation within each variety, which could be a result of low competition between plants.
The fiber content correlated well with the leaf/stem-ratio, or the proportion of the plant that consisted of leaves. The leaf/stem-ratio decreased for all three varieties over time, but Titus had the lowest leaf/stem-ratio throughout the experiment because of its fast development rate. However, when the varieties were compared at the same developing stage, without any consideration of actual age, there were no differences in the leaf/stem-ratios between the varieties.
The fiber content was highest in Titus throughout the experiment, whilst the difference between SW Nancy and SW Torun was small. When the three varieties were compared at the same leaf/stem-ratio, Titus had the highest fiber content, which indicates that maturity type may be affecting the fiber content.

,

Rödklöver är tack vare sitt goda fodervärde en viktig art inom svensk odling. Det finns i Sverige tre tidighetstyper av rödklöver, tidig, medelsen och sen. Tiden för blomning, förmåga till återväxt samt vinterhärdighet påverkas av tidighetstyp. Det kan även finnas andra skillnader kopplade till tidighetstyp som t.ex. fiberhalt. I detta växthusförsök jämfördes tre rödklöversorter med olika tidighet, Titus (tidig), SW Nancy (medelsen) samt SW Torun (sen), med avseende på fiberhalt och skillnad i utvecklingshastighet. Resultaten visar att Titus hade snabbast utveckling och att skillnaderna mellan SW Nancy och SW Torun var mindre. Variationen i utvecklingshastighet för enskilda plantor inom sorterna var stor, vilket till stor del kan bero på en låg konkurrens mellan plantor. Fiberhalten korrelerade bra med bladandelen, det vill säga hur mycket av biomassan som utgörs av blad. Bladandelen hos de tre sorterna sjönk med tiden och den snabbare utvecklingen hos Titus gjorde att den genomgående hade en lägre bladandel jämfört med de övriga typerna vid en given tidpunkt. Jämfördes de tre sorterna vid samma utvecklingsstadium, utan hänsyn till faktisk ålder, fanns ingen skillnad i bladandel. Fiberhalten var genomgående högst hos Titus, medan skillnaderna mellan SW Nancy och SW Torun var små. Fiberhalten i stjälkfraktionen var högre hos Titus jämfört med de övriga sorterna trots att de hade samma bladandel, vilket leder till slutsatsen att det finns en påverkan på fiberhalten som beror av tidighetstyp.

Main title:Påverkar tidighetstyp fiberhalten hos rödklöver?
Authors:Axelsson, Lukas
Supervisor:Halling, Magnus
Examiner:Frankow Lindberg, Bodil
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
Keywords:rödklöver, tidighetstyp, fiberhalt, NDF, utveckling, vall, foder
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2116
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2116
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agriculture - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:21 Mar 2013 16:19
Metadata Last Modified:09 Oct 2018 10:11

Repository Staff Only: item control page