Home About Browse Search
Svenska


Pers Berglund, Anna, 2016. Weed suppressive ability of crop mixtures. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Crop Production Ecology

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

In order to assess the weed suppressive ability of a pea/barley crop mixture and the component crops in sole cropping, a controlled outdoor experiment was performed at The Swedish University of Agricultural Sciences, Ultuna, Sweden, in the summer of 2015. A substitutive completely randomized experimental design was used with seven treatments and six replicates. The weed species planted in the experiment was Elytrigia repens (L.) Desv. Ex Nevski. At three occasions leaf area index (LAI) was optically measured using a LAI-2200C Plant Canopy Analyzer. Two destructive harvests were taken in order to assess the biomass of different plant parts from each of the component species. At the first harvest leaf area was measured in order to calibrate the optical LAI data. The results revealed a good correlation between optically obtained LAI and LAI data from the destructive harvest; pea had the highest LAI and the intercrop was intermediate to the component crops in monoculture. Presence of a crop (sole crop or intercrop) significantly diminished the growth of E. repens but there were no differences between sole crops and intercrop. Sole cropped pea and barley showed ability to compete against weeds at the first and the second harvest respectively whereas the intercrop showed an ability to compete at both harvests indicating an advantage of the crop mixture in terms of weed suppression.

,

Ogräsen har gjort sig kända som viktiga skördesänkare inom växtproduktion på åkermark. Inom ekologisk odling finns en uppsjö metoder för att på mer eller mindre lång sikt kontrollera detta problem. Den här uppsatsen grundar sig på ett experiment som finansierats av EU-pengar i forskningsprogrammet PRODIVA. En mycket kort beskrivning av idén och syftet med PRODIVA är att man vill kartlägga vikten av diversifieringen på våra åkrar för att minska ogräsens negativa inverkan. Alltså, om man odlar olika grödor tillsammans, samtidigt och har en större artrikedom på åkrarna, kan man då minska ogräsens makt över marken?
För att ta utvärdera konkurrensförmågan gentemot ogräset kvickrot hos ärt, korn och en blandning av dem, jämfört med ingen gröda alls så utfördes under sommaren 2015 ett odlingsexperiment. Grödornas förmåga att konkurrera om ljuset med ogräset skulle undersökas. Experimentet utfördes i odlingslådor utomhus i en nätgård på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, Ultuna och bestod av sju olika led: 1 kvickrot i renbestånd (ogräs); 2 korn; 3 ärt; 4 korn och kvickrot; 5 ärt och kvickrot; 6 korn och ärt; 7 korn, ärt och kvickrot. Alla arter i rena bestånd och i alla möjliga kombinationer. Alla led upprepades sex gånger och antalet odlingslådor, eller experimentella enheter, var 42.
Vid tre tillfällen i juli mättes ljusgenomsläppet i varje odlingslåda med ett optiskt instrument, LAI2200C, som jämför ljuset som går in i grödan med det som når botten på beståndet. Apparaten räknar sedan ut ett värde på bladyteindex (LAI) baserat på ljusmätningen. Två destruktiva skördar togs för att ta reda på biomassan hos de olika växtdelarna ur respektive art. En i slutet av juli och en i slutet av augusti, halva experimentet åt gången. Vid den första skörden gjordes dessutom en bladytemätning av alla blad från fem plantor per art ur varje skördad låda. Bladytemätningen användes sedan dels för att kalibrera de optiska mätningarna mot uppmätt bladyteindex, dels för att räkna ut termen specifik bladyta (SLA) som anger bladets yta per viktenhet. Ett blad som är skuggat brer ut sig mer än ett blad i direkt solsken, antalet kvadratcentimeter per gram ökar.
Resultaten visade att närvaro av en gröda gör att ogräsen minskar och med tiden blir denna effekt starkare. Ogräsens tillväxt mellan första och andra skörden var mycket kraftigare i ledet utan gröda än i leden med en eller två grödor. Vidare kunde vi se att kvickroten var påverkad av ljuskonkurrensen från grödorna. Ärten skuggade mest, kornet minst och grödblandningen låg mittemellan. Termen Ability to compete (AC) anger andelen ogräsbiomassa av total biomassa i en experimentell enhet. När vi räknade ut AC för korn, ärt och grödblandningen vid de olika skördetillfällena så visade det sig att ärt konkurrerade mot ogräs vid det första skördetillfället, korn vid det andra och grödblandningen hade konkurrensförmåga vid båda skördarna. I och med det resultatet har grödblandningen en fördel som ogräskonkurrent. I experimentet hade ogräsen ingen inverkan på grödan.

Main title:Weed suppressive ability of crop mixtures
Authors:Pers Berglund, Anna
Supervisor:Verwijst, Theo and Lundkvist, Anneli
Examiner:Eckersten, Henrik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
Keywords:Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, intercropping, LAI, LAI-2200C Plant Canopy Analyzer, leaf area index, pea, spring barley, weed, weed tolerance
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6098
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6098
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Weeds and weed control
Language:English
Deposited On:29 Nov 2016 11:59
Metadata Last Modified:09 Oct 2018 10:04

Repository Staff Only: item control page