Home About Browse Search
Svenska


Knutsson, Johan, 2015. Hur olika fånggrödor påverkar klumprotsjuka. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Crop Production Ecology

[img]
Preview
PDF
541kB

Abstract

I rapsodling (Brassica napus) är klumprotsjuka orsakad av svampen Plas-modiophora brassicae den värsta sjukdomen ekonomiskt sett. För att und-vika att få in denna sjukdom i våra jordar är det lättaste att undvika att odla raps eller andra arter inom den korsblommiga växtfamiljen. Då raps är en väldigt bra förfrukt och även bra ekonomiskt, är detta inte möjligt, utan man måste istället använda sig av andra tekniker.
Den största anledningen till att man etablerar fånggrödor är att man vill ta vara på eventuellt kväve som annars kan lakas ut från markerna. Genom att undvika utlakning bidrar man till en produktion som tar hänsyn till miljön och gör växtodlingen mer hållbar. Eftersom det finns fånggrödor i många olika släkten, bl.a. i senapssläktet (Sinapis), är chansen stor att dem eventu-ellt kommer påverka klumprotsjuka på något sätt. Målet med denna litteraturstudie var att ta reda på hur olika fånggrödor på-verkar klumprotsjuka. Med den informationen kan man lättare välja en fånggröda som inte uppförökar P. brassicae eller en fånggröda som har en sanerande effekt på svampen.
Denna litteraturstudie visade att vissa fånggrödor, som t.ex. rättika (Rap-hanus sativus var. oleifera) och vitsenap (Sinapis alba) uppförökade P. brassicae. I svenska experiment har man inte kunnat identifiera någon sane-rande gröda mot klumprotsjuka, men förhoppningsvis kommer man i fram-tiden förädla fram en växt enbart för att sanera marker med avseende på P. brassicae.

,

The disease with largest economic impact in oil seed rape (Brassica napus) cultivation is the clubroot disease caused by the fungus Plasmodiophora brassicae. To avoid this disease the only thing to do is to not grow oil seed rape or other species in the Brassicaceae family. However, since oil seed rape is a good preceding crop, and has economic significance for the farmer it is preferable to use other technics to avoid the disease.
The main reason to grow catch crops is to capture the nitrogen that other-wise would leach from the soil. Avoiding leaching contributes to a produc-tion with consideration of the environment and makes crop production more sustainable. Since there are many different catch crops in different genera, there is risk that they may act as hosts for the clubroot disease.
The goal with this literature study was to clarify if and how different catch crops effect the clubroot disease. The study will provide information on how to choose a catch crop that will not multiply P. brassicae, or a catch crop that has a sanitizing effect on P. brassicae.
The study reveals that some of the Brassicaceae catch crops, like radish (Raphanus sativus var. oleifera) and white mustard (Sinapis alba) multiply P. brassicae. In Swedish experiments, no crop has yet been found with a sanitizing effect, but hopefully such crops will be developed in the future.

Main title:Hur olika fånggrödor påverkar klumprotsjuka
Authors:Knutsson, Johan
Supervisor:Kolseth, Anna-Karin
Examiner:Persson, Paula
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
Keywords:Brassica, Brassicaceae, catch crop, korsblommig, oljeväxter, Plasmo-diophora brassicae
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4864
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4864
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Plant diseases
Language:Swedish
Deposited On:24 Sep 2015 12:25
Metadata Last Modified:09 Oct 2018 10:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics