Home About Browse Search
Svenska


Siggelin, Erik, 2017. Durumvete : lantbrukares erfarenheter av durumveteodling på Gotland. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Crop Production Ecology

[img]
Preview
PDF
424kB

Abstract

Durumvete (Triticum durum) är en tetraploid art av vete som främst används för pastatillverkning. Gotland har bra förutsättningar för durumveteodling jämfört med andra delar av Sverige, eftersom klimatet är milt och soligt, samt att jordens pH-värde är högt. Durumvete är känsligt för att tappa i falltal, därför är ett torrt och stabilt väder viktigt. Durumvetet har också en stor benägenhet att ackumulera kadmium (Cd) i kärnan. Högt pH i marken ger en lägre tillgänglighet av Cd för växten. Målet med detta arbete var att ta reda på vilka faktorer durumveteodlare anser är viktiga för framgångsrik odling av durumvete. Det gjorde jag genom att djupintervjua lantbrukare om deras erfarenhet av durumveteodling. Lantbrukaren med minst erfarenhet av durumveteodling hade odlat durumvete i två år. Lantbrukaren med mest erfarenhet hade odlat durumvete i mer än tio år. Gemensamt för lantbrukarna är att de tycker det är roligt att odla något nytt och att de vill odla en gröda med ett högt värde. De faktorer som lantbrukarna ansåg var mest avgörande för avkastningen var tillräckligt hög planttäthet och god vattentillgång. Lantbrukarna tillförde ungefär lika mycket växtnäring. Lantbrukarna gödslar både för att få en hög avkastning och för att få en tillräckligt hög proteinhalt. Durumvetet är känsligt mot svamp och har en liten bladmassa som konkurrerar svagt med ogräs. Lantbrukarna bekämpar därför både ogräs och svamp tidigt.

,

Durum wheat (Triticum durum) is a tetraploid wheat that is mainly used for pasta production. Gotland has good conditions for cultivation of durum wheat compared with other parts of Sweden, as the climate is mild and sunny, and the soil has high pH values. Durum wheat has a higher sensitivity for drop in the falling number, therefore a dry and stable weather is essential. The durum wheat also has a higher tendency to accumulate cadmium (Cd) in the grain. High pH in the soil reduces the availability of Cd for the plant. The aim of this work was to find out what factors durum wheat farmers consider important for successful cultivation of durum wheat. I did this by interviewing farmers about their experience of durum wheat cultivation. The farmer with the least experience of durum wheat cultivation had grown durum wheat for two years. The farmer with the most experience had grown durum wheat for more than ten years. Something the farmers had in common was that they find it exiting to grow something new, and that they want to grow a crop with a high value. The factors that the farmers felt were crucial for a successful cultivation of durum wheat was a sufficiently high plant density and high water availability. The farmers fertilize both to get a high yield and to get a sufficiently high protein content. The durum wheat is susceptible to fungi and has a low leaf biomass that competes poorly with weeds. Therefore, the farmers apply both herbicides and fungicides at an early stage.

Main title:Durumvete
Subtitle:lantbrukares erfarenheter av durumveteodling på Gotland
Authors:Siggelin, Erik
Supervisor:Bergkvist, Göran
Examiner:Andersson, Lars
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
Keywords:Triticum durum, avkastning, intervju
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6260
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6260
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Language:Swedish
Deposited On:06 Mar 2017 15:48
Metadata Last Modified:09 Oct 2018 10:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics