Home About Browse Search
Svenska


Jansson, Amanda, 2013. Hur koncentrationen tillgängligt markkväve i matjorden respektive alven varierar inom ett fält på våren beroende på jordens egenskaper. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Crop Production Ecology

[img]
Preview
PDF
860kB

Abstract

Variationen i mängden lättlösligt markkväve inom fält på våren är stor och anledning till variat-ionen är svår att förklara. Syftet med denna undersökning var att ta reda på hur det lättlösliga kvävet i marken varierar på ett 20 ha stort fält i Halland. Jag ville undersöka om orsakerna till denna variation kan förklaras med olika oberoende faktorers (som kan fås ut vid markkartering) påverkan och om det kan beskrivas med linjära ekvationer. Jag har använt analysdata från 21 platser i fältet för att söka samband mellan markvariabler och mängden lättlösligt kväve i marken på våren i matjorden respektive alven. Det fanns positiva, men osäkra, samband mellan mängden lättlösligt kväve och lerhalt respektive pH i matjorden. Mullhalten var den faktor som påverkade mängden kväve mest i alven, där den förklarade ca 46 % av variationen. Det var inte möjligt att öka förklaringsgraden nämnvärt genom att lägga till fler faktorer i analysen.

,

The variation of soil mineral nitrogen within field during spring is great and the cause of the vari-ation is difficult to explain. The aim of this investigation was to find out how the soil mineral nitrogen varies and the cause of the variation. I have analyzed soil data for content of mineral nitrogen from samples taken in a 20 ha field in Halland, Sweden, and correlated it to variables measured in the regular soil mapping. There were positive, but vague, correlations between soil mineral nitrogen and clay content pH, respectively, in the topsoil. The biggest influence on soil mineral nitrogen was from organic matter in the subsoil. Adding more factors in the analyses had negligible effects of the explained variation in soil mineral nitrogen.

Main title:Hur koncentrationen tillgängligt markkväve i matjorden respektive alven varierar inom ett fält på våren beroende på jordens egenskaper
Authors:Jansson, Amanda
Supervisor:Bergkvist, Göran
Examiner:Eckersten, Henrik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
Keywords:ammoniumkväve, nitratkväve, fältvariation, markegenskaper, fältförsök
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2989
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2989
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agriculture - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:21 Jan 2014 10:45
Metadata Last Modified:09 Oct 2018 10:09

Repository Staff Only: item control page