Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W |
Number of items: 98.

A

Anderberg, Alva, 2016. Vrdspecifitet och diversitet av svampendofyter hos Fraxinus excelsior och Acer pseudoplatanus. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Andersson, Ragna, 2013. Kommaskldlusen Lepidosaphes ulmi (Linnaeus) i svensk ppelodling : livscykel och naturliga fiender. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Ardal, Embla, 2012. Odling av mikroalger inom trdgrdsnringen : kan mikroalger som producerar kommersiellt intressanta mnen tillvxa i anvnd nringslsning frn vxthusodling?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)

Asp, Klara, 2014. Biosolar Roofs grna tak version 2.0 : en plats fr biologisk mngfald, solpaneler och pollinatrer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

B

Backstrm, Louise, 2016. Frekomst av lnghorningarna Pyrrhidium sanguineum, Poecilium alni och Phymatodes testaceus (Coleoptera: Cerambycidae) inom Skne ln : vilka faktorer i landskapet pverkar habitatval fr P.sanguineum, P. alni och P.testaceus?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Bengtsson, Torbjrn, 2015. Biological control of root-knot nematodes (Meloidogyne spp.) by the fungus Pochonia chlamydosporia : a review. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Berg, Philip, 2014. Analysis of oil content in the transgenic lines and wild-type of Lepidium campestre . First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Bjrn, Oscar, 2018. Skldlss i orkidodling : biologi, skadebild, frekomst och bekmpningsmetoder. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

C

Catharina, Jacobsson Ringkvist, 2018. Alla tiders perenner! : jmfrelse av tolv arters utbud p tre plantskolor ren 19101930 och 1950-1970. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Cederlf, Cinna, 2013. Fngslande dofter p gott och ont : doftmnen fr bekmpning av skadegrare i fruktodlingar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

D

Danielsson, Anna, 2014. Fritidsodlarens frmsta frsvar : trdgrdsvxter som skydd mot skadedjur. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Danielsson, Olle, 2015. Preferences of the common garden ant (Lasius niger) in choice of aphid mutualist : Possibilities to increase biological control of the rosy apple aphid (Dysaphis plantaginea). First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

De Vahl, Erik, 2016. Norrlandslk nordlig raritet, mellansvensk torparvxt eller terfunnen sknsk spetsforskning? : ursprung och bevarandevrden fr en udda Allium-hybrid i den svenska nationella genbanken. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Diderot, Therese, 2016. Evaluation of a push-pull strategy against fungus gnats (Diptera: Sciaridae). First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

E

Egerstrm, Anna, 2013. Hstkastanjskldlusen Pulvinaria regalis : biologi och utbredning i sdra Sverige 2013. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Eidelf, Matilda, 2013. Tsuga och Pseudotsuga : mjliga arter fr svenskt klimat. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Eklund, Fredrika, 2012. Det svenska hrdighetssystemet fr perenner : utredning och frslag p frndringar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)

Elgerud, Emanuel, 2017. Effekt av pluggstorlek, plantlder och planteringsdjup p kvalitativ och kvantitativ skrd av tv olika sorters stpotatis Ipomoea batatas (L.) Lam., under svenska odlingsfrhllanden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Engelbrekt, Niklas, 2013. Kalcium hos pple : funktion i vxten, inverkan p lagringsduglighet samt metoder fr att hja kalciuminnehllet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Enocksson, Anna, 2013. Healthier vegetables through temperature stress? : a review of Brassica oleracea. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Eriksson, Lovisa, 2012. Pverkan av fysikaliska och mikrobiologiska faktorer p vaslivet hos snittblommor. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)

F

Fabo, Karl-Johan, 2018. Recirkulering av restprodukter och gynnande av arbuskulr mykorrhiza : tv mjliga faktorer i strvan mot ett hllbart fosfornyttjande?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Fahlgren, David, 2014. In vitro germination and embryo rescue of Lepidium campestre hybrids. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Forsmark, Benjamin, 2012. Elater ferrugineus and Osmoderma eremita, a regional survey and habitat requirements on different landscape scales. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)

Fransson, Therese, 2014. Almens vara eller icke vara : om almsjukan och resistens. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

G

Gustafsson, Erik, 2014. Lhckar fr minskad vinderosion och andra ekosystemtjnster. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Gtmark, Hulda, 2012. Erfarenheter av grnsaksodling p tak : en studie i samarbete med Augustenborgs Botaniska Taktrdgrd. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)

H

Hannus, Simon, 2017. Odlingssubstrat fr vednedbrytande matsvampar : hur ostronskivlingens och shiitakens substratpreferenser pverkar vilka organiska restprodukter som lmpas fr substrattillverkning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Hedlund, Fredric, 2017. Alternativ till kemisk tillvxtreglering : inom kommersiell prydnadsvxtodling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Hellstrm, Anja, 2014. Vrdet av stadsodlingen i Rosengrd : utifrn fastighetsgares perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Hjelt, Zhanna, 2016. Phytophthora-sjukdomar i jordgubbsodling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Hultenius, Stefan, 2014. Effekten av sockerbetsextrakt (SBE) och hormonreglering i sjukdomsutveckling av stjlkbakterios i potatis, Solanum tuberosum, orsakad av Dickeya solani. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Hkansson, Oscar, 2015. Reducing patulin levels in apple juice by fermentation with Saccharomyces cerevisiae. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Hgvall, Johanna, 2016. Rent grundvatten - en ndlig resurs?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

J

Johansson, Carita, 2017. Konsekvenser av inavel under mnga generationer : populationsgenetiska mekanismer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Johansson, Christoffer, 2019. Fruktflugor ur Rhagoletis slktet som hot i odling i Sverige och mjliga bekmpningsmetoder. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Jonsson, Linn, 2017. Eneskogen i Anderstorp : en studie om Juniperus communis fryngringsproblematik. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

K

Kalmi Borgstrm, Elina, 2016. Ekosystemtjnster frn naturliga fiender i ppelodling : en jmfrelse mellan pverkan av ekologiskt och integrerat vxtskydd. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Karlstrm, Amanda, 2013. Female mate choice and modulation of oviposition preference in the moth Spodoptera littoralis . First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Kleman, Isabella, 2016. Korrelation mellan grobarhet och livskraft i frtester och fltuppkomst hos spenat, Spinacia oleracea L.. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Klementsson, Niklas, 2018. Frdelningen av Protapion fulvipes (Gulbent klverspetsvivel) i landskapet och dess relation till potentiella predatorer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Knudsen, Turi, 2016. Faktorer av betydelse fr bedmning av grna taks pverkan p biodiversitet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Kullberg, Rebecka, 2014. Den optimala markbrdigheten : viktiga faktorer fr att skapa och behlla en god markbrdighet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

L

Laursen, Astrid, 2018. The effect of different nitrogen sources on mycelial growth of oyster mushroom, Pleurotus ostreatus : with a review concerning cultivation of the species. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Leijon, Yenny, 2017. Biodiversitet som frebyggande tgrd : IPM-strategier fr grnsaksodling p friland. First cycle, G2E. 2017: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Lennartsson, Emmy, 2012. pplestekel (Hoplocampa testudinea Klug) : prognos och vervakning i svenska ppelodlingar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)

Leo, Jonatan, 2013. The effect of cold stratification on germination in 28 cultural relict plant species : with the purpose of establishing germination protocols. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Lind, Olle, 2012. Pverkan p morfologi hos prydnadsvxten Calibrachoa som resultat av belysning underifrn med olika vglngder av ljus. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)

Lindn, Julia, 2012. Anvndbara analysmetoder vid vinframstllning : en litteraturstudie fr kartlggning av analysmetoderna och hur vinets kvalitet kan styras utifrn analysernas resultat. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)

Liwell, Kristian and Flth, Axel, 2013. Odling av Cannabis fr dess medicinska egenskaper : hur odlingstekniska tgrder kan anpassas fr att optimera dess cannabinoidinnehll. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Loken Knudsen, Solveig, 2018. Trflis som jordfrbttring : Effekt, anvndning, och metod. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Lundblad, Josefine, 2017. Beslutsunderlag fr bevattning i svenskodlad sparris (Asparagus officinalis L.) : erfarenheter av marfuktighetsmtning i sparrisflt. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Lundgren, Lotten, 2018. Frekomst och angreppsgrad av grmgel och purple spot of asparagus i sknsk sparrisproduktion. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Lundin, Linda, 2012. Trdgrdsblbrs upptag av kvve : och hur detta pverkas av kvveform och ericoid mykorrhiza. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)

Lundstrm, Emma, 2017. Upptag av tungmetaller i maskros (Taraxacum officinale) : frekomst och pverkan av bly och kadmium vid odling i Malm stad. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Lthman Kaliff, Katarina and Ohm, Hannah, 2015. ter till kompost! : en teoretisk genomgng och jmfrelse mellan olika komposteringsmetoder. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

M

Markskog, Sara, 2014. Effekter av oljor och spor p parasitsteklarna Encarsia spp. och Aphidius spp.. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Morgardt, Anna, 2015. Lvtckningens effekter p markstrukturen : observationer i kkstrdgrden p Hovdala slott. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

N

Nilsson, Anna, 2016. Sniglar som skadegrare : frekomst och behov av tgrder. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Nilsson, Madeleine, 2015. Matsvinn i primrproduktionen av jordgubbar : en studie med fokus p jordgubbar och den svenska marknaden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Nimblad Svensson, David, 2018. Icke-destruktiva mtningar av frers fuktinnehll fr att avgra minimumtorktiden fr frer som ska lngtidbevaras. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Nohed, Anna, 2019. Vrdet av trd : hur trdkronstckning kan anvndas fr att vrdera urbana trds reglerande ekosystemtjnster. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nordlander, Josefine, 2020. Nutida och framtida mjligheter till att frebygga angrepp av bladmgel (Phytophthora infestans) i matpotatisodling med hjlp av integrerat vxtskydd. : en studie med fokus p hllbarhet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Nystrm, Elin, 2013. Feeding preferences and foraging in Larvae of Manduca sexta and Spodoptera littoralis : a laboratory study based on olfaction . First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

O

Olander, Sanna, 2016. Traits used to distinguish the recognized subspecies of Erigeron acris L.. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Olovsson, Hanna, 2014. Orkidpollinering : en litteraturstudie om vxters belning och bedrgeri av pollinerande insekter. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Olsson, Jonas, 2013. Solanaceae i medicin och folktro : en litteraturstudie i historisk och modern anvndning. First cycle, G2E. 2013: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Olsson, Niklas, 2014. Agroinfiltration och transient uttryck av CRISPR/Cas9 : en frberedande studie p Nicotiana benthamiana och potatis (Solanum tuberosum L.). First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

P

Palmqvist, Anna, 2016. Vxtnringskllor som kan anvndas i droppbevattning vid odling av ekologiska hallon. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Persson, Anna, 2012. Effekt av LED-ljus p tillvxt och pigmentproduktion hos mikroalgen Haematococcus pluvialis. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)

Persson, Anna, 2013. Fenolers inverkan p vinkvalitet : en litteraturstudie fr kartlggning av fenoler och faktorer som kan inverka p fenolkoncentrationen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

R

Roos, Sofia, 2012. Innehller stressad spenat mer antioxidanter? . First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)

Rosdahl, Beatrice, 2015. Vxtskydd i ekologisk humleodling : i samarbete med freningen Humlebygget i Nsum. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Rsvik, Axel, 2015. Transgenerational phenotypic plasticity: can parental host plant experience affect the phenotype of the offspring? : a study in behavior and physiology in Spodoptera littoralis. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

S

Sahle, Karolina, 2018. Kan mellangrdor bidra till en kning av naturliga fiender i det europeiska odlingslandskapet?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Samuelsson, Anton, 2015. Bioelectromagnetics for improved crop productivity : an introductory review with pilot study of pre-sowing treatment of tomato. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Sandell, Lisa, 2014. Vermicompost for reduction of vegetable waste - and a possible means to produce fish feed in aquaponic systems?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Serfezi, Julia, 2017. Staden som habitat fr vilda pollinerande insekter : en mjlig tillflykt fr missgynnade arter. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Silwer, Hanna, 2018. Macroalgae as feed supplement for reduction of methane emission in livestock : Overview of current knowledge and potential Nordic species. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Sjstrand, Joakim, 2012. Salmonella och verotoxinproducerande E. coli i frdigsallader. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)

Steen, Josefin, 2016. En miljetisk analys av argumenten bakom Malm stads versiktsplan och dess satsning p biologisk mngfald. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Stefansson, Joakim, 2013. Underskning av Brenneria salicis frekomst i pilar i Skne : r Watermark Disease nra?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Sundelin, Jonatan, 2018. Sgspn frn gran (Picea abies) som substrat vid odling av ostronskivling (Pleurotus pulmonarius). First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Svensson, Fredric, 2016. Behavioural studies and collection of volatiles to identify the pheromone(s) of the great Capricorn (Cerambyx cerdo). First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Swlas, Oskar, 2017. CRISPR-Cas9 som ett nytt vxtfrdlingsverktyg. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Sderberg Breivik, Karoline, 2013. Vxter som en klla till jrn i maten . First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

T

Tervasmki, Alexander, 2013. Svampsjukdomar p amerikanska blbr (Vaccinium corymbosum L.) : med fokus p dem som angriper de vegetativa delarna ovan mark. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)

Tnnberg, Victoria, 2014. Integrerat vxtskydd i jordgubbar : anvnda och mjliga strategier. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

V

Vagnell, Malin, 2013. Effect of vortex-processed water on tomato (Solanum lycopersicum) plants. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)

Vestlund, Marcus, 2017. Feromonbaserad inventering av eklevande lnghorningsarter i fem habitattyper i sydstra Sverige. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Visala, Anna, 2012. Ekosystemtjnster av alley cropping i tempererade klimat : litteraturstudie. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)

W

Wallman, Dylan, 2015. Amount of spawn for hobby cultivation of Pleuratus ostreatus & potential new culinary mushrooms for the Swedish market. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Weimers, Johanna, 2016. IPM-strategier fr klmjllusen Aleyrodes proletella : en ny skadegrare p trskeln till Sverige. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Weimers, Kristina, 2017. Growth and phosphorus uptake of potato (Solanum tuberosum L.) in an alkaline soil as affected by mineral nitrogen forms and inoculation with phosphate-solubilizing bacteria and mycorrhizal fungi. First cycle, G2E. ALnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

berg, Amanda, 2014. Hllbarhetsperspektiv inom kommunal parkverksamhet : en fallstudie av Stationsparken i Marks kommun. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

berg, Carina, 2013. Effekter av olika ljuskvalitt p antocyaninkoncentration hos Vaccinium corymbosum. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

gell Benediktsson, Axel Carl-Wilhelm , 2014. ppeldoft frn ppeljst?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

hlin, Karl-Johan, 2013. Terroireffekt i teori och praxis. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)

This list was generated on Tue Dec 6 01:08:21 2022 CET.