Home About Browse Search
Svenska


Laursen, Astrid, 2018. The effect of different nitrogen sources on mycelial growth of oyster mushroom, Pleurotus ostreatus : with a review concerning cultivation of the species. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The production of Oyster mushroom, Pleurotus ostreatus, is sustainable, both in terms of economy and environment. Cultivation can be performed successfully on a wide range of substrates, often in the form of otherwise non-productive waste from other industries, such as agriculture and forest production.

In a literary review results of studies on the fungi and its possible substrates are examined. Pleurotus is efficient in breaking down lignocellulosic wastes and its requirements on substrates for cultivation are therefore quite modest. Nonetheless many conditions can be regulated in order to optimise the mushroom production. Some general conclusions are made on what type of improvements the mushroom producer or scientist can make in terms of creating a better substrate.

Experiments were made on three strains of P. ostreatus (M 2140 and M2191 from Mycelia, Belgium, and ATCC® 44309™ from ATCC, USA). The aim is to test a chemically defined medium and a variation in nitrogen sources in it with reference to radial mycelial growth and mycelial thickness. The results show growth on all media tested and the radial mycelial growth and thickness was observed to significantly differ depending on the available nitrogen source for three strains of P. ostreatus. Overall the control medium, which had a higher nitrogen content and more complex ingredients, reached the best results for both parameters. Another result is that mixtures of ammonium and the amino acid asparagine were preferred over mixtures including nitrate for all three strains.

Some strain variations were observed and from this one may conclude that the requirements of the specific strains differ. This illuminates the importance of clearly presenting the strains used in future studies. Furthermore, it is suggested to either create a strain specific substrate or “train”/adapt the specific strain for a specific substrate.

Further studies are needed for an improved understanding of P. ostreatus and its nutritional requirements and cultivation. In the future, additional research can improve this and the gaps in knowledge will hopefully be filled.

,

Produktionen av ostronskivling/ostronmussling, Pleurotus ostreatus, är hållbar, både när det gäller ekonomi och miljö. Odling kan framgångsrikt ske på många olika substrat, ofta i form av icke-produktiva rester från andra branscher, såsom jordbruks- och skogsproduktionen. I en litterär genomgång granskas resultat från studier på svampar och deras möjliga substrat. Pleurotus är effektiv när det gället att bryta ner lignocellulosa-haltiga restprodukter. Dess krav på odlingssubstrat är därför relativt blygsamma. Ändå finns det många förhållanden som kan regleras för att optimera svampproduktionen. Några generella slutsatser dras med hänsyn till vilka förbättringar svampproducenter eller forskare kan göra när det gäller att skapa ett bättre odlingssubstrat.

Experimenten gjordes på tre olika stammar/sorter av P. ostreatus (M 2140 och M 2191 från Mycelia, Belgien, och ATCC 44309 ™ från ATCC, USA). Målet var att testa radiell mycelietillväxt och myceltjocklek på ett kemiskt definierat medium som ett resultat av olika kvävekällor.

Resultaten visar tillväxt på alla testade tillväxtsmedier. Den radiella myceltillväxten och myceltjockleken observerades som signifikant olika beroende på den tillgängliga kvävekällan. Kontrollmediet, som hade högre kvävehalt och mera komplexa beståndsdelar, uppnådde de bästa resultaten för båda parametrar. Ett annat resultat är att blandningar av ammoniumnitrat och aminosyran asparagin föredrogs av alla tre stammar, framför blandningar innehållande nitrat.

Vissa skillnader observerades mellan mycelstammarna. Från detta kan man dra slutsatsen att kraven hos de specifika stammarna skiljer sig något åt. Detta belyser även vikten av att tydligt presentera vilka stammar som används i framtida studier. Det föreslås vidare att antingen skapa ett stamspecifikt substrat eller "träna"/anpassa den specifika stammen för ett specifikt substrat.

Ytterligare studier behövs för att förbättra förståelsen av P. ostreatus och dess näringsbehov och odlingsteknik. Fortsatt forskning kommer förhoppningsvis att fylla luckorna i vår kunskap om P. ostreatus.

Main title:The effect of different nitrogen sources on mycelial growth of oyster mushroom, Pleurotus ostreatus
Subtitle:with a review concerning cultivation of the species
Authors:Laursen, Astrid
Supervisor:Hultberg, Malin
Examiner:Caspersen, Siri
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY003 Horticultural Science Programme 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:oyster mushroom, pleurotus ostreatus, ostronskivling, cultivation, odling, strains, spawn, mycelial growth, thickness, Nitrogen source, kvävekällor, nutrients, näring, defined medium
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10196
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10196
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant physiology and biochemistry
Forestry production
Language:English
Deposited On:14 Feb 2019 12:30
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics