Home About Browse Search
Svenska


Kullberg, Rebecka, 2014. Den optimala markbördigheten : viktiga faktorer för att skapa och behålla en god markbördighet. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
337kB

Abstract

Markbördighet är begreppet för en jords förmåga till att producera högkvalitativa grödor år efter år. Markbördighet innefattar hur kemiska, fysikaliska och biologiska faktorer samverkar och påverkar varandra. För att uppnå en god markbördighet måste de tre vara i balans. Uppsatsen handlar om vilka faktorer och krav som måste uppfyllas för att kunna klassa en jord som bördig och hur jorden både kan behålla och förbättra sin bördighet genom rätt jordbearbetning. Slutsatsen är att ta vara på de viktiga mikroorganismerna som finns i marken samt att hålla en god och långsiktig växtföljd. Idag kan det vara svårt att hålla en konsekvent växtföljd med både klimatförändringar och ekonomiska aspekter. Kunskapen om hur en god markbördighet gynnas och förbättras bör bli mer känd för att kunna optimera jordbruksproduktionen och ta tillvara på Skånes goda jordkvalité.

,

Soil fertility is the term for a soli ability to produce high quality crops year after year.
Soil fertility includes the chemical, physical and biological factors interact and how they influence each other. To achieve good soil fertility, those three must be in balance. The essay is about what factors and requirements that must be met in order to classify a soil that is fertile and how the soil can both maintain and improve its fertility through proper soil processing. The conclusion is to preserve the important microorganisms found in the soil and to keep good and long-term crop rotations. Today, it can be difficult to keep a consistent crop rotation with both climate change and economic aspects. The knowledge of how a good soil fertility benefit and can be improvement by different activities should be better known in order to optimize agricultural production and the good soli quality in Skåne.

Main title:Den optimala markbördigheten
Subtitle:viktiga faktorer för att skapa och behålla en god markbördighet
Authors:Kullberg, Rebecka
Supervisor:Mogren, Lars
Examiner:Carlsson, Georg
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY003 Horticultural Science Programme 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Markbördighet, jordbearbetning, jordstruktur, mikroorganismer, växtföljd, gödsling, rötter, morötter, lerjordar, sandjordar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3243
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3243
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Life sciences
Technology
Language:Swedish
Deposited On:09 May 2014 08:25
Metadata Last Modified:21 Oct 2015 14:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics