Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Carita, 2017. Konsekvenser av inavel under många generationer : populationsgenetiska mekanismer. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Inavel innebär att individer som är nära släkt får avkomma tillsammans. Om det pågår under många generationer påverkas förloppet av flera olika mekanismer. Inaveln i sig gör att den genetiska variationen i populationen minskar och blir likartad. Det kan göra individerna och populationen mer sårbar för sjukdomar och miljömässiga förändringar. Men det gör också att recessiva skadliga egenskaper som finns i arvsmassan kommer till uttryck, och populationen kan då drabbas av det som kallas inavelsdepression. Det kan då ske en utrensning (så kallad purging) av skadliga recessiva egenskaper genom att individerna som bär dem oftast inte överlever tillräckligt länge för att kunna få avkomma. Tillsammans med genetisk drift och naturlig selektion minskas den genetiska variationen ytterligare. Motkrafter som istället ökar den genetiska variationen är mutationer och inkommande individer som bär på nytt genetiskt material. Beroende på populationens storlek och historia påverkar alla dessa faktorer i olika grad förloppet vid fortsatt inavel. Vid långsam inavel i stora populationer får krafterna möjlighet att verka tillsammans på ett sätt som i de flesta fall ger en livskraftig population. Små populationer löper däremot större risk för utdöende. Det är inte fullständigt känt hur de populationsgenetiska krafterna kontrasterar och samverkar för olika arter vid olika inavelshastighet, inavelshistorik och populationsstorlek. Kanske finns det även mekanismer som ännu inte är kända. Dessutom tillkommer miljömässig påverkan. Därför är det svårt att bedöma konsekvenserna av inavel för en särskild population. Inavel bör därför, om det är möjligt, undvikas eller minimeras.

,

Inbreeding means that close-relatives get offspring. If it lasts for many generations the process is influenced by several different mechanisms. Inbreeding by itself reduces the genetic variation in the population. It can make individuals and the population more vulnerable to diseases and environmental changes. But it also causes recessive harmful characteristics in the genome to express, and the population may then suffer from what is called inbreeding depression. Together with genetic drift and natural selection, the genetic variation is further reduced. Counterforces that increase the genetic variation are mutations and migrating individuals who carry new genetic material. When the deleterious mutations are shown in a inbreeding depression there is also a purging of these harmful recessive characteristics, because these individuals usually do not survive long enough to be able to get offspring. Depending also on the size and history of the population, all of these factors influence the consequences of continued inbreeding. With slow inbreeding in large populations, the forces get the opportunity to work together in a way that in most cases gives a viable population. Small populations, on the other hand, are at greater risk of extinction. It is not fully known how the genetic forces contrast and interact for different species at different inbreeding rates, inbreeding history and population size. It is difficult to assess the consequences of inbreeding for at particular population and perhaps there are also mechanisms that are not yet known. And, of course, the environment also affects the individuals fitness. Therefore inbreeding should, if possible, be avoided or minimized.

Main title:Konsekvenser av inavel under många generationer
Subtitle:populationsgenetiska mekanismer
Authors:Johansson, Carita
Supervisor:Magnusson, Madeleine
Examiner:Herlin, Anders Henrik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:inavel, inavelsdepression, purging, fitness, alleler, generationer, flaskhals, selektion, återhämtning, populationsgenetik
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7704
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7704
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Reproduction
Language:Swedish
Deposited On:11 Oct 2017 06:23
Metadata Last Modified:11 Oct 2017 06:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics