Home About Browse Search
Svenska


Sundelin, Jonatan, 2018. Sågspån från gran (Picea abies) som substrat vid odling av ostronskivling (Pleurotus pulmonarius). First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

Sedan slutet av 1900-talet har intresset för matsvamp som en källa till näring och nya kulinariska upplevelser ständigt ökat, inte bara globalt utan även i Sverige. I samband med det ökade intresset för matsvamp har delikatessvamp som ostronskivling, shiitake med flera introducerats direkt till konsumenter och fått ett allt större erkännande av dem. I takt med att intresset för matsvamp har ökat bland konsumenter så har även intresset för att odla matsvamp ökat, särskilt intresset för att odla vednedbrytande svamparter. Trots det stora intresset för att odla matsvamp, och en mycket stor tillgång på odlingssubstrat i form av sågspån, finns det idag ingen svensk tillverkning av odlingssubstrat för svampodling. Odlare är istället beroende av import av odlingssubstrat bestående av material som det redan finns tillgång till i Sverige, vilket verkar som ett onödigt transporterande.

I denna studie undersöktes möjligheten av att använda sågspån av gran (Picea abies) som substrat vid odling av blek ostronskivling (Pleurotus pulmonarius) som här representerar vednedbrytande svampar.

Inom svampodlingen idag är sågspån från många olika lövträd rekommenderade som substrat vid odling av vednedbrytande matsvampar medan barrträd vanligtvis inte rekommenderas. Någon vetenskaplig grund till varför barrträd skulle vara sämre som odlingssubstrat än lövträd tycks inte finnas men slutsatsen tycks vara dragen ur odlingspraxis och tradition.

Studien visade att blek ostronskivling går att odla på ett granbaserat odlingssubstrat vilket är ett resultat som visar på stora möjligheter för framtiden särskilt med tanke på Sveriges stora tillgångar av gran och den svenska träindustrin. Fortsatt forskning kommer förmodligen att krävas för att verifiera resultaten och utveckla substrattillverkningen för att göra svensk substrattillverkning ekonomiskt lönsam. Om en sådan utveckling lyckas finns det potential att mångdubbla den svenska produktionen av vednedbrytande matsvampar genom användning av restprodukter från den svenska träindustrin som idag ofta eldas för uppvärmning.

,

Since the end of the 18th century the interest for edible mushrooms as a source of nutrients and new culinary adventures has increased, not only internationally but also in Sweden. In connection to the increased interest for edible mushrooms has delicacy mushrooms such as oyster mushrooms and shiitake been introduced to the consumer and they have been appreciated. Parallel with the growing interest for edible mushrooms among consumers the interest for production of edible mushrooms has also gained ground and especially production of wood decaying delicacy mushrooms. Despite the interest in production of edible mushrooms and the large available assets of growing substrate in form of sawdust there exists no, or only very small, production of mushroom substrate in Sweden today. Growers are instead dependent on imported growing substrate. This leads to unnecessary transportation.

In this study the possibility of using sawdust from spruce (Picea abies) as a substrate for cultivation of phoenix oyster (Pleurotus pulmonarius), a representative of wood decaying mushrooms, was investigated.

Within the general praxis of growing mushrooms today are many common deciduous tree species recommended as substrate for cultivation of edible wood decaying mushrooms and conifer tree species are usually not recommended. The recommendation not to use conifer wood for cultivating edible mushrooms does not seem to have much of a scientific background and is probably a result from growing praxis and traditions.

The result of this study demonstrated that phoenix oyster can be grown on a substrate from spruce which gives great opportunities for the future of substrate production in Sweden. Especially if you have in mind the large assets of spruce in Sweden and the Swedish timber industry. Continued research will be needed to verify the results and to improve the design of the substrate before it could be profitable. However, if succeeded sawdust from spruce has the potential to multiply the Swedish production of edible mushrooms many times over.

Main title:Sågspån från gran (Picea abies) som substrat vid odling av ostronskivling (Pleurotus pulmonarius)
Authors:Sundelin, Jonatan
Supervisor:Hultberg, Malin
Examiner:Karlen, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY003 Horticultural Science Programme 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Pleurotus pulmonarius, svamp, Picea abies, gran, sågspån, odling, odlingssubstrat
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9653
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9653
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Fertilizing
Language:Swedish
Deposited On:01 Aug 2018 12:22
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:14

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics