Home About Browse Search
Svenska


Högvall, Johanna, 2016. Rent grundvatten - en ändlig resurs?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Grundvatten är livsnödvändigt för ett fungerande ekosystem. Vi människor är beroende av fungerande ekosystem. Ändå utsätter vi grundvattnet och i sin tur ekosystemen för stora påfrestningar. Processerna i vattnets flöde är ibland mycket långsamma. Det får oss att ignorera eller inte se problem vi har skapat eftersom att det inte alltid märks på en gång. Om inte problemen är akuta skjuts de ofta på framtiden.

I det här arbetet beskrivs ett antal av de orsaker, handlingar och substanser som påverkar grundvattnet i Sverige negativt. Orsakerna är många och substanserna fler. Eftersom att vi oftast inte ser grundvattnet är det svårt att förstå att det nästan alltid finns under oss. Allt som
vi gör uppe på markytan och i marken påverkar på något vis grundvattnet i något led. Ofta sker en förorening av grundvatten indirekt, utan tydliga kopplingar till en speciell verksamhet, och därför utan att vi vet om det.

För att undvika svåra och dyra problem i framtiden bör grundvattenfrågor prioriteras. Jag har kommit fram till att både kompetens och skydd av grundvatten bör höjas.

,

Groundwater is vital for a functioning ecosystem. We humans are dependent on functioning ecosystems. Still we put the groundwater and thereby ecosystems under great strain. The processes of water flow is sometimes very slow. It causes us to ignore or not see the problems we have created since it is not always noticeable at once. If the problems are not acute they are often pushed to the future.

This work describes a number of causes and substances which affect groundwater in Sweden negatively. The reasons are many and substances are even more. Since we usually do not see groundwater, it is difficult to grasp that it is almost always below us. Everything that we do on the ground surface and in the soil affects the groundwater. Often the pollution of groundwater is indirect and happens without us knowing about it.

To avoid difficult and expensive problems in the future groundwater issues should be prioritized. I have concluded that both the expertise and the protection of groundwater should be increasted.

Main title:Rent grundvatten - en ändlig resurs?
Authors:Högvall, Johanna
Supervisor:Asp, Håkan
Examiner:Hultgren, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:grundvatten, grundvattenbildning, hydrologisk cykel, föroreningar, ekosystem
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5220
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5220
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Water resources and management
Pollution
Language:Swedish
Deposited On:09 Mar 2016 14:20
Metadata Last Modified:10 Mar 2016 05:00

Repository Staff Only: item control page