Home About Browse Search
Svenska


Klementsson, Niklas, 2018. Fördelningen av Protapion fulvipes (Gulbent klöverspetsvivel) i landskapet och dess relation till potentiella predatorer. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
799kB

Abstract

En vanlig skadegörare i klöverfröodlingar är Protapion fulvipes (gulbent klöverspetsvivel) som angriper klöverfröna och kan orsaka stora skördeförluster. P. fulvipes vaknar under våren och angriper närliggande klöverfält för att sedan övervintra i skogsbryn och fältkanter under vintern. Denna studie har undersökt hur långt P. fulvipes rör sig från klöverfälten när de söker sig till sina övervintringsplatser, samt hur generella rovdjur som spindlar och jordlöpare på övervintringsplatserna påverkar mängden övervintrande P. fulvipes. Detta gjordes genom att analysera jordprover insamlade från klöverfält i södra Sverige, där jordprover togs på olika långt avstånd från fälten för att fastställa vivlarnas rörelsemönster. Jordproverna togs under tidig vår innan vivlarna vaknat, och vivlar och rovdjur drevs sedan ur jorden och räknades. Det gick inte att dra några starka slutsatser från resultaten, men det finns en antydan till att majoriteten av P. fulvipes sprider sig korta avstånd från klöverfälten och övervintrar i närliggande fältkanter. Det var svårare att säga hur rovdjuren påverkar vivlarna, men rovdjuren kan ha en negativ effekt på mängden P. fulvipes på övervintringsplatserna.

,

A common pest in clover seed cultivations is Protation fulvipes (white clover seed weevil) which attacks the clover seeds and can cause substantial yield losses. P. fulvipes emerges during the spring and attacks nearby clover fields to then hibernate in forest edges or edges of the field during the winter. This study has looked at how far P. fulvipes travels from the clover fields when searching for places to hibernate, and how general predators like spiders and ground beetles in the hibernation sites affects the amount of hibernating P. fulvipes. This was done by analyzing soil samples taken from clover fields in southern Sweden, where samples were taken on different ranges from the fields to define the weevils' movement patterns. The soil samples were taken during early spring before the weevils had emerged, and weevils and predators were driven out of the soil and then counted. It was not possible to draw any strong conclusions from the results, but there was an indication that the majority of P. fulvipes travel short distances from the clover fields and hibernate in nearby edges of the field. It was harder to determine how the predators affect the weevils, but the predators can have a negative effect on the amount of P. fulvipes in the hibernation sites.

Main title:Fördelningen av Protapion fulvipes (Gulbent klöverspetsvivel) i landskapet och dess relation till potentiella predatorer
Authors:Klementsson, Niklas
Supervisor:Larsson, Mattias
Examiner:Karlsson Green, Kristina
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY003 Horticultural Science Programme 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Protapion fulvipes, Gulbent klöverspetsvivel, Trifolium repens, vitklöver, övervintring, predation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9242
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9242
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Pests of plants
Language:Swedish
Deposited On:02 Mar 2018 13:44
Metadata Last Modified:25 Feb 2019 13:14

Repository Staff Only: item control page