Home About Browse Search
Svenska


Egerström, Anna, 2013. Hästkastanjsköldlusen Pulvinaria regalis : biologi och utbredning i södra Sverige 2013. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Pulvinaria regalis Canard, hästkastanjsköldlusen, är sedan 2006 en ny skadegörare i Sverige och kan beskrivas som en invasionsart. Angreppen av P. regalis kan uteslutande ses i urbana miljöer nära vägar och bebyggelse på trädstammar av flera olika slags stadsträd. Insekten är polyfag och har därmed ett brett värdväxtspektra. Dock ses de största angreppen oftast på lind, lönn och hästkastanj.
Hästkastanjsköldlusen orsakar med honans äggsäckar vita fula fläckar på trädens stammar och nedre grenverk. Skadorna kan i första hand ses som ett estetiskt problem som sänker värdet av de ornamentala träden i staden. Vid större angrepp kan även vitaliteten och tillväxten hos träden påverkas negativt. Genom sekundära angrepp av sotdaggsvamp på bladytorna, som växer i den honungsdagg som sköldlusen utsöndrar, minskar den fotosyntetiska aktiviteten.

I det här arbetet har en litteraturstudie gjorts för att ge läsaren en bakgrund kring hästkastanjsköldlusens tidigare spridning, ursprung, biologi, skadebild och eventuella åtgärder. Utöver befintlig information utfördes en kartläggning över spridningsgraden i södra Sverige. Ett 20-tal kommuner kontaktades i södra Sverige, huvudsakligen i Skåne där spridningen tidigare var känd, för att bekräfta eller dementera förekomsten av P. regalis. De kommuner som hade angrepp fick svara på frågor angående skadorna. Utifrån resultatet av undersökningen kunde en tidigare okänd spridning konstateras. En fortsatt spridning av P. regalis i vårt land är att vänta.

,

Pulvinaria regalis Canard, the horse chestnut scale, is since 2006 a new invasive species in Sweden. Infestations of P. regalis are a problem restricted to urban areas where they can be seen on the trunks of trees standing close to roads and buildings. The horse chestnut scale is polyphagus and attacks a wide range of different tree species, most commonly severe infestations can be seen on sycamore, horse chestnut and lime. The impact of P. regalis is mostly regarded an aesthetic problem which is caused by the females in late spring. The females produce a white waxy ovisac where the eggs are laid. The tree may be damaged from heavier infestation if it is already stressed or in a weak point of development. A secondary infestation of sooty molds may appear on leaves. The molds grow in the honeydew that is secreted from the scale. Molds on the leaf surface reduce the photosynthetic activity. This study has been made to provide the reader with a background on P. regalis distribution, origin, biology, damages and preventive actions. In addition to existing information a survey of the distribution rate in Sweden was conducted. Some 20 municipalities were contacted in southern Sweden, predominantly in Scania, to confirm or deny the presence of P. regalis. The municipalities that had infestations were asked further questions about the damage. Based on the results of the survey previously unknown scattering areas could be stated. A continuing dispersion of P. regalis in Sweden is to be expected.

Main title:Hästkastanjsköldlusen Pulvinaria regalis
Subtitle:biologi och utbredning i södra Sverige 2013
Authors:Egerström, Anna
Supervisor:Kärnestam, Elisabeth
Examiner:Sandskär, Boel
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Hästkastanjsköldlus, Pulvinaria regalis Canard, skadegörare på träd, invasionsart, sköldlus, spridning, skadeinsekt, urban miljö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2208
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2208
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant diseases
Language:Swedish
Deposited On:24 Apr 2013 10:12
Metadata Last Modified:24 Apr 2013 10:24

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics