Home About Browse Search
Svenska


Stefansson, Joakim, 2013. Undersökning av Brenneria salicis förekomst i pilar i Skåne : Är ”Watermark Disease” nära?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Bakterien Brenneria salicis lever i xylemet hos bland annat arter av Salix. Under vissa omständigheter ger den upphov
till en vissnesjuka, internationellt känd som Watermark Disease. Utbrott av denna har aldrig rapporterats från Sverige,
men då forskning visat att bakterien ofta uppträder som endofyt och inte patogen uppstår frågan om själva bakterien
ändå inte finns i Sverige utan att orsaka vissnesjuka. Samma forskning visar nämligen att yttre faktorer kan förmå
bakterien att övergå från en endofytisk till en patogen livsstil. Under antagandet att klimat och markanvändning är
sådana faktorer och vetskapen att de är i förändring blir det angeläget att undersöka B. salicis utbredning. Detta arbete
är första steget mot kunskap om B. salicis förekomst i Sverige.
Prov av Salix alba 'Saba' har samlats in från tre platser i Skåne. De har testats för förekomst av B. salicis med PCR.
Förekomst kunde inte detekteras i något fall. Jordprov från platserna har också tagits för näringsanalys.
Studien hade begränsad omfattning, men har lett till följande slutsatser:
• Misstankarna om förekomst av B. salicis i Skåne har försvagats.
• Det är troligt att B. salicis inte förekommer i pilarna längs Sallerupsvägen i Eslöv.
• Om B. salicis förekommer där så är det i låga, endofytiska, koncentrationer.
• Om B. salicis förekommer i pilarna längs Natur- och kulturstigen i Burlöv så är det i låga, endofytiska,
koncentrationer.
• Om B. salicis förekommer i pilarna i läplanteringen på Linders Plantskola i Köinge så är det i låga,
endofytiska, koncentrationer.
• Universell 16s-PCR med ENV1 och ENV2 som primrar detekterar B. salicis.
• Metoden som beskrivs kan rekommenderas för uppföljning av B. salicis status.

,

The bacterium Brenneria salicis resides in the xylem of Salix spp. and of some species of other genera. Under certain
circumstances, it causes the wilt disease known as Watermark Disease.
No occurrence of this disease is known from Sweden. Recent research has shown the bacterium often to lead an
endophytic lifestyle instead of a pathogenic one. This prompts the question whether the bacterium itself does occur but
as an endophyte. That same research indicates that external factors can trigger the shift from endophyte to pathogen.
Assuming climate and land use to be such factors and knowing them to be in change, investigating the spread of B.
salicis becomes important. This thesis begins the search for scientific knowledge on the possible occurrence of B.
salicis in Sweden.
Samples were taken from Salix alba 'Saba' on three locations in the county of Skåne. They were trialed for B. salicis
through PCR-analysis. Presence of the bacterium could not be detected in any sample. Soil samples were also gathered
at the sites for nutrient analysis.
This study, although limited in its scope, led to the following conclusions:
• Suspicions of B. salicis occurring in Skåne have weakened.
• It is probable that B. salicis does not occur in the willows along Sallerupsvägen in Eslöv.
• If B. salicis does occur there, it will be in low concentrations, as an endophyte.
• If B. salicis occurs in the willows along Natur- och kulturstigen in Burlöv, it will be in low concentrations, as
an endophyte.
• If B. salicis occurs in the willows in the hedge at Linder's Nursery in Köinge, it will be in low concentrations,
as an endophyte.
• The universal 16s-PCR with ENV1 and ENV2 as primers detects B. salicis.
• The method described herein can be recommended for a follow-up on the status of B. salicis.

Main title:Undersökning av Brenneria salicis förekomst i pilar i Skåne
Subtitle:Är ”Watermark Disease” nära?
Authors:Stefansson, Joakim
Supervisor:Khalil, Sammar and Witzwell, Johanna
Examiner:Hultberg, Malin
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2013
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Brenneria salicis, Salix alba, Salix, Pil, Vitpil, Grönpil, Watermark Disease, Watermerkziekte, Watermark, PCR, Bakterios, Vissnesjuka, Endofyt, Endofytism, Symbios, Mutualism, Träd, Skåne
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2145
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-2145
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant diseases
Language:Swedish
Deposited On:12 Apr 2013 13:26
Metadata Last Modified:22 Mar 2015 15:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics